Pilot meting gebruik onderwijsruimten

De Universiteit Utrecht heeft voor diverse doeleinden behoefte aan inzicht in het gebruik van haar onderwijsruimten. Deze informatie kan bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan de optimalisatie van roosterprocessen of als input dienen voor kwantitatieve en kwalitatieve vastgoedvraagstukken. Er kan ook real time inzicht worden gegeven in beschikbaarheid en sturing op onderhoud en schoonmaak kan gekoppeld worden aan gebruiksintensiteit.

Binnen het UU-programma ‘Smart bUUildings’ worden diverse pilots uitgevoerd om het gebruik van ruimten geautomatiseerd te meten. Het gaat daarbij om verkennende onderzoeken naar de verschillende beschikbare technische meetmethoden die binnen de UU efficiënt, met de juiste betrouwbaarheid en passend binnen de privacyregelgeving ingezet kunnen worden.

Wat is het doel van deze pilot?
Naast het vergaren van kennis en ervaring over de betreffende technische meetmethoden is het doel van deze pilot specifiek om het gebruik van onderwijsruimten real time inzichtelijk te maken met een hoge mate van nauwkeurigheid.

De aansturing deze pilot
De pilot is onderdeel van het UU-programma ‘Smart bUUildings’. Bij de aansturing van deze pilot zijn vertegenwoordigers betrokken van het onderwijscontingent Bèta, Geo en Sociale wetenschappen (BGS) en de stafafdelingen Information and Technology Services (ITS), het Facilitair service centrum (FSC) en Vastgoed & Campus (V&C). De pilot wordt uitgevoerd door TwiQel. De oprichters van dit bedrijf hebben een onderzoeksachtergrond bij de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion en hebben expertise op het gebied van sensortechniek en onderwijslogistiek.

Pilot meting onderwijsruimten sensor

Waar, wat, hoe en wanneer gaat er gemeten worden?

Privacy en data
Privacy
Uitgangspunt voor de pilot is dat alleen noodzakelijke informatie wordt vergaard en dat er een gerechtvaardigd belang moet zijn om deze informatie te vergaren. Ter onderbouwing van de noodzaak en aanpak is een DPIA (Data Protection Impact Assesment) opgesteld. In de DPIA is de beoogde aanpak van de pilot geanalyseerd en zijn privacyrisico’s inzichtelijk gemaakt. De aanpak van de pilot is tot stand gekomen in afstemming met de functionaris voor gegevensbescherming van de UU.

Data
Zoals aangegeven gebruiken de sensoren met actief infrarood beeldmateriaal om het aantal personen in een ruimten te kunnen tellen. Het beeldmateriaal wordt in de sensoren direct omgezet tot data. De beelden verlaten de sensoren niet en worden niet langer dan enkele seconden bewaard. De sensoren met passief infrarood maken geen gebruik van afbeeldingen.

Vragen, opmerkingen of bezwaar
Heb je vragen, opmerkingen of bezwaar tegen deze pilot? Neem gerust contact op met Communicatie Vastgoed & Campus, via CommunicatieVenC@uu.nl. Zij helpen je graag.