Beweging als lichtknop

Mobiele Brigade foto: Stef Bulten

In 2044 recyclen we alles, zelfs onze eigen energie. Dat is het idee achter dansvoorstelling ‘De Mobiele Brigade’, tijdens het Forward Festival te zien in Parnassos Cultuurcentrum. Hoe zet je je lichaam in als het alles om je heen draaiende moet houden? Hoe werkt een voorstelling, waarbij publiek en dansers samen het licht en geluid aan moeten houden? Een kijkje achter de schermen bij een repetitie van deze bewogen voorstelling. 

Door: Anne van Tatenhove (cursist Journalistiek schrijven - lustrumeditie)

Opzwiepen
De repetitie begint met opwarmen. De dansers van L.O.F. DanceCrew@ParnassosCultuurcentrum liggen verspreid door de zaal op yogamatjes. Rekbare kleding is hier wel nodig: alle ledematen worden gestrekt, tot in de spagaat aan toe. 

Na de opwarming begint de opzwepende muziek. In een diagonaal gaan de dansers door de zaal. Benen vliegen door de lucht, armen volgen. Ze klappen, lachen en sporen elkaar aan. De laatste pasjes van de choreografie worden er letterlijk ingestampt: het gaat vandaag om de juiste timing van sprongetjes. De vloer trilt mee. De tweede serie moet hoger: ‘Boris springt hoger dan jij, Silke!’ roept docente Charlotte van den Reek grappend. Ze houdt een hand boven Silke’s hoofd om haar hoger te laten springen. Het werkt, met uitgestoken tong werken de dansers zich verder de lucht in.

Dan begint de doorloop van het stuk. Een remix van “Firestarter” van The Prodigy knalt door de speakers. Concentratie is van de gezichten af te lezen als de dansers zich door de verschillende pasjes en opstellingen werken. 

Bewegingssensor
Het stuk schept een toekomstbeeld van een uitgeputte aarde. In 2044 zijn alle grondstoffen opgebruikt, schetst Van den Reek. Dan kunnen we alleen maar hergebruiken wat er nog wél is. In ‘De Mobiele Brigade’ draait alles om het hergebruiken van menselijke energie: net als bij een dynamo beweeg je om de apparaten om je heen energie te geven. 

Dat resulteert in een opgejaagde choreografie. Dansers rennen van hot naar her, tollen in het rond en springen zich suf. Maar vallen ze stil, dan zal het donker worden in de zaal van Parnassos. Bij de uitvoering zullen de bezoekers volgens hetzelfde principe bijdragen aan de verlichting, projecties en het geluid van de voorstelling. Ook zij kunnen met hun beweging elektriciteit opwekken. Zo worden dansers en bezoekers zelf firestarters.

Uitputtingsslag
Van den Reek beschouwt dans als ‘een middel om een gevoel over te brengen’. In ‘De Mobiele Brigade’ zijn dat hoofdzakelijk wanhoop en spijt: wanhoop omdat de beweging moet doorgaan, spijt omdat we onze omgang met energie eerder hadden moeten veranderen. De dans is een zoektocht naar rauwe beweging, ‘de beweging die tevoorschijn komt als dansers echt moe zijn’. Gelukkig voor de dansers en het publiek heeft ze hierin een troef: de choreografie wordt verdeeld over drie verschillende groepen. Naast Utrecht zijn er ook dansers uit Culemborg en Nijmegen, die elkaar ondersteunen en afwisselen. 

Maar tijdens de repetitie in Utrecht betekent het: dansen tot je erbij neervalt. Als de dans is doorlopen storten de dansers zich met rode hoofden op de grond en hijgen ze samen uit. Maar veel tijd om te ontspannen krijgen ze niet: er zijn wat onduidelijkheden over een bepaalde draairichting, en even later springen ze weer heen en weer door de zaal. De dansers raken flink uitgeput. Zal het ze lukken om tijdens het Forward Festival het licht aan te houden?