Wie bedenkt zoiets?

Interview met Frank Irving, artistiek leider
Parnassos Frank Irving

Als artistiek leider bedenk ik het concept voor het lustrum. Waar gaan we het over hebben, wat wil ik oproepen? Ik wil spelen met terugkijken en vooruitkijken.

Vijfentwintig is een mooi getal waarbij ik meteen dacht, hoe zouden de volgende 25 jaar er uit gaan zien en hoe zouden we daar op terugkijken als het eenmaal zover is in 2044? Intrigerend en tegelijkertijd haast onmogelijk omdat je niet weet welke factoren een rol gaan spelen of kracht verliezen. Vervolgens lanceer ik mijn idee bij de makers en productie. Al pratende krijgt het idee steeds meer vorm. Uiteindelijk is het de bedoeling dat mijn oorspronkelijke idee zich ontwikkelt tot een gedeeld idee van alle makers en medewerkers, waarin ieders eigenheid zichtbaar is.

In de vingers
Op dit moment staat het meeste in de steigers, repetities zijn begonnen, er is een logo en een PR beeld en de vormgevingsplannen voor het pand liggen grotendeels op tafel. We zijn nu hard bezig om dat te vertalen naar wat er praktisch moet gebeuren en wat daar voor nodig is. Soms moet ik even door het gebouw lopen om het allemaal in de vingers te krijgen. Zelf werk ik op dit moment aan een openingsact voor de hele avond. Iets korts om in de stemming te komen.

Flexibel
Natuurlijk loop je bij zo’n project wel eens tegen obstakels aan. Interessant is dan hoe je ermee omgaat. Een obstakel vraagt je altijd nog eens goed te kijken nodigt je uit flexibel te zijn. Dat gaat over creativiteit en dat is nou net wat er binnen de muren van Parnassos zo veelvuldig aanwezig is.

Geen Star Trek interieurtjes
Een van de aspecten waar ik over nadenk is hoe zit het met materialen in de toekomst? Wat is nu nog vanzelfsprekend en straks niet meer? Ik hou van gebruik maken van wat er is en niet gelijk maar nieuw kopen; of, van niets iets maken. Datgene wat je wilt, zoek je tweedehands; als het net anders uitvalt zal je flexibel moeten zijn. Verwacht bij het Forward Festival geen minimalistische grijze Star Trek interieurtjes. Zo ongezellig, hoe houden ze dat al meer dan 700 episodes uit...