Mondeling en schriftelijk feedback geven

In deze training leer je op een constructieve en effectieve manier feedback geven, bijvoorbeeld op opdrachten, stageverslagen, bachelor- en masterscripties en presentaties van studenten. Zowel schriftelijke als mondelinge feedback komen aan bod in de training. Het is ook mogelijk om alleen de onderdelen over mondelinge danwel schriftelijke feedback te volgen.

Bestemd voor: 
Docenten in het vo en ho die hun feedbackvaardigheden verder willen versterken
Startmoment(en): 
Deze cursus is nog niet gepland. De cursus vindt plaats in het voorjaar van 2023 (bij voldoende deelnemers). Heb je interesse, neem dan contact op.
Tijdsinvestering: 
Vier dagdelen van 9.30 - 12.30 uur + 1 uur voorbereiding per dagdeel
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Bijzonderheden: 

Het is ook mogelijk om alleen de onderdelen over mondelinge danwel schriftelijke feedback te volgen.

Online, face-to-face of blended?
Deze training kan online, face-to-face of blended worden verzorgd. Waar mogelijk is de cursus face-to-face, waar nodig online. 

In deze training leer je hoe je effectieve schriftelijke feedback formuleert en hoe je studenten kunt helpen om schriftelijke feedback te gebruiken bij het verbeteren van een geschreven tekst. Bij mondelinge feedback heeft de docent de mogelijkheid om direct te observeren wat de feedback met een student of groepje studenten doet. We bespreken hoe kenmerken van gesprekssituaties zo benut kunnen worden dat er een feedbackdialoog ontstaat met ruimte voor de student om op de feedback te reageren.

Tijdens de training gebruik je eigen praktijkvoorbeelden om te onderzoeken hoe de feedback effectiever en efficiënter ingezet kan worden. We werken zoveel mogelijk met eigen materiaal, om de bijeenkomsten praktisch te houden en het geleerde direct toe te kunnen passen.

Programma

Dagdeel 1: Schriftelijke feedback

 • Wat is effectieve feedback (drie kernvragen voor effectieve feedback)
 • Algemeen geldende principes feedbackmodel
 • Het geven van positieve feedback

Dagdeel 2: Schriftelijke feedback

 • Adaptiviteit van feedback; aansluiten bij studenten
 • Het activeren van de student in het feedbackproces

Dagdeel 3: Mondelinge feedback

 • Kenmerken van face-to-face communicatie
 • Gesprekstechnieken voor individuele feedback
 • Feedback als dialoog

Dagdeel 4: Mondelinge feedback

 • Feedback in plenaire onderwijssituaties
 • Een eigen feedbackgesprek analyseren

Tijdsinvestering

De cursus vindt plaats op 4 vrijdagochtenden, van 9.30-12.30 uur

 • 2 dagdelen over schriftelijke feedback
 • 2 dagdelen over mondelinge feedback

De voorbereiding per dagdeel is ongeveer 1 uur. Tussen de sessies pas je inzichten uit de training toe in het eigen onderwijs.

We raden aan om zowel de bijeenkomsten over schriftelijke als mondelinge feedback te volgen. We gaan in dagdeel 3 en 4 (mondelinge feedback) door op waar we in dagdeel 1 en 2 (schriftelijke feedback) mee gestart zijn. Het is echter ook mogelijk om alleen de bijeenkomsten van één van de twee onderwerpen (schriftelijk of mondeling) bij te wonen.

Na afloop van de training kun je:

 • Feedback afstemmen op wat de student kan;
 • Feedback afstemmen op de doelen die de student moet behalen;
 • Eigen feedback analyseren aan de hand van de gehanteerde feedbackmodellen;
 • Verbeterpunten opstellen gericht op effectiviteit en efficiëntie van feedback;
 • Sterke en minder sterke punten in een feedbackgesprek herkennen en hier naar handelen;
 • Gesprekstechnieken toepassen om een feedbackgesprek effectief te maken.

Aanmelden

De cursus staat momenteel niet gepland. We horen het graag via onderstaand formulier als je interesse hebt. 

Ik heb belangstelling

Aanvullend: beeldcoaching

Naast de training is er bij het gedeelte mondelinge feedback geven de mogelijkheid tot beeldcoaching. Dit is een manier van professionalisering waarbij je een onderwijssituatie filmt en je aan de hand van videofragmenten in een gesprek (of meerdere gesprekken) op de interactie met je studenten reflecteert en individuele gedetailleerde feedback ontvangt van een gecertificeerde beeldcoach.

Kosten hiervoor vanaf € 720,- (intern UU/UMCU) / €930,- (extern)

Contact

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via:
030 253 2261
onderwijsadviesentraining@uu.nl

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training ondersteunt onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk, om tot nieuwe perspectieven te komen. Bezoek onze website.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Op alle diensten van Onderwijsadvies & Training zijn betalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.