Executive Programma Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen

'They have a long history of serving their own communities separate from homelessness. Now, part of that argument is where do homeless people come from? They do not come from the planet homeless.'

Hoe kunnen we grote maatschappelijke thema’s rondom Maatschappelijke Opvang (OM), Beschermd Wonen (BW) en GGZ beter begrijpen en verklaren? Denk aan regionalisering, eenzaamheid, ambtelijke verkokering en de behoefte aan en roep om ervaringsdeskundigheid. En hoe gaan we om met het gewenste maar lastige onderscheid tussen kwetsbaren en niet-kwetsbaren? Welke visie ligt ten grondslag aan een nieuw beleidsdoel? En wat ís nu eigenlijk het doel? Welk bewijs is er al voor het in te zetten beleid? En wat is nog voornamelijk op visie gestoeld? Door onderscheid te maken op deze onderdelen kunnen we beter begrijpen hoe aanbod tot stand komt en hoe uiteindelijke clientervaringen beïnvloed worden.

Bestemd voor: 
Beleidsmakers in het sociale domein op het gebied van MO & BW, GGD, veilig thuis, wonen en werk en inkomen, zowel afkomstig uit gemeenten als vanuit aanbieders van zorg en ondersteuning.
Toegangseisen: 

HBO of universitaire opleiding en ervaring met maatschappelijke opvang, beschermd wonen of geestelijke gezondheidszorg.

Startmoment(en): 
27 september 2019
Tijdsinvestering: 
6 bijeenkomsten en een studiereis (30 oktober- 1 november) € 2.390 excl. reiskosten
Locatie: 
Domplein 29, Utrecht en Finland
Aanbieder: 
Faculteit Sociale Wetenschappen
Prijs: Dit bedrag is vrijgesteld van btw
2390 euro excl. reis- en verblijfkosten
Bijzonderheden: 

Studiereis

Met wat er in de bijeenkomsten is geleerd, brengen we met de geïnteresseerden een studiebezoek aan Finland. Waar het ‘gewoon wonen’ inmiddels hand in hand gaat met een gestage afname van het aantal dakloze personen. Na de reis bouwen we samen verder op dit gezamenlijk referentiekader voort. De laatste bijeenkomst van het programma betreft de ontwikkeling op lange termijn. De zogenaamde houtskoolschets en scenario’s die we kunnen maken voor de toekomst, met de kennis die we nu weten. Vliegtickets kunt u via transavia.com bestellen. Heenreis op 30 oktober om 17.20 en retour op 1 november om 21.55 uur.

Ervaringen van deelnemers aan het executive programma Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen.

Dit executive programma biedt je een theoretische duiding van de ambitie tot afbouw van bedden, regiobinding, regionale samenwerking, vereenzaming/ontregeling, integraal werken, veiligheid en verward gedrag in relatie tot mogelijke concrete beleidsregels en interventies voor gemeenten. Je kunt hierbij denken aan het verstrekken van urgenties, of het realiseren van een time-out voorziening. Dit zijn voorbeelden, maar ook je eigen praktijkervaringen zullen de revue passeren. Het programma wordt afgerond met een studiereis aan Finland.

Leerdoel

Als deelnemer verwerk je op interactieve wijze informative die je nodig hebt om instrumenten in te richten die kunnen worden gebruikt bij de transformatie. Daarnaast word je in staat gesteld om keuzes maken tussen de diverse geboden oplossingen en om gericht te sturen op ontwikkelingen in BW & MO.

Voordelen

Jouw voordelen na het volgen van de opleiding:
• Je bent goed op de hoogte van de inhoudelijke ontwikkelingen
• Je versterkt je rol als gesprekspartner

Voordelen voor je werkgever:
• Je kunt je bestuurder beter bedienen.
• Je versterkt de onderhandelingspositie van je organisatie.