Didactiek voor hbo-docenten (BDB)

In deze cursus werk je vanuit je individuele startsituatie aan het verwerven, uitbouwen en aanscherpen van didactische kennis en vaardigheden.

Bestemd voor: 
(Beginnende) docenten die nu zelf studenten opleiden
Startmoment(en): 
7 november 2019
Tijdsinvestering: 
Circa 300 uur
Locatie: 
Nog niet bekend
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: Dit bedrag is vrijgesteld van btw
€2995,-

Inhoud

Deze didactische dimensies komen naar voren in drie leerlijnen:

 • onderwijs uitvoeren
 • leren door observeren en reflecteren
 • het ontwerpen van onderwijs

Belangrijke activiteiten voor de deelnemers zijn: lessimulaties, onderling lesbezoek, video-intervisie, opdrachten over doelen, leeractiviteiten, toetsen en het maken of reviseren van een eigen onderwijsontwerp.

Oriëntatie op BKE

Gedurende de leergang worden twee dagdelen toetsen verzorgd die oriënterend zijn voor het behalen van een BKE. Hierna wordt onder de deelnemers geïnventariseerd of er behoefte is om gezamenlijk verder te gaan met het opbouwen van het BKE portfolio. Indien dit het geval is, wordt met deze geïnteresseerden afspraken gemaakt over data en kosten.

Cursus data

De cursus vindt plaats op de volgende data:

 • 7 november 2019, 9:30 – 16:30
 • 21 november 2019, 9:30 – 16:30
 • 5 december 2019, 9:30 – 16:30
 • 19 december 2019, 9:30 – 16:30
 • 9 januari 2020, 9:30 – 16:30
 • 23 januari 2020, 9:30 – 16:30
 • 13 februari 2020, 9:30 – 16:30
 • 5 maart 2020, 9:30 – 16:30

Opmerkingen van deelnemers

"Ontzettend veel geleerd over de achtergrond, de opbouw, systematiek en methodiek van onderwijs geven."
"Gedurende het gehele traject werd mijn leren vooral gestimuleerd door het enthousiasme van de docenten en de medecursisten."
"Goede afstemming met praktijkervaring, de opbouw van de opleiding zorgt ervoor dat je opgedane inzichten meerdere malen in de praktijk kunt uitproberen"

Over Onderwijsadvies & Training

De onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies & Training dragen bij aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Dit doen zij door het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk van het onderwijsveld. Wij bieden trainingen en maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. Maak kennis met ons.

Contact

Secretariaat Onderwijsadvies & Training
T 030 253 4473
E onderwijsadviesentraining@uu.nl