Motivatie en zelfsturing

Van een tutor wordt verwacht dat deze studenten kan begeleiden bij  het ontwikkelen van hun studievaardigheden en goed studeergedrag.  Het gaat veelal om zaken als effectief studeren, (studie-)motivatie, planning en een zelfstandige studiehouding. Studenten hebben vooral moeite met het reguleren van hun eigen studiegedrag; hoe ga je goed om met langetermijnverplichtingen versus de kortetermijnverleidingen? Hoe kun je hier een bijdrage aan leveren als tutor en hoe zorg je dat de verantwoordelijkheid voor de studievoortgang  bij de student zelf blijft liggen?

In deze workshop bespreken we modellen over motivatie en zelfsturing, die van belang zijn wanneer je hier als tutor aandacht aan wilt besteden. Deelnemers ervaren eerst zelf wat hen motiveert, op welke wijze zij hun eigen gedrag sturen en waar dit voor verbetering vatbaar is. Op basis van deze inzichten is er ruimte om met elkaar de consequenties voor de begeleidingspraktijk vast te stellen en deze te vertalen naar een gespreksformat of werkvorm waarmee de zelfsturing van studenten gestimuleerd wordt.

Bestemd voor: 
Tutoren/docenten, studieadviseurs, studieloopbaanbegeleiders en decanen.
Startmoment(en): 
Voorjaar 2020, datum volgt
Locatie: 
Nog niet bekend
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: Dit bedrag is vrijgesteld van btw
€ 120,- (voor UU-medewerkers).
Bijzonderheden: 

Maatwerk is mogelijk

Na afloop van de workshop kun je: 

  • aan de hand van toegankelijke modellen uitleggen welke factoren van invloed zijn op motivatie en zelfsturing,
  • duiden wat de student nodig heeft om zichzelf te motiveren en zijn gedrag in een richting te sturen die hij/zij wil,
  • doelgerichte werkvormen ontwerpen die je in staat stellen op effectieve wijze aandacht te besteden aan deze thema’s in je eigen tutoraatspraktijk. 

Datum en tijd

Maandag 11 november, 14.30 – 17.00 uur.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier.

Op het aanmeldformulier moet een WBS-nummer worden ingevuld voor de facturatie. De tutorcoördinator van de faculteit kan deze informatie verstrekken. Is er (nog) geen WBS-nummer bekend of zijn er onduidelijkheden, vul dan s.v.p. de naam van de tutorcoördinator in dit veld in.

Meer informatie

Onderwijsadvies & Training 
onderwijsadviesentraining@uu.nl
030 253 2261

Over Onderwijsadvies & Training

De onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies & Training dragen bij aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Dit doen zij door het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk van het onderwijsveld. Wij bieden trainingen en maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. Maak kennis met ons.