Een stevig basis voor de BKE

Dit traject helpt je bij het maken van een goede toets: van toetsontwerp tot evaluatie. In vier bijeenkomsten vergroten we je toetsdeskundigheid en bespreken we de kwaliteitseisen aan goede toetsen. De toetscyclus staat hierbij centraal. Je werkt in de cursus naar een BKE-portfolio dat aansluit op de vereisten van de instelling waaraan je verbonden bent.

Bestemd voor: 
Docenten in het HBO die toewerken naar een BKE en daarbij ondersteuning kunnen gebruiken
Startmoment(en): 
In overleg
Tijdsinvestering: 
4 bijeenkomsten van 3 uur, zelfstudie van ca. 30-40 uur en een individueel (telefonisch) intakegesprek
Locatie: 
Nog niet bekend
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: Dit bedrag is vrijgesteld van btw
De kosten zijn afhankelijk van de wensen. Indicatie: €1020,- p.p. incl. studiemateriaal
Bijzonderheden: 

Deze cursus wordt als maatwerk en in-company aangeboden.

Programma

De volgende onderwerpen komen onder andere in de cursus aan bod:

  • Toetskwaliteit: toetscyclus, kwaliteitsborging, indicatoren van kwaliteit
  • Toetsvormen: schriftelijk, praktijktoetsen, mondeling, eindwerkstuk, assessment
  • Alignment: toetsprogramma, toetsbeleid, toetsvisie
  • Instrumentarium: toetsmatrijs, beoordelingsmodel, rubric, normering

Daarnaast heeft elke deelnemer recht op 3 uur aan individuele begeleiding bij het werken aan het BKE-portfolio.

Per cursus kunnen er maximaal 12 personen deelnemen.

Doelstellingen

Na afloop kun je:

  • De kwaliteit van de eigen toetspraktijk en gebruikte werkwijzen screenen
  • Een weloverwogen keuze maken voor geschikte toetsvormen
  • Een bij eindvereisten passend toets- en beoordelingsplan opstellen
  • Toetsen en beoordelingsinstrumenten ontwerpen en samenstellen
  • Methoden voor resultatenanalyse, cesuurbepaling en toetsevaluatie in de praktijk gebruiken

Over Onderwijsadvies & Training

De onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies & Training dragen bij aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Dit doen zij door het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk van het onderwijsveld. Wij bieden trainingen en maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. Maak kennis met ons.

Contactpersoon