Leerlingen leren natuurwetenschappelijk onderzoek te doen

In dit scholingstraject leer je hoe je vwo-leerlingen vanaf de brugklas al stapsgewijs kunt toe laten werken naar de onderzoekseisen in de examenprogramma’s door kleine en grotere levensechte natuurwetenschappelijke onderzoekstaken uit te laten voeren binnen het eigen vak. Je oefent met het ontwerpen van een onderzoeksopdracht, en je voert deze ook uit met je leerlingen. Daarbij wordt o.m. het internationale GLOBE programma als inspiratiebron gebruikt.

Bestemd voor: 
Docenten (vwo) in de vakken met een natuurwetenschappelijke dimensie: aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, NLT, scheikunde en wiskunde, in onder- en/of bovenbouw
Startmoment(en): 
In overleg
Tijdsinvestering: 
6 maandelijkse bijeenkomsten van een dagdeel (3 uur) met circa 24 uur aan zelfstudie
Locatie: 
Op locatie van de aanvrager
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Partner: 
Stichting GLOBE Nederland
Prijs: Dit bedrag is vrijgesteld van btw
Afhankelijk van de maatwerkafspraken met de school. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.
Bijzonderheden: 

In het traject wordt van tijd tot tijd het GLOBE programma als casus ingebracht ter inspiratie. Maatwerk is mogelijk.

Inhoud

Het vwo bereidt voor op een wetenschappelijke opleiding – de opleiding waar je niet alleen kennis verwerft en leert toepassen, maar waar je ook leert om nieuwe kennis te genereren door onderzoek te doen. In dit scholingstraject leer je hoe je vwo-leerlingen vanaf de brugklas al stapsgewijs kunt toe laten werken naar de onderzoekseisen in de examenprogramma’s. Dit doen we door kleine en grotere levensechte onderzoekstaken uit te laten voeren bij de natuurwetenschappelijke vakken.

Binnen dit scholingstraject wordt het internationale wetenschappelijke GLOBE programma gebruikt als voorbeeld hoe je in de klas leerlingen enthousiast kunt maken voor wetenschappelijk onderzoek en vertrouwd kunt maken met het doorlopen van de wetenschappelijke cyclus. Wereldwijd doen leerlingen wetenschappelijk onderzoek naar natuur en milieu in hun schoolomgeving in het kader van dit internationale onderwijsprogramma.

Programma

Het scholingstraject bestaat uit 6 maandelijkse bijeenkomsten van een dagdeel (3 uur). Tussendoor maken deelnemers praktijk gerelateerde opdrachten, bestuderen ze literatuur, doen pilots in de klas en maken daar verslag van. De totale zelfstudietijd bedraagt circa 24 uur.

Leerdoelen

Na afloop van het scholingstraject:

  • weet je hoe de didactische principes van het leren onderzoek toe te passen – welke (denk-) activiteiten leerlingen moeten uitvoeren en hoe je als docent die activiteiten bij leerlingen kunt uitlokken en ondersteunen;
  • ben je in staat om uitdagende onderzoeksopdrachten ontwerpen voor uiteenlopende leerjaren; 
  • ben je in staat om leerlingen te begeleiden bij het opstellen van onderzoeksvragen, het ontwikkelen van een onderzoeksplan, het uitvoeren van een onderzoek en de verslaglegging daarvan. 
  • ben je in staat om het leerrendement van leerlingen op adequate wijze te beoordelen;
  • beschik je over de tools om zelf een leerlijn te ontwikkelen voor het doen van onderzoek.

Om deze doelstellingen te realiseren hanteren we een intensieve aanpak, waarbij u zelf een opdracht ontwikkelt, test en uitvoert in uw lespraktijk, met ter ondersteuning zowel individuele schriftelijke feedback van de cursusleiders als feedback van uw medecursisten.

Afstemming

Het scholingstraject wordt alleen ‘in-company’ aangeboden binnen één school, omdat een belangrijke nevendoel van de cursus is dat binnen school meer afstemming ontstaat op het vlak van onderzoekstaal, begeleiding en beoordeling, zodat een goede voedingsbodem ontstaat voor een leerlijn ‘natuurwetenschappelijk onderzoek doen’ van brugklas tot profielwerkstuk.  

Accenten in het programma kunnen in overleg met de school en/of de deelnemers worden bepaald. Er kan bijvoorbeeld meer nadruk worden gelegd op het toewerken naar een schoolbrede leerlijn ‘natuurwetenschappelijk onderzoek doen’.

Omdat dit scholingstraject ‘in company’ wordt gegeven, zijn de kosten afhankelijk van de maatwerkafspraken met de school. De precieze wensen en het aantal deelnemers bepalen mede de prijs. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.  Jaarlidmaatschap van het internationale GLOBE programma is bij de prijs inbegrepen.

Gezien de praktijkgerichte aanpak van de cursus wordt er gewerkt in groepen van maximaal 16 deelnemers.

Literatuur

In dit scholingstraject wordt gebruik gemaakt van het boek Eureka! Didactiek voor het leren onderzoeken in het vwo. Het handboek geeft vwo-docenten handvatten om leerlingen op te leiden tot aankomende academici. Met Eureka! kunnen docenten het ambacht onderzoeken een plek geven binnen hun vak en binnen het onderwijs. Het boek is via bovenstaande link te bestellen.

Over Onderwijsadvies & Training

De onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies & Training dragen bij aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Dit doen zij door het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk van het onderwijsveld. Wij bieden trainingen en maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. Maak kennis met ons.

Trainer/ contactpersoon