Curriculumscan

Een curriculum wordt met zorg ontworpen zodat eindtermen, cursusdoelen, toetsen en inhoud van het curriculum goed op elkaar aansluiten. Door wisseling in docenten, persoonlijke interesses van docenten en actuele kennis uit het vakgebied die docenten aan het curriculum toevoegen en verschuivingen van onderdelen tussen cursussen, kan het zorgvuldige bouwwerk van het curriculum zwakheden gaan vertonen. Ontwikkelstappen in de leerlijnen verdwijnen of er ontstaan juist dubbelingen. Ook kunnen veranderingen in het werkveld nieuwe eisen aan een curriculum stellen. Dan heeft een curriculum een herziening nodig.

Bestemd voor: 
Onderwijsdirecteuren en opleidingsmanagers in het hoger onderwijs
Startmoment(en): 
In overleg
Locatie: 
In overleg
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: 
De kosten zijn afhankelijk van de wensen en omvang van de documentatie

Kwaliteitscheck

Een curriculumscan kan helpen inzicht te krijgen in de kwaliteit van een curriculum. Zo’n scan geeft antwoord op vragen als:

 • Zit er overlap in inhoud in ons curriculum die eruit kan?
 • Zit er te weinig herhaling van lesstof of vaardighedenontwikkeling in ons curriculum waardoor studenten de eindtermen niet kunnen halen?
 • Is ons curriculum te vol (te veel contacturen, te veel leerstof, te veel toetsen)?
 • Onze studenten lijken aan het eind van het curriculum niet voldoende op niveau voor aansluitende masteropleidingen, hoe komt dit?
 • Zit er voldoende niveauopbouw (complexiteit van de leerstof) in ons curriculum?
 • Hoe kunnen we bezuinigen op contacttijd en toch de kwaliteit op peil houden?
 • Sluit ons curriculum aan op de nieuwe eisen die het werkveld stelt?

Wanneer een curriculumscan inzetten?

 • Wanneer evaluaties aangeven dat er tekorten of dubbelingen in het curriculum zitten en de oplossing hiervan niet simpel te bereiken is met in een opleidingsonderdeel iets meer, minder of anders doen.
 • Wanneer een curriculum al jaren bestaat en u wilt checken of het nog voldoet.
 • Wanneer u voorafgaand aan een accreditatie wilt weten welke kwaliteitsverbetering in het curriculum nodig is.

Werkwijze

Afhankelijk van de wensen bepalen we welke vragen uit onze curriculumscan relevant zijn. Op basis daarvan richten we een traject in. Als onderdeel van het traject bekijken we de aangeleverde documenten over de opleiding en spreken we met enkele docenten en studenten binnen de opleiding. We stellen een rapportage op inclusief advies over te volgen stappen om de kwaliteit van het curriculum te verbeteren.

Overzicht traject

 1. Afbakening:
  Gesprek over aanleiding van de vraag om een curriculumscan / vragenset uit de curriculumscan selecteren
 2. Analyse:
  Documenten over het curriculum bekijken / docenten en studenten uit de opleiding spreken
 3. Diagnose:
  Rapportage inclusief advies voor concrete vervolgstappen
 4. Presentatie en advies:
  Bespreking met onderwijsmanagement

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de omvang van de vraag en de documentatie. In overleg kunnen we een passend traject ontwikkelen en een kostenraming doorgeven.

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training ondersteunt onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk, om tot nieuwe perspectieven te komen. Bezoek onze website.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Op alle diensten van Onderwijsadvies & Training zijn betalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.