Datagestuurd werken binnen de vaksectie

Binnen vaksecties werken docenten samen om het onderwijs tussen leerjaren en niveaus op elkaar af te stemmen. Zij besteden aandacht aan werkvormen, toetsen (PTA’s), examenresultaten, etc. Samen met de vaksecties onderzoeken wij deze afstemming met data, om zo te komen tot concrete en onderbouwde actiepunten waarmee de afstemming en doorlopende leerlijn verder verbeterd kan worden.

Zo kijken wij bijvoorbeeld naar de relatie tussen leerlingresultaten op schooltoetsen en resultaten op leerlingvolgtoetsen, naar de mate waarin een voldoende op een eindrapport een indicatie is voor succes in een volgend leerjaar, of naar de manier waarop vakadviezen voor de bovenbouw gegeven worden en hoe die vervolgens uitpakken.

Bestemd voor: 
Bouw- en niveauoverstijgende vaksecties in het vo
Startmoment(en): 
In overleg
Tijdsinvestering: 
In overleg vinden op school drie tot vijf bijeenkomsten plaats met de vaksectie.
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: Dit bedrag is vrijgesteld van btw
De kosten zijn afhankelijk van het aantal bijeenkomsten
Bijzonderheden: 

Dit betreft maatwerk

Meer aanbod

Bekijk al ons aanbod op het gebied van Datageïnformeerd werken en formatief evalueren:

Over Onderwijsadvies & Training

De onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies & Training dragen bij aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Dit doen zij door het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk van het onderwijsveld. Wij bieden trainingen en maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. Maak kennis met ons.

Contactpersoon