Een onderzoeksvoorstel (door)ontwikkelen voor PhD’s

Een goed promotieonderzoek begint met een scherpe onderzoeksvraag en een gedegen onderzoeksplan. In deze cursus staat het (her)ontwerpen van het onderzoeksvoorstel centraal

Bestemd voor: 
Startende en verder gevorderde promovendi uit alle disciplines
Startmoment(en): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
Tijdsinvestering: 
3 cursusbijeenkomsten van een dagdeel. Daarnaast zul je tussen de bijeenkomsten door de relevante literatuur lezen en aan enkele opdrachten werken.
Locatie: 
Nog niet bekend
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: Dit bedrag is vrijgesteld van btw
€ 850,- (intern UU/ UMC); € 1010,- (extern), inclusief literatuur
Bijzonderheden: 

Maatwerk is mogelijk

Inhoud

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten en een aantal opdrachten, waar tussen de bijeenkomsten door aan wordt gewerkt. Via deze praktijkopdrachten worden verschillende aspecten van de probleemstelling verder uitgewerkt, conform het structuurmodel van Oost (2006): de relevantie, disciplinaire inbedding (inperking), precisie en methodische herkenbaarheid (onderzoeksfunctie en bijpassende deelvragen). Door deze aspecten uit te werken komt de deelnemer tot een beter conceptueel ingebed en beredeneerd onderzoeksvoorstel. Op elk van de opdrachtuitwerkingen krijgt de deelnemer (schriftelijke) feedback van de cursusleider en medecursisten.

De slotopdracht van de cursus is het schrijven van een verbeterde integrale versie van het onderzoeksvoorstel. In de slotbijeenkomst worden de uitwerkingen van alle cursisten besproken en van feedback voorzien.

Cursusdata

De inschrijving voor de cursus in het najaar is gesloten. Heb je interesse? Neem dan contact op.

Je ontvangt een bewijs van deelname als je actief hebt meegedaan aan de cursus: alle opdrachten hebt gemaakt en alle bijeenkomsten hebt bijgewoond.

Literatuur

Literatuur die tijdens deze cursus wordt gebruikt: Heinze Oost (2006). Circling around a question: Defining your research problem.

Over Onderwijsadvies & Training

De onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies & Training dragen bij aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Dit doen zij door het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk van het onderwijsveld. Wij bieden trainingen en maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. Maak kennis met ons.  

Trainer / contactpersoon