Beeldcoaching als middel voor reflectie op je eigen onderwijs

Wil je meer zicht op hoe jij jouw didactische kwaliteiten inzet? Weten hoe je interactie kunt optimaliseren, of oefenen met het geven van feedback? In een beeldcoachtraject word je gecoacht door een gecertificeerd beeld-/didactisch coach aan de hand van opnames van jouw onderwijs. Inzichten die je opdoet zijn direct toepasbaar in je eigen (onderwijs)praktijk. Beeldcoaching kan worden ingezet bij bijvoorbeeld klassikale lessen of begeleidingsgesprekken.

Bestemd voor: 
Docenten PO, VO, MBO, HO en andere (onderwijs)professionals zoals coördinatoren, leidinggevenden, artsen in opleiding, intern begeleiders etc.
Startmoment(en): 
In overleg
Tijdsinvestering: 
Afhankelijk van het aantal bijeenkomsten. De beeldcoach komt 1 tot 3 keer filmen in de les en deze opnames worden nabesproken in een aparte bijeenkomst.
Locatie: 
In overleg
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: 
Afhankelijk van het aantal bijeenkomsten (twee bijeenkomsten: 9 uur, drie bijeenkomsten 12 uur)
Bijzonderheden: 

Maatwerk is mogelijk

Inhoud

Het traject bestaat uit de volgende onderdelen: 

Kennismakingsgesprek

In dit gesprek wordt jouw leervraag geïnventariseerd. Deze vraag is leidend voor welke beelden gemaakt worden en voor de reflectie achteraf. Daarnaast wordt in dit gesprek afspraken gemaakt wanneer de beeldcoach komt filmen.

De opname

De beeldcoach filmt ongeveer 30-45 minuten van jouw (les)bijeenkomst. Je krijgt een microfoontje om, zodat de opnames goed verstaanbaar zijn. De beeldcoach zal rondlopen met de camera in de hand.

Deelnemers inlichten

Het is raadzaam om vooraf aan de aanwezigen te vertellen dat je gefilmd gaat worden. De beelden worden alleen voor professionele ontwikkeling gebruikt en besproken tijdens een beeldcoachbijeenkomst. Aanwezigen mogen officieel bezwaar maken tegen het maken van de opname. In dat geval zal de beeldcoach deze persoon niet in beeld brengen. In de praktijk gebeurt het maken van bezwaar echter bijna nooit.

Na de opname

Aan de hand van de leervraag die je hebt gesteld, zal de beeldcoach twee tot drie korte fragmenten uitzoeken om na te bespreken.

Beeldcoachbijeenkomst

In deze bijeenkomst worden de fragmenten samen teruggekeken en besproken. De uitkomst van de bijeenkomst is een reflectie op de verschillende onderwijsuitvoeringen en concrete tips om toe te passen voor toekomstig onderwijs.

Vervolgtraject

Op basis van de uitkomsten in de beeldcoachbijeenkomst wordt een vervolgtraject afgestemd. In dit vervolgtraject komt de beeldcoach nog een keer filmen en probeert je de concrete tips toe te passen in de (onderwijs)bijeenkomst. Ook deze beelden worden weer geanalyseerd en besproken in een bijeenkomst om te reflecteren op de toegepaste interventie. Idealiter word je twee tot drie keer gefilmd.  

Leerdoelen

De leerdoelen zijn:

  • inzicht krijgen in je eigen handelen en hierop te reflecteren;
  • verbeterstappen bedenken en toepassen in de eigen onderwijsbijeenkomst en hierop nogmaals te reflecteren

Werkwijze

We hanteren een positieve insteek bij beeldcoachen, gericht op het versterken van geslaagde interacties en interventies. Bij beeldcoaching wordt gekeken vanuit drie kaders:

  • Interactie: hierbij gaat het om de interactie tussen jou en de groep. Hoe verloopt het contact? Hoe reageer je op elkaar? Hoe is de sfeer? Hoeveel ondersteuning bied je? Wat zet je in om de deelnemers goed te bereiken?
  • Organisatie: hierbij gaat het om de structuur die je aanbrengt in jouw lessen of begeleidingsgesprekken. Hoe ziet de (onderwijs)ruimte eruit? Hoe houd je orde in de groep?
  • Didactiek: hierbij gaat het om wat jij doet om de deelnemers te laten leren: stel je vragen, geef je uitleg of instructie, of geef je feedback, en op welke manier doet je dat? Welke werkvormen zet je in om het leerdoel te bereiken?

Mogelijkheden maatwerk / incompany

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een incompanytraining of adviestraject op maat? We denken graag met je mee. Neem contact met ons op, of laat via onderstaande button je gegevens achter. Eén van onze adviseurs neemt dan contact met je op.

Neem contact met mij op

Contactpersoon

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training ondersteunt onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk, om tot nieuwe perspectieven te komen. Bezoek onze website.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Op alle diensten van Onderwijsadvies & Training zijn betalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.