Data in de school

Binnen een school worden doorgaans veel data verzameld over leerlingen. In de praktijk worden die gegevens vaak nog niet optimaal benut om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en/of het onderwijs goed af te stemmen op een specifieke groep leerlingen. In deze cursus maken we een begin met hoe dit binnen de school gestructureerd ingevoerd kan worden.

Bestemd voor: 
Docenten, leidinggevenden, bouwcoördinatoren, decanen, mentoren en bestuurders vmbo, havo en vwo
Tijdsinvestering: 
6 bijeenkomsten van 3 uur
Locatie: 
Utrecht Science Park (of (deels) online)
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs:  Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.
€990,-

Online, face-to-face of blended?

Ons aanbod kan online, face-to-face of blended worden verzorgd. Onderstaande inhoud is gebaseerd op face-to-face contact. Mocht de activiteit (gedeeltelijk) online worden verzorgd, dan wordt het aanbod waar nodig aangepast zodat het online goed tot z’n recht komt en tot vergelijkbare leerresultaten leidt. Uiteraard worden de aanpassingen afgestemd met de aanvrager.

INHOUD

In deze cursus leer je hoe je data van je school, zoals leerresultaten en doorstroomgegevens, op een zinvolle manier kunt analyseren en kunt benutten om je onderwijs te verbeteren. We besteden aandacht aan data-analyse, maar ook aan de schoolorganisatie en lerende cultuur. De precieze inhoud van de cursus wordt mede in overleg met de deelnemers bepaald. Deelnemers werken met vraagstukken en data van hun eigen school.

DOELSTELLINGEN

Na afloop van de cursus:

 • kun je van een praktijkprobleem binnen de school komen tot een onderzoekbare vraag voor analyse;
 • kun je op, basis van schooldata en met behulp van de beschikbare handleidingen, bepalen in hoeverre groepen leerlingen van elkaar verschillen en hoe verschillende toets resultaten onderling samenhangen, en daar conclusies uit trekken,
 • kun je leerlingresultaten van een (eigen) klas in kaart brengen, analyseren en op basis daarvan komen tot een plan van aanpak voor de (eigen) lessen;
 • kun je op basis van analyses van schooldata een aanzet voor mogelijke verbeteracties en vervolgonderzoeken formuleren voor een vakgroep, jaargroep of de schoolleiding;
 • heb je inzicht in de randvoorwaarden voor datageïnformeerd werken en welke stappen uw school hierin nog kan zetten.

PROGRAMMA

In de cursus komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

 • Determinatie en doorstroom
 • Doorlopende leerlijnen/aansluiting onderbouw en bovenbouw (met bijv. vakadviezen)
 • Toetsanalyse en eindexamenanalyse

DATA en locatie

De cursus vindt plaats op het Science Park (voormalige Uithof) in Utrecht. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona, kan de cursus (deels) online plaatsvinden.

Data voor 2020-2021:

 • 26 november 2020
 • 14 januari 2021
 • 11 februari 2021
 • 11 maart 2021
 • 8 april 2021
 • 3 juni 2021

Tijd: 13.30-16.30

DEELNEMERS

Het is de bedoeling dat er per school minimaal twee docenten/teamleiders deelnemen, zodat er op school een data team ingericht kan worden. De cursus is toegankelijk voor deelnemers van meerdere scholen.

Meer aanbod

Bekijk al ons aanbod op het gebied van Data en toetsen:

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training ondersteunt onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk, om tot nieuwe perspectieven te komen. Meer over ons.

Contactpersoon