Nascholing voor Bètadocenten

Professionaliseringsactiviteiten

Als Bètadocent heb je te maken met snelle ontwikkelingen binnen je vakgebied. De Universiteit Utrecht organiseert binnen het Freudenthal Instituut verschillende activiteiten voor bètadocenten die zich op professioneel vlak willen ontwikkelen. Je vindt hier vakinhoudelijke en didactische activiteiten voor vo-docenten, ho-docenten en lerarenopleiders.