Focus op feedback en vragenderwijs begeleiden

Feedback heeft een sterk effect op leren, inzet, plezier, gevoel van competentie en zelfregulatie van leerlingen. Tussentijdse feedback geeft inzicht in waar een leerling staat en hoe hij verder kan (formatief handelen). Door scaffolding en vragenderwijs feedback te geven, worden leerlingen aangezet tot denken over een opdracht maar ook tot zelfreflectie. In dit traject vergroot je je repertoire van feedbackvormen en activerende vragen. We oefenen het geven van feedback, bespreken opnames van interactiesituaties en vragen je in gesprek te gaan met leerlingen over je handelen. Dit resulteert in een profiel van sterke punten en verbeterpunten en in een aantal adviezen.

Bestemd voor: 
vo-docenten
Startmoment(en): 
In overleg
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs:  Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.
€920,-

Online, face-to-face of blended?

Ons aanbod kan online, face-to-face of blended worden verzorgd. Onderstaande inhoud is gebaseerd op face-to-face contact. Mocht de activiteit (gedeeltelijk) online worden verzorgd, dan wordt het aanbod waar nodig aangepast zodat het online goed tot z’n recht komt en tot vergelijkbare leerresultaten leidt. Uiteraard worden de aanpassingen afgestemd met de aanvrager.

Doelstellingen

  • Je krijgt inzicht in het eigen handelen met betrekking tot het geven van en door leerlingen doen benutten van feedback. Ook krijg je gerichte aanwijzingen om deze in de praktijk toe te passen.
  • Je verbreedt je repertoire van kenmerken, inhouden en vormen van feedback
  • Je leert verschillende manieren onderkennen waarop leerlingen feedback kunnen waarnemen en daarop reageren.
  • Je kunt het middel feedback gebruiken als onderdeel van het onderwijsleerproces en als opmaat voor een leergesprek en voortgezette coaching.

Inhoud

Een traject bestaat uit een eerste gesprek, het verwerken van vragenlijstgegevens, het maken, analyseren en bespreken van een video-opname en het uitbrengen van een rapportage en aanbevelingen.

Je gaat met de trainer in gesprek over je werkcontext, behoeften en vraagstelling en samen breng je de huidige situatie in kaart. Aan de hand van uitkomsten van vragenlijsten die door jezelf en de leerlingen worden ingevuld, krijg je nauwkeurig zicht op je huidige handelingsrepertoire. Er wordt een video-opname gemaakt van een situatie waarin je een of meer leerlingen feedback geeft, en geselecteerde fragmenten daarvan worden samen met de trainer bekeken en besproken. Je ontvangt een integrale rapportage en krijgt concrete aanbevelingen om het eigen repertoire uit te breiden en het handelen af te stemmen op de leerlingen.

Ik heb belangstelling

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training ondersteunt onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk, om tot nieuwe perspectieven te komen. Meer over ons.

Contact

Onderwijsadvies & Training 
onderwijsadviesentraining@uu.nl
030 253 2261