Maatwerk / incompany

Leren motiveert en inspireert medewerkers

Hoe zorgen organisaties ervoor dat professionals de juiste kennis en vaardigheden hebben en zich blijven ontwikkelen? De Universiteit Utrecht biedt maatwerk voor een leven lang leren: programma's, trainingen, cursussen, masterclasses en advies voor leertrajecten. Dat kan ook in de vorm van co-creatie of een partnerschap voor de langere termijn. 

Je kiest voor professionele ontwikkeling met:

  1. kwaliteit van docenten en wetenschappelijk onderzoek
  2. een multidisciplinaire en
  3. flexibele aanpak, afgestemd op professionals

Jouw vraag en omstandigheden staan centraal. Onze programmaleider of leermanager ontwerpt samen met jou een programma, waarin we recente wetenschappelijke inzichten combineren met de praktijk. Vaak zullen docenten van diverse disciplines erbij worden betrokken.

Leren betekent ook het creëren van een omgeving waarin mensen zich permanent kunnen ontwikkelen

Bekijk per interessegebied de mogelijkheden voor maatwerk & incompany: