Didactiek voor hbo-docenten (BDB)

Ben jij hbo-docent en wil je je Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) halen? In deze leergang werk je vanuit je individuele startsituatie aan het verwerven, verbreden en aanscherpen van didactische kennis en vaardigheden. Als je de leergang succesvol afrondt, ontvang je het BDB-certificaat.

Bestemd voor: 
(Beginnende) hbo-docenten
Toegangseisen: 

De leergang is toegankelijk voor docent die werken op een hbo-instelling

Startmoment(en): 
10 februari 2023
Tijdsinvestering: 
Tussen de 200-280 uur
Locatie: 
Deels online, deels op locatie
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: 
€3999,- per deelnemer
Bijzonderheden: 
 • Deelname van meerdere docenten van dezelfde onderwijsinstelling is mogelijk.
 • Incompanytraject is mogelijk

Inhoud

De leergang sluit aan op de eigen onderwijspraktijk en ervaringen. Vanuit deze individuele startsituatie werk je aan het verwerven, verbreden en aanscherpen van de bekwaamheden (kennis, vaardigheden en houding) die van een docent in het Hoger Beroepsonderwijs wordt gevraagd. Deze didactische dimensies komen naar voren in drie leerlijnen: onderwijs uitvoeren, leren door observeren en reflecteren en het ontwerpen van onderwijs.

De thema’s die aan bod komen zijn: het belang van een goede start, docent-student interactie, omgaan met lastige situaties in het onderwijs, feedback geven, leerdoelen formuleren, constructive alignment, activerende werkvormen inzetten, motiveren en activeren van studenten en de basisprincipes van toetsing.

We werken tijdens de leergang met activiteiten zoals: lessimulaties, onderling lesbezoek, video-intervisie, opdrachten over leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing, het maken of reviseren van een eigen onderwijsontwerp en reflecteren op het onderwijs en de eigen ontwikkeling.

Activerende didactiek

In de leergang gebruiken we activerende didactiek. Je wordt tijdens en tussen de bijeenkomsten nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen aan het gesprek, de oefeningen en te werken aan opdrachten in de eigen praktijk. Het uitgangspunt is dat leren vooral plaatsvindt door eigen activiteiten en reflectie op eigen ervaringen, gespiegeld aan die van anderen en theorie. Activerende didactiek is niet alleen onze methode maar we onderzoeken gezamenlijk ook het concept ‘activerende didactiek’.

Leerdoelen

Na afronding van de Leergang Didactiek kun je:

 1. Eigen onderwijs(gedrag) systematisch analyseren op effectiviteit voor het leren van je studenten. Op basis daarvan kun je in vervolgsituaties planmatig komen tot een (meer) optimale mix van afstemming en sturing op de inhoud, procedure en relatie in eigen onderwijs.
 2. Eigen onderwijs op een methodische en onderbouwde manier ontwerpen of reviseren, waarbij de effectiviteit van het leerproces van de student centraal staat. Je kunt activerende didactiek toepassen op de formulering van doelen, de vormgeving van leeractiviteiten en de manieren van toetsing. 
 3. Systematisch reflecteren op je visie op onderwijs en op je professionele ontwikkeling als docent, en (bij)sturen waar nodig.

Assessment

We sluiten de leergang af met een portfolio, waarover we een individueel eindgesprek voeren. Als je de doelen voldoende beheerst, ontvang je het BDB-certificaat. 

Data en aanmelden

De leergang heeft 11 bijeenkomsten en 1 dag waarop de eindgesprekken plaatsvinden. Er wordt een combinatie van online en fysieke bijeenkomsten aangeboden. 

 • Vrijdag 10 februari 2023 (10.00 - 17.00 uur, Utrecht Science Park)
 • Vrijdag 17 februari 2023 (10.00 - 12.00 uur, online)
 • Vrijdag 17 maart 2023 (10.00 - 13.00 uur, Utrecht Science Park)
 • Donderdag 6 april 2023 (10.00 - 12.00 uur, online)
 • Vrijdag 12 mei 2023 (10.00 - 13.00 uur, Utrecht Science Park)
 • Donderdag 25 mei 2023 (10.00 - 12.00 uur, online)
 • Vrijdag 9 juni 2023 (10.00 - 13.00 uur, Utrecht Science Park)
 • Vrijdag 30 juni 2023 (10.00 - 12.00 uur, online)
 • Vrijdag 14 juli 2023 (10.00 - 13.00 uur, Utrecht Science Park)
 • Vrijdag 1 september 2023 (10.00 - 12.00 uur, online)
 • Vrijdag 15 september 2023 (10.00 - 13.00 uur, Utrecht Science Park)
 • Vrijdag 13 oktober 2023 (individuele eindgesprekken, online)

Opmerkingen van deelnemers

Ontzettend veel geleerd over de achtergrond, de opbouw, systematiek en methodiek van onderwijs geven.

Gedurende het gehele traject werd mijn leren vooral gestimuleerd door het enthousiasme van de docenten en de medecursisten.

De opbouw van de opleiding zorgt ervoor dat je opgedane inzichten meerdere malen in de praktijk kunt uitproberen.

Do you teach in an international classroom?

We also offer a didactic teaching qualification course with a focus on teaching in the international classroom.

Contactpersoon / trainer

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training ondersteunt onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk, om tot nieuwe perspectieven te komen. Bezoek onze website.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Op alle diensten van Onderwijsadvies & Training zijn betalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.