De orakels van Parnassos voorspellen

Waar staat het cultuurcentrum over 25 jaar?
Parnassos Lustrum TWIST 2014 glazen bol

Kijken ze in een glazen bol naar het jaar 2044, wat zien de directeur en programmacoördinator van Parnassos dan? Bestaat er over een kwart eeuw nog een plek om kunst en cultuur te beleven zoals dat nu bij Parnassos kan? En zo ja, welke cursussen worden dan aangeboden? Marieke van Merriënboer en Andrea Poorterman fantaseren samen over de toekomst van het cultuurcentrum.

Door: Elize van Wijk (cursist Journalistiek schrijven – lustrumeditie)

Individu vs. Community
De technische vooruitgang zal een grote invloed hebben op Parnassos, beginnen Van Merriënboer en Poorterman hun voorspelling. Hierdoor zal de komende jaren steeds meer nadruk komen te liggen op het individu. Zo zou Parnassos bijvoorbeeld cursussen via een livestream kunnen gaan aanbieden, zodat mensen ook thuis cursussen kunnen volgen.

MARIEKE VAN MERRIËNBOER: 'Sommige dingen, zoals toneel en muziek, moet je gewoon samen doen'

Vanuit je bed een les te bekijken lijkt misschien handig, maar heeft een fysieke plek voor het cultuurcentrum dan nog meerwaarde? Zeker wel, zegt programmacoördinator Poorterman: ‘De behoefte aan menselijk contact en samen dingen leren zal niet verdwijnen en mensen willen weer deel zijn van een community.’ Daarnaast is het bij sommige cursussen ook gewoon noodzaak, geeft directeur Van Merriënboer aan: ‘Sommige dingen, zoals toneel en muziek, moet je ook gewoon samen doen, die gaan niet via de computer.’

Tradities en ambachten met een vleugje vernieuwing
Zal Parnassos dan misschien 180 graden omslaan wat betreft het cursusaanbod? Poorterman verwacht van niet, want oude tradities worden in ere gehouden en zullen ook de komende 25 jaar blijven voortbestaan. Een van die tradities is het Utrechtsch Studenten Concert (USC), dit bestaat al meer dan veertig jaar.

Typische ambachten als tekenen en fotografie zullen ook nooit verdwijnen, denkt Poorterman, ‘die worden hoogstens aangevuld met de nieuwste ontwikkelingen van die tijd’. Het oude wordt dus met het nieuwe gecombineerd. Zo stelt collega Van Meriënboer zich voor dat je iets tekent en daar meteen een projectie van ziet. Maar het kan ook zijn dat oude technieken herleven, zoals de comeback van de analoge fotografie.

Creatief schrijven schrijf Parnassos cursus

Sterkere verbindingen
En hoe ontwikkelt de band tussen Parnassos en de Universiteit Utrecht zich in de komende 25 jaar? Van Merriënboer en Poorterman werpen nog een laatste blik op de toekomst. De zogenaamde Creative Skills-cursussen, waarin studenten buiten hun studie aan professionele vaardigheden kunnen werken, zouden volgens Van Merriënboer en Poorterman wel eens een vlucht kunnen nemen in de komende jaren. 

Wat de directeur en programmacoördinator helemaal mooi lijkt, is als de cursussen van Parnassos een vaste plek krijgen in het curriculum van universitaire studies. Zodat studenten bijvoorbeeld een dag per week buiten de universiteit een cursus uit het Creative Skills-aanbod kunnen volgen. 

Wat de toekomst precies zal brengen moet zich de komende jaren gaan uitwijzen. Wel is duidelijk dat zowel Van Merriënboer als Poorterman duidelijke ambities hebben voor Parnassos. Het belangrijkst blijft volgens beiden dat Parnassos studenten de kans biedt om zich op alle vlakken te ontwikkelen en hen te laten ontspannen. ‘Juist in een tijd waarin zoveel moet en studenten heel erg bezig zijn met hun CV, mag je hier gewoon zijn, en een beetje spelen’, stelt Poorterman. 

Voor Poorterman is één ding in ieder geval zeker: ‘Parnassos is over 25 jaar nog still going strong!’ En of ze over 25 jaar zelf nog betrokken zijn bij Parnassos? Dat is nog maar de vraag. Van Merriënboer is dan al 81, bedacht ze zich laatst, maar ze zou nog wel elk jaar naar een voorstelling willen gaan. Poorterman lacht en grapt: ‘Meer red je dan ook niet, met je rollator.’