Individueel beeldcoachtraject (video-interactiebegeleiding)

In een beeldcoachtraject staat jouw eigen onderwijs centraal en word je twee tot drie keer gecoacht aan de hand van opnames van jouw onderwijs. Je kijkt samen met een gecertificeerd beeldcoach welke didactische kwaliteiten je in jouw handelen al inzet en waar ontwikkelmogelijkheden liggen. De inzichten die je opdoet door het analyseren van en reflecteren op de beelden kun je meteen gebruiken en toepassen op je eigen onderwijspraktijk.

Bestemd voor: 
Docenten PO, VO, MBO, HO
Startmoment(en): 
In overleg
Tijdsinvestering: 
Afhankelijk van het aantal bijeenkomsten (de beeldcoach komt 1 tot 3 keer filmen in de les en deze opnames worden nabesproken in een aparte bijeenkomst)
Locatie: 
In overleg
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: Dit bedrag is vrijgesteld van btw
Afhankelijk van het aantal bijeenkomsten (twee bijeenkomsten: 9 uur, drie bijeenkomsten 12 uur)
Bijzonderheden: 

Maatwerk is mogelijk

Inhoud

Het traject bestaat uit de volgende bijeenkomsten: 

Kennismakingsgesprek:
In dit gesprek wordt jouw leervraag geïnventariseerd. Deze vraag is leidend voor welke beelden gemaakt worden en voor de reflectie achteraf. Daarnaast wordt in dit gesprek afspraken gemaakt wanneer de beeldcoach komt filmen.

De opname:
De beeldcoach filmt ongeveer 30-45 minuten van jouw lesbijeenkomst. Je krijgt een microfoontje om, zodat de opnames goed verstaanbaar zijn. De beeldcoach zal rondlopen met de camera in de hand.

Studenten inlichten:
Het is raadzaam om vooraf aan de studenten te vertellen dat je gefilmd gaat worden. De beelden worden alleen voor professionele ontwikkeling gebruikt en besproken tijdens een beeldcoachbijeenkomst. Studenten mogen officieel bezwaar maken tegen het maken van de opname. In dat geval zal de beeldcoach de student niet in beeld brengen. In de praktijk maken studenten echter bijna nooit bezwaar.

Na de opname:
Aan de hand van de leervraag die je hebt gesteld, zal de beeldcoach twee tot drie korte fragmenten uitzoeken om na te bespreken.

Beeldcoachbijeenkomst: 
In deze bijeenkomst worden de fragmenten samen teruggekeken en besproken. De uitkomst van de bijeenkomst is een reflectie op de verschillende onderwijsuitvoeringen en concrete tips om toe te passen voor toekomstig onderwijs.

Vervolgtraject:
Op basis van de uitkomsten in de beeldcoachbijeenkomst wordt een vervolgtraject afgestemd. In dit vervolgtraject komt de beeldcoach nog een keer filmen en probeert je de concrete tips toe te passen in de onderwijsbijeenkomst. Ook deze beelden worden weer geanalyseerd en besproken in een bijeenkomst om te reflecteren op de toegepaste interventie. Idealiter wordt een docent twee tot drie keer gefilmd.  

Leerdoelen

De leerdoelen zijn:

 • inzicht krijgen in je eigen handelen, hierop te reflecteren;
 • verbeterstappen bedenken en toepassen in de eigen onderwijsbijeenkomst en hierop weer te reflecteren

Werkwijze

We hanteren een positieve insteek bij beeldcoachen, gericht op het versterken van geslaagde interacties en interventies. Bij beeldcoaching wordt naar het onderwijs gekeken vanuit drie kaders:

 • Interactie: hierbij gaat het om de interactie tussen jou en de studenten. Hoe verloopt het contact? Hoe reageer je op elkaar? Welke sfeer heeft de groep? Hoeveel ondersteuning bied ik? Wat zet je in om de studenten goed te bereiken?
 • Organisatie: hierbij gaat het om de structuur die je aanbrengt in jouw lessen of begeleidingsgesprekken. Hoe ziet het lokaal eruit? Hoe houd je orde in de groep?
 • Didactiek: hierbij gaat het om wat jij doet om studenten te laten leren: stel je vragen, geef je uitleg of instructie, of geef je feedback, en op welke manier doet je dat? Welke werkvormen zet je in om het leerdoel te bereiken?

  Over Onderwijsadvies & Training

  De onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies & Training dragen bij aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Dit doen zij door het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk van het onderwijsveld. Wij bieden trainingen en maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. Maak kennis met ons.

  Contactpersoon