Computational Thinking

Kinderen zijn vaak nieuwsgierig naar de werking van apparaten. Om deze nieuwsgierigheid te stimuleren, is het belangrijk hier ook in de klas aandacht aan te besteden. Door middel van verschillende activiteiten onderzoeken kinderen hoe apparaten werken en hoe deze ‘denken’.

Bestemd voor: 
Leerkrachten in het basisonderwijs
Startmoment(en): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
Tijdsinvestering: 
17 uur: 3 bijeenkomsten van een dagdeel, zelfstudie en testen in de klas met reflectie
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: Dit bedrag is vrijgesteld van btw
€250,-

Inhoud

In deze cursus kijken we vooral hoe je als leerkracht aan het werk kan met onderzoekend leren en wetenschap en technologie via computational thinking. Dat is zeker niet gelijk aan het leren van een programmeertaal, het gaat over de achterliggende concepten. In deze cursus leren leerkrachten hoe computational thinking in de eigen klas kan worden vorm gegeven. 

Programma

In drie bijeenkomsten kijken we naar bestaand materiaal voor computational thinking en hoe dit concreet wordt gebruikt op twee KTWT-vindplaatsscholen. Welke kennis heeft de leerkracht nodig, welke materialen heb je nodig en wat doen die leerlingen eigenlijk?

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Zonder computer leren over hoe een computer werkt (CS Unplugged)
  • Systematisch werken met 'geautomatiseerde processen'

Dit doen we aan de hand van concreet (en voor de school goedkoop) materiaal.

Doelstellingen

Na afloop weet je:

  • hoe je in de eigen klas aan het werk kunt gaan,
  • waar je de materialen vandaan haalt,
  • welke achterliggende didactische ideeën hierbij een rol spelen

Voorbereiding

We vinden het fijn als je één of twee dingen/ideeën al hebt geprobeerd in de eigen klas en daar iets van meebrengt (iets over vertelt). Dit mag ook iets zijn dat mislukt is.

Data

Er zijn drie bijeenkomsten (alle van 14:30 – 17:00 uur):

Certificaat

Deelnemers die alle bijeenkomsten hebben bijgewoond ontvangen een certificaat.

Over Onderwijsadvies & Training

De onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies & Training dragen bij aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Dit doen zij door het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk van het onderwijsveld. Wij bieden trainingen en maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. Maak kennis met ons.

Trainers

De cursus wordt verzorgd door Mario de Jonge en Vincent Jonker (beiden van Onderwijsadvies & Training). Tijdens de bijeenkomsten dragen ook twee po-leerkrachten bij aan het programma.

Inschrijven

Je kunt je belangstelling doorgeven via onderstaande button.

Contactpersoon