Lesson Study leren ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden: train-de-trainer programma

Lesson Study is een effectieve methodiek voor vakdidactisch teamleren, waarbij de concrete lesvoorbereiding en –uitvoering centraal staan. Docenten werken samen aan het ontwerpen, uitvoeren en onderzoeken van een les. Het vertrekpunt is de eigen lespraktijk. Het doel van Lesson Study is inzicht in het leren van leerlingen en daardoor een hogere leeropbrengst. 

Bestemd voor: 
Personen die een Lesson Study willen opzetten en begeleiden (gericht op schoolopleiders, vakcoaches, sectieleiders, schoolleiders, en docenten met een coördinerende taak)
Startmoment(en): 
In overleg
Tijdsinvestering: 
40 uur (20 uur bijeenkomsten en 20 uur toepassing Lesson Study)
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: Dit bedrag is vrijgesteld van btw
€750,-
Bijzonderheden: 

Het train-de-trainer programma is een duaal traject. Parallel aan het programma organiseer je zelf een Lesson Study op school. Maatwerk is mogelijk

Inhoud

Tijdens de bijeenkomsten gaan we in op de Lesson Study (LS) methodiek en de verschillende fasen hiervan. We kijken specifiek naar de rol van de procesbegeleider, het doen van praktijkonderzoek, de instrumenten die geschikt zijn om het leren van leerlingen in kaart te brengen en het analyseren van de verzamelde gegevens. Tot slot gaan we in op het reflecteren op de leeropbrengst en het proces, en verduurzaming binnen de school. Parallel aan de bijeenkomsten organiseer je zelf een Lesson Study op school.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Overzicht Lesson Study traject en de verschillende fasen hierin,
 • De rol van de procesbegeleider en begeleidingsvaardigheden,
 • Het ontwerpproces,
 • Het praktijkonderzoek, de case-leerlingen en de onderzoeksinstrumenten,
 • De lesuitvoer, het observeren en de nabespreking,
 • Het analyseren van gegevens (learning analytics),
 • Het vastleggen en delen van de leeropbrengst,
 • Verduurzamen in de school.

Doelstellingen

Na afloop van het traject:

 • weet je hoe je een Lesson Study traject opzet,
 • weet je hoe je een Lesson Study team begeleidt,
 • ben je bekend met de verschillende fasen van Lesson Study en wat dit van jou als procesbegeleider vraagt,
 • ken je verschillende modellen voor het bepalen van case-leerlingen en onderzoeksinstrumenten,
 • kun  je het team begeleiden in het opzetten en uitvoeren van het praktijkonderzoek,
 • weet je wat er voor nodig is om Lesson Study duurzaam te verankeren in de school,
 • heb je een Lesson Study op de school georganiseerd en uitgevoerd.

Doelgroep

Het traject is bedoeld voor die personen die een Lesson Study willen opzetten en begeleiden. We richten ons in eerste instantie op schoolopleiders en vakcoaches, maar ook sectieleiders, schoolleiders, of docenten met een coördinerende taak komen in aanmerking. Het is aan te bevelen het Lesson Study traject met tenminste twee personen te organiseren op de school. Op die manier kunnen de organisatoren elkaar ondersteunen en dit vergroot de kans op succes.

Uitgangspunten

Het train-de-trainer programma is een duaal traject. Parallel aan het programma organiseert u zelf een Lesson Study op uw school. Om te zorgen dat dit soepel verloopt hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd voor deelname aan het programma. Ook vind je meer gedetailleerde informatie over het programma in die bijlage.

Studiebelasting

Houd naast de bijeenkomsten (20 uur) rekening met 20 uur voor de organisatie van een Lesson Study op school. Deze Lesson Study vindt parallel aan de bijeenkomsten plaats: je dient voordat de eerste bijeenkomst plaatsvindt al te starten met de organisatie hiervan.

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze bij de bijeenkomsten aanwezig zijn geweest en een actieve bijdrage hebben geleverd, een Lesson Study traject op de scholen is opgezet en begeleid en de eindopdracht positief is beoordeeld.

Registerleraar

Deze cursus is gevalideerd door Registerleraar voor 60 registeruren.

Meer weten?

Over Onderwijsadvies & Training

De onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies & Training dragen bij aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Dit doen zij door het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk van het onderwijsveld. Wij bieden trainingen en maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. Maak kennis met ons.