Voorwaarden Open Podium

VOORWAARDEN Open podium

 

Inschrijving
Het Open Podium van Parnassos is bedoeld voor studenten vanaf 18 jaar.

Annuleren
We gaan ervan uit dat wanneer je je opgeeft voor het Open Podium je die datum reserveert in je agenda. Mocht je onverhoopt toch niet kunnen optreden, dan dien je dit zo snel mogelijk te laten weten: productie.parnassos@uu.nl of 030- 253 8448 (vraag naar Wanda).

Bij onvoldoende belangstelling gaat de avond niet door. Deelnemers krijgen hierover per e-mail of telefonisch bericht. Parnassos houdt te allen tijde het recht om het open podium te annuleren of te wijzigen.

Aansprakelijkheid
Parnassos is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen tijdens deelname aan het open podium.

Voorbehoud
Aan eventuele (zet)fouten in het publiciteitsmateriaal kunnen geen rechten worden ontleend.

Foto’s
Het is mogelijk dat tijdens het Open Podium foto’s gemaakt worden door een fotograaf van Parnassos. Deze foto’s worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals een folder, flyer, poster, website, Facebook e.d. Indien je hiertegen voorafgaand aan deze editie van het open podium geen schriftelijk bezwaar aantekent (Parnassos, t.a.v. cursusadministratie, Kruisstraat 201, 3581 GK  Utrecht, o.v.v. het open podium waaraan u deelneemt) gaat Parnassos er vanuit dat je hiermee akkoord gaat. Uiteraard kun je ter plekke aan de fotograaf kenbaar maken of je al dan niet gefotografeerd wenst te worden.

parnassos cultuucentrum parnassos live open podium muzikanten drum