AndersUtrecht Podcast Serie

Logo AndersUtrecht netwerk

Het AndersUtrecht netwerk heeft een nieuwe podcastserie gelanceerd die wetenschappers van de Universiteit Utrecht en grassroots organisaties in Utrecht samenbrengt. AndersUtrecht is een transdisciplinair netwerk dat zich richt op het versterken van de samenwerking tussen gemeenschapsinitiatieven die werken aan ecologische duurzaamheid en sociale verandering in de regio Utrecht. Het viert de verscheidenheid onder bestaande initiatieven die op creatieve manieren omgaan met de maatschappelijke uitdagingen en bevordert de dialoog tussen deze organisaties en de wetenschappers die ermee verbonden zijn.

Maandelijkse (Engelstalige) podcast

In de podcastserie gaan vertegenwoordigers van deze organisaties in discussie met verschillende wetenschappers om te bespreken hoe zij de uitdagingen van de duurzaamheidstransformatie vanaf de basis aanpakken. In deze discussies komen de ideeën van de academici die werken aan organisatorische alternatieven aan de orde en lokale initiatieven die experimenteren met echte alternatieven voor het standaard kapitalistische model.

De podcastserie, die maandelijks zal verschijnen, laat de breedte en variatie van grassroots organisaties in en rond Utrecht zien, terwijl het ook laat zien hoeveel gemeenschappelijke terrein er is voor samenwerking en transformatie. De podcasts vormen daarmee een belangrijke stap in het versterken van de dialoog tussen de Universiteit Utrecht en deze organisaties aan de basis, en vestigen de aandacht op de diversiteit in de praktijk en de ideeën over sociale verandering die leven onder de leden van AndersUtrecht. 

Suggesties en tips om deel te nemen aan sociale verandering

Elke aflevering richt zich op het leven in de stad en informeert het publiek over belangrijke uitdagingen en kansen die door de organisaties worden gegenereerd. De deelnemers aan deze podcasts geven een schat aan suggesties en tips die burgers helpen deel te nemen aan lopende processen van sociale transformatie.

Iedere maand is er een nieuwe aflevering, in deze volgorde van onderwerpen:

  1. What is AndersUtrecht?
  2. Food and sustainability
  3. Culture and sustainability
  4. Inclusion and sustainability
  5. Climate change and sustainability
  6. Natural environment and sustainability
  7. Social change and sustainability