Begeleiden en beoordelen van profielwerkstukken

Het begeleiden van leerlingen bij het profielwerkstuk is een leuke maar ook lastige uitdaging omdat docenten vaak beperkte ervaring hebben met onderzoek doen of met het begeleiden van onderzoek. In deze cursus ontdek je waar voor jou de uitdaging ligt en werk je aan de effectiviteit en efficiëntie van hoe jij leerlingen begeleidt en beoordeelt bij het PWS.

Bestemd voor: 
Docenten havo/vwo van alle vakken die leerlingen begeleiden bij profielwerkstukken
Startmoment(en): 
In overleg
Tijdsinvestering: 
4 bijeenkomsten van een dagdeel (3 uur). Tussen de bijeenkomsten zitten steeds circa drie weken. De totale zelfstudietijd is circa 12 uur.
Locatie: 
Locatie van de aanvrager
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: Dit bedrag is vrijgesteld van btw
Omdat de cursus ‘in company’ wordt gegeven, zijn de kosten afhankelijk van de maatwerkafspraken. De wensen en het aantal deelnemers bepalen mede de prijs. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.
Bijzonderheden: 

Maatwerk is mogelijk

Inhoud

Het begeleiden van leerlingen bij het profielwerkstuk is een leuke maar ook lastige uitdaging, omdat docenten soms beperkte ervaring hebben met het doen of begeleiden van onderzoek. Dit roept bij de begeleiding van het PWS verschillende vragen op.

 • Welk houvast kun je leerlingen geven op onderzoeksmatig vlak?
 • Hoe daag je hen uit het onderzoeksproces zoveel mogelijk in eigen hand te nemen?
 • Hoe geef je effectief feedback?
 • Hoe kun je de beperkte begeleidingstijd het beste benutten?
 • Hoe zorg je voor een ‘eerlijke’ beoordelingswijze, die leerlingen ook houvast geeft voor hun leerproces?

In deze cursus ontdek je welke antwoorden op deze vragen bij jou passen en leer je ook hoe deze toe te passen.

Cursusopzet

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van één dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten staat het leren van elkaars ervaringen centraal, evenals het leren door kennis te nemen van de theorie over ‘leren onderzoeken’ en deze toe te passen. Elke bijeenkomst heeft een hoofdthema:

 1. Een goede start maken met onderzoek: leerlingen ondersteunen bij het formuleren van een goed doordachte onderzoekbare hoofdvraag met deelvragen, en het verhelderen van onderzoekstaal (onderzoekscyclus en spelregels voor goed onderzoek).
   
 2. De juiste balans vinden tussen sturen en loslaten bij het begeleiden van onderzoek: hoe goede vragen stellen, aanwijzingen geven, etc.?
   
 3. Hoe maak je feedback bij onderzoek compleet?
  1. Feed-up, feedback, feed forward
  2. Feedback op leerproces, onderzoeksproces en onderzoeksproduct
  3. Peerfeedback: hoe werkt het goed?
    
 4. Beoordelen: proces en product; beoordelingsmodellen en beoordelingsprocedures.

Tussen de opeenvolgende bijeenkomsten zitten steeds circa drie weken, zodat de deelnemers met de opgedane inzichten aan de slag kunnen en de cursusliteratuur kunnen lezen. Deelnemers krijgen individuele feedback op hoe zij hun leerlingen schriftelijke feedback geven en beoordelen. In elke groep zullen daarnaast ook een of meer gespreksopnames van deelnemers met een (groep) leerlingen worden geanalyseerd.

Gezien de praktijkgerichte aanpak van de cursus wordt er gewerkt in groepen van maximaal 16 deelnemers.

Literatuur

In de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek Eureka! Didactiek voor het leren onderzoeken in het vwo. Het handboek geeft docenten handvatten om leerlingen te begeleiden bij onderzoek en het leerrendement van leerlingen te beoordelen

Over Onderwijsadvies & Training

De onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies & Training dragen bij aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Dit doen zij door het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk van het onderwijsveld. Wij bieden trainingen en maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. Maak kennis met ons.