Intervisie voor dierenartsen; start-up & reboot

Blijf leren en start nu!

Intervisie is gericht op het leren van ervaringen en van elkaar. In een intervisiegroep reflecteer je met vakgenoten op werkgerelateerde ervaringen met als doel je eigen rol in werksituaties te onderzoeken, jezelf dus beter te leren kennen en je handelingsrepertoire te verbreden.

Image source: Freepik.com
Bestemd voor: 
Dierenartsen werkzaam in alle sectoren van het beroepsveld, ongeacht leeftijd en ervaring
Startmoment(en): 
De startmomenten hangen af van het aantal aanmeldingen. Het streven is om intervisiegroepen regionaal op te zetten en naar de levensfase van deelnemers. Dat betekent dat een groep zal starten op het moment dat er minimaal 8 aanmeldingen zijn die matchen.
Tijdsinvestering: 
De gehele cursus bestaat uit 5 e-modules en 3 contactmomenten van 3 uur, met een totale tijdsbelasting van 12 uur over 6 maanden. Data en tijd in overleg met de intervisiegroep.
Locatie: 
Intervisiebijeenkomsten worden, indien mogelijk in verband met de COVID-19 pandemie, regionaal en op locatie georganiseerd en zijn dus nooit ver weg. Indien bijeenkomsten op locatie onwenselijk zijn, worden deze digitaal aangeboden.
Aanbieder: 
Faculteit Diergeneeskunde
Partner: 
ICOVet, onderdeel van Dactari Dierenartsencoöperatie
Prijs: 
€ 680
Bijzonderheden: 
 • Deze cursus wordt aangeboden op basis van het blended learning concept. Dat betekent dat een deel van de nascholing wordt aangeboden als e-module en een deel als contactonderwijs waardoor je met minder bijeenkomsten effectief intervisie leert uitvoeren. De e-modules bieden daarnaast een grote mate van flexibiliteit en kunnen onafhankelijk van tijd en plaats worden gevolgd.
 • Deelnemen aan intervisie is een vorm van nascholing en helpt daarmee voldoen aan de eisen van kwaliteitsregisters. De nascholing is geaccrediteerd met 15 nascholingspunten, waarvan 9 IO-punten.

Met intervisie kun je, zonder dat het superzwaar wordt, wel praten over waar je tegen aan loopt en hoe je dat anders zou kunnen aanpakken en dat geeft gewoon veel meer rust in je hoofd en daarmee ben je ook een betere dierenarts.

Anna Hagen-Witteman, dierenarts gezelschapsdieren en deelnemer intervisie.

Veel dierenartsen doen al aan een vorm van intercollegiaal overleg. Voorbeelden zijn intervisie via het dierenartsgilde, binnen ketens of telefonisch met oud-studiegenoten. Maar hoe kun je dat intercollegiaal overleg professioneel, effectief en gestructureerd doen? Om nieuwe, enthousiaste dierenartsen een goede start te geven, en bestaande intervisiegroepen te revitaliseren, heeft de faculteit Diergeneeskunde samen met Dactari en ICOVet de ‘Intervisie Start-up’ en de ‘Intervisie Reboot’ opgezet. Het onlineprogramma is voor beide programma’s gelijk maar de bijeenkomsten worden aangepast aan de voorkennis.

Voorbeelden van vragen die ingebracht worden voor intervisie zijn:

 • Hoe ga ik om met de toegenomen werkdruk door krapte op de arbeidsmarkt?
 • Hoe ga ik om met de stress van de diensten?
 • Hoe combineer ik werk en gezin in een drukke praktijk?
 • Hoe kan ik omgaan met fouten, met lastige klanten, met ethische dilemma’s of verwachtingen die anderen van je hebben?
 • Ik ben toe aan een volgende carrièrestap, maar ik durf het niet.

Leerdoelen:

 • Ontwikkeling van zelfkennis en -bewustzijn
 • Verbetering beroepsuitoefening en deskundigheidsbevordering
 • Collegiale steun
 • Kwaliteitsbevordering en -bewaking

Cursusopzet:

De cursus bestaat uit:

1. Vijf e-modules: De e-modules zijn bedoeld als voorbereiding op de contactmomenten. In de e-modules komt aan de orde:

 • Wat is intervisie?
 • Randvoorwaarden voor effectieve intervisie;
 • Een aantal intervisie modellen wordt uitgewerkt;
 • Zelfstandig intervisie doen;
 • Registreren van accreditatiepunten

2. Drie contactmomenten: De e-modules dienen ter voorbereiding op de contactmomenten, waarbij onder begeleiding van een intervisiecoach intervisie uitgevoerd wordt. Tijdens deze 3 bijeenkomsten wordt de groep begeleid naar zelfstandigheid.

Direct aanmelden

Contactpersonen en meer informatie over de cursus

Docenten

 • Nicole Mastenbroek is ontwikkelaar en projectleider van deze nascholing. Voordat ze in 2009 bij de faculteit Diergeneeskunde kwam werken, had ze een lange carrière in de landbouwhuisdierenpraktijk. In 2014 promoveerde op het thema welzijn. Haar promotieonderzoek richt zich op de relatie tussen persoonlijke en werkkenmerken, werkgerelateerd welbevinden en prestaties, specifiek bij dierenartsen tijdens hun transitie van student naar professional.  Ze combineert het doen van onderzoek met onderwijs. In het onderwijs is zij verantwoordelijk voor het onderwijs persoonlijke en professionele ontwikkeling waaronder ook het intervisieonderwijs aan masterstudenten. Tevens is zij docent in de leergang voor docenten extern onderwijs. In 2014 volgde zij de opleiding ‘Krachtgericht coachen’ en in 2021 de opleiding ‘Zijnsgericht coachen’.
   
 • Richta IJntema is auteur van de onlinecursus over intervisie die in de nascholing gebruikt gaat worden. Zij werkt als universitair docent aan de Universiteit Utrecht, is gespecialiseerd in coaching, training en veerkracht en heeft al 10 jaar ervaring met het verzorgen van intervisie/supervisie binnen de masteropleidingen Psychologie en Diergeneeskunde. Daarnaast is zij zelfstandig gevestigd registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie (Nederlands Instituut van Psychologen). Vanuit die rol begeleid zij ook al 10 jaar intervisiegroepen, bijvoorbeeld docenten en managers van de Hogeschool Utrecht en het Grafisch Lyceum Utrecht. Ze doet zelf al 20 jaar aan intervisie in het kader van continue professionele ontwikkeling.  
   
 • Chantal Duijn is hoofd intervisie-opleider binnen deze cursus. Zij zal de meeste groepen begeleiden. Naast intervisie-opleider is zij dierenarts, coach en heeft veterinair onderwijskundig onderzoek gedaan. Haar promotieonderzoek heeft zich gericht om de bekwaamheidsniveaus van de dierenarts (entrustable professional activities). Waarbij een van de focuspunten de overgang van faculteit naar diergeneeskundige praktijk is geweest. Op dit moment is zij werkzaam bij Dactari Dierenartscoöperatie. Hier houdt zij zich bezig met intercollegiaal overleg en daarnaast de accreditatie van veterinaire nascholingen. Zij coacht één op één dierenartsen en paraveterinairen binnen een extern begeleidingstraject. Daarnaast begeleidt ze vele intervisie en intercollegiaal overleggroepen. Ook traint ze intercollegiaal overlegbegeleiders en zorgt ze dat hun kennis en kunde up-to-date blijft.  
 • Daarnaast zullen Kees de Kruijf en Ron de Jong als intervisie-opleider betrokken worden bij de intervisiebijeenkomsten. Beide zijn senior coaches die al jaren intervisiegroepen begeleiden, zowel binnen als buiten de diergeneeskunde.  

Durf te ontwikkelen - Onderwijs voor Professionals Diergeneeskunde