Kritisch denken stimuleren in de klas

In de huidige complexe samenleving is het belangrijk om kritisch te kunnen nadenken. Zo moeten leerlingen leren hoe zij bruikbare informatie kunnen filteren uit alle beschikbare informatie. Docenten merken vaak op dat leerlingen moeite hebben met het evalueren van de betrouwbaarheid van bronnen. Deze en andere kritische denkvaardigheden maken geen deel uit van de reguliere lessen in het voortgezet onderwijs. Als docent kun je echter veel doen om deze vaardigheden te stimuleren. Wij helpen docenten op weg met het integreren van kritische denkvaardigheden in de reguliere lessen.

Bestemd voor: 
Docenten in het voortgezet onderwijs
Startmoment(en): 
In overleg. Heb je interesse, neem dan contact op.
Tijdsinvestering: 
Twee bijeenkomsten van 3 uur. In de tussentijd werk je aan enkele praktijkopdrachten. Totale tijdsinvestering 16-20 uur
Locatie: 
In overleg
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs:  Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.
€ 430,- (aantal deelnemers: 8-12)
Bijzonderheden: 

Maatwerk is mogelijk

Online, face-to-face of blended?

Ons aanbod kan online, face-to-face of blended worden verzorgd. Onderstaande inhoud is gebaseerd op face-to-face contact. Mocht de activiteit (gedeeltelijk) online worden verzorgd, dan wordt het aanbod waar nodig aangepast zodat het online goed tot z’n recht komt en tot vergelijkbare leerresultaten leidt. Uiteraard worden de aanpassingen afgestemd met de aanvrager.

In de eerste bijeenkomst gaan we in op de volgende vragen: Wanneer is een leerling informatievaardig? Tegen welke uitdagingen lopen leerlingen aan? Welke werkvormen en opdrachten kun je gebruiken om leerlingen informatievaardig te maken? Bewezen instructiestrategieën worden daarbij actief gekoppeld aan de eigen onderwijspraktijk. Je werkt aan het ontwerpen van concrete opdrachten binnen je eigen vak die na de bijeenkomst in het eigen onderwijs kunnen worden ingezet. Als je al opdrachten hebt, kun je deze ook als uitgangspunt nemen. In de tweede bijeenkomst worden deze opdrachten geëvalueerd en worden ervaringen uitgewisseld.

Na afloop van de cursus kun je…

  • de kenmerken van kritisch denken benoemen;
  • benoemen waar (jouw) leerlingen tegenaan lopen bij kritisch denken;
  • effectieve instructieprincipes voor het stimuleren van kritisch denken toepassen;
  • opdrachten om kritisch denken te bevorderen ontwerpen en evalueren.

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training ondersteunt onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk, om tot nieuwe perspectieven te komen. Meer over ons.

Trainer / contactpersoon