Tarieven

Parnassos hanteert drie tariefgroepen voor de workshops:

Tariefgroep 1: voor groepen die voor ten minste 80% uit UU, HKU en/of UvH-studenten bestaan
Tariefgroep 2: voor medewerkers van de UU/HKU/UMCU
Tariefgroep 3: overigen

Een workshop dient uiterlijk een maand vóór de workshopdatum te worden aangevraagd bij info.parnassos@uu.nl. Latere aanvragen kunnen mogelijk niet behandeld worden.

Wanneer je zelf een deadline aandraagt voor het vastleggen van de workshop dient de aanvraag uiterlijk een maand vóór deze deadline te worden ingediend.

Onderstaande prijzen zijn exclusief eventuele bijkomende voorbereidings-, materiaal- en reiskosten. Voor eventuele voorbereidingskosten rekenen we binnen elk tarief €50,00 excl. BTW per half uur. De onderstaande tarieven gelden vanaf 1 april 2022.