Tariefgroepen

Tarief 1: 
Voor studenten aan de Universiteit Utrecht of Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Daarnaast heeft Parnassos een regeling getroffen met een aantal andere universiteiten in Nederland*. Ben je student aan één van deze universiteiten, dan kom je ook voor tarief 1 in aanmerking. Cursisten die voor tarief 1 in aanmerking willen komen, moeten bij inschrijving een geldig bewijs van inschrijving van de UU of HKU kunnen tonen. Heb je nog geen collegekaart, dan is een identiteitsbewijs en een bewijs van betaling van het collegegeld ook voldoende.
Tot onze spijt heeft Hogeschool Utrecht met ingang van augustus 2010 de participatie-overeenkomst met Parnassos verbroken. Onze pogingen dit te voorkomen, hebben helaas geen resultaat gehad. Hierdoor vallen studenten van HU voortaan in de derde – hoogste – tariefgroep. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de afdeling Studentenservice van de Hogeschool Utrecht.

Tarief 2: 
De volgende groepen komen in aanmerking voor tarief 2:

  • medewerkers en PhD-studenten van de UU, HKU of UMC
  • alumni van de UU met een vriendenpas van het Utrechts Universiteitsfonds
  • studenten van de UU en HKU die in het collegejaar 2018-2019 zijn afgestudeerd. 

Cursisten die voor tarief 2 in aanmerking willen komen, moeten bij inschrijving een identiteitsbewijs en een van de volgende documenten kunnen tonen:
* bewijs van inschrijving of collegekaart 2018-2019
* vriendenpas
* visitekaartje of uitdraai personeelslijst, waaruit aanstelling aan een van de deelnemende instellingen blijkt

Tarief 3: 
Voor overige belangstellenden.

De tarieven zijn inclusief materialen, tenzij bij de cursusomschrijving anders aangegeven. 
De genoemde cursusprijzen zijn inclusief 21% BTW.

* Andere universiteiten vallend onder tarief 1: Universiteit van Tilburg, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Universiteit van Amsterdam, Vrij Universiteit Amsterdam, Universiteit van Maastricht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Eindhoven, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit van Wageningen.