Maatwerk / incompany

Leren motiveert en inspireert medewerkers
Wieger Bakker
Dean Life Long Learning

Hoe zorgen organisaties ervoor dat professionals de juiste kennis en vaardigheden hebben en zich blijven ontwikkelen? De Universiteit Utrecht biedt maatwerk voor een leven lang leren: programma's, trainingen, cursussen, masterclasses en advies voor leertrajecten. Dat kan ook in de vorm van co-creatie of een partnerschap voor de langere termijn. 

Je kiest voor professionele ontwikkeling met:

 1. kwaliteit van docenten en wetenschappelijk onderzoek
 2. een multidisciplinaire en
 3. flexibele aanpak, afgestemd op professionals

Jouw vraag en omstandigheden staan centraal. Onze programmaleider of leermanager ontwerpt samen met jou een programma, waarin we recente wetenschappelijke inzichten combineren met de praktijk. Vaak zullen docenten van diverse disciplines erbij worden betrokken.

Leren betekent ook het creëren van een omgeving waarin mensen zich permanent kunnen ontwikkelen
Peter van Lieshout
Arbeid, zorg en welzijn

Bekijk per interessegebied de mogelijkheden voor maatwerk & incompany:

Bestuur, organisatie & leiderschap

Wij hebben maatwerkprogramma’s verzorgd over:

 • leiderschap en leiderschapsontwikkeling
 • organisatieverandering
 • effectief adviseren
 • politiek bestuurlijke sensitiviteit
 • managementvaardigheden

Bekijk ook ons open aanbod.

Opdrachtgevers: De Brauw Blackstone Westbroek, Nederlandse Spoorwegen, ProRail, Strict Academy, VO-raad, Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Nederlandse Zorgautoriteit, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Raad voor de Kinderbescherming, etc.

Meer weten?
Drs. Paul Adriaanse
Manager Executive Onderwijs
Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
p.adriaanse@uu.nl

Onderwijs & leren

Wij geven advies over leren in organisaties en zijn gespecialiseerd in:

 • leven lang ontwikkelen
 • didactiek en differentiatie
 • professionalisering van docenten
 • train-de-trainer 
 • leren op de werkpek
 • onderzoek naar je eigen praktijk en onderzoekend leren
 • feedback en toetsing
 • blended learning
 • beeldcoaching
 • kwaliteitsborging van opleiden
 • kritisch denken en mediawijsheid
 • internationalisering in onderwijs en opleiden
 • ontwikkeling van de onderwijsorganisatie
 • wetenschap en techniek in het po

Bekijk ook ons open aanbod.

Opdrachtgevers:
Onderwijsinstellingen: Nederlandse en buitenlandse universiteiten, HBO’s, MBO-, VO-, PO-scholen, organisatie voor VVE, Politie Academie.
Diverse organisaties: Ministerie van OCW, gemeente Utrecht, KNMI, Griffie Tweede Kamer, SURF, NWO/NRO, programma School aan zet.

Meer weten?
Drs. Hanne ten Berge 
Adviseur en trainer
Onderwijsadvies & Training
J.H.tenBerge@uu.nl