Focus op feedback

Het geven van feedback kan in hoge mate bijdragen aan positieve leereffecten. In de praktijk blijkt dit lang niet altijd het geval te zijn. Feedback vraagt om maatwerk, waarbij in interactie met leerlingen nauwkeurig wordt ingespeeld op hun situatie, leerproces en ontwikkeling. Wij ondersteunen docenten bij het uitbreiden van het feedbackrepertoire.

Bestemd voor: 
vo-docenten
Startmoment(en): 
In overleg
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: Dit bedrag is vrijgesteld van btw
€900,-

Doelstellingen

  • Je krijgt inzicht in het eigen handelen met betrekking tot het geven van en door leerlingen doen benutten van feedback. Ook krijg je gerichte aanwijzingen om deze in de praktijk toe te passen.
  • Je verbreedt je repertoire van kenmerken, inhouden en vormen van feedback
  • Je leert verschillende manieren onderkennen waarop leerlingen feedback kunnen waarnemen en daarop reageren.
  • Je kunt het middel feedback gebruiken als onderdeel van het onderwijsleerproces en als opmaat voor een leergesprek en voortgezette coaching.

Inhoud

Een traject bestaat uit een eerste gesprek, het verwerken van vragenlijstgegevens, het maken, analyseren en bespreken van een video-opname en het uitbrengen van een rapportage en aanbevelingen.

Je gaat met de trainer in gesprek over je werkcontext, behoeften en vraagstelling en samen breng je de huidige situatie in kaart. Aan de hand van uitkomsten van vragenlijsten die door jezelf en de leerlingen worden ingevuld, krijg je nauwkeurig zicht op je huidige handelingsrepertoire. Er wordt een video-opname gemaakt van een situatie waarin je een of meer leerlingen feedback geeft, en geselecteerde fragmenten daarvan worden samen met de trainer bekeken en besproken. Je ontvangt een integrale rapportage en krijgt concrete aanbevelingen om het eigen repertoire uit te breiden en het handelen af te stemmen op de leerlingen.

Over Onderwijsadvies & Training

De onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies & Training dragen bij aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Dit doen zij door het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk van het onderwijsveld. Wij bieden trainingen en maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. Maak kennis met ons.

Contact

Onderwijsadvies & Training 
onderwijsadviesentraining@uu.nl
030 253 3224