Data in de school

Binnen een school worden doorgaans veel data verzameld over leerlingen. In de praktijk worden die gegevens vaak nog niet optimaal benut om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en/of het onderwijs goed af te stemmen op een specifieke groep leerlingen. In deze cursus maken we een begin met hoe dit binnen de school gestructureerd ingevoerd kan worden.

Bestemd voor: 
Docenten, leidinggevenden, bouwcoördinatoren, decanen, mentoren en bestuurders vmbo, havo en vwo
Startmoment(en): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: Dit bedrag is vrijgesteld van btw
€990,-
Bijzonderheden: 

Maatwerk is mogelijk

Inhoud

Gedurende de cursus werken we aan concrete vraagstellingen van deelnemende scholen. We besteden aandacht aan de wat hardere kant van data-analyse en -visualisatie, maar ook aan de zachtere processen zoals weerstand, draagvlak en een veilige leercultuur binnen de school en de vakgroepen. De precieze inhoud van de cursus wordt mede in overleg met de deelnemers bepaald.

Data

De cursus is nog niet gepland. Heb je interesse? Neem dan contact op.

Programma

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Doorstroom
 • Vakadviezen
 • Doorlopende leerlijnen/aansluiting onderbouw en bovenbouw
 • Determinatie
 • Toetsclassificatie en centrale eindexamens
 • Leerlingvolgsystemen

Doelstellingen

Na afloop van de cursus:

 • kun je van een praktijkprobleem binnen de school komen tot een onderzoekbare onderzoeksvraag,
 • kun je op, basis van schooldata en met behulp van de beschikbare handleidingen, bepalen in hoeverre groepen leerlingen van elkaar verschillen en hoe verschillende toets resultaten onderling samenhangen,
 • kun je leerlingresultaten van een een eigen klas in kaart brengen, analyseren en op basis daarvan komen tot een plan van aanpak voor de eigen lessen én kunt u dit proces begeleiden,
 • kun je op basis van analyses van schooldata, een aanzet voor mogelijke verbeteracties en vervolgonderzoeken formuleren voor een vakgroep, jaargroep of de schoolleiding,
 • heb je inzicht in de randvoorwaarden voor data gestuurd werken en welke stappen uw school hierin nog kan zetten

Deelnemers

Het is de bedoeling dat er per school minimaal drie docenten/teamleiders deelnemen, zodat er op elke school ook daadwerkelijk een dataprojectteam ingericht kan worden. De cursus is toegankelijk voor deelnemers van meerdere scholen waarvan minimaal drie docenten per school.

Meer aanbod

Bekijk al ons aanbod op het gebied van Datageïnformeerd werken en formatief evalueren:

Over Onderwijsadvies & Training

De onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies & Training dragen bij aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Dit doen zij door het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk van het onderwijsveld. Wij bieden trainingen en maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. Maak kennis met ons.

Contactpersoon