Voorwaarden voorstellingen en live-optredens

Voor alle bezoekers van het theater, de bar en liveoptredens in het gebouw van Parnassos Cultuurcentrum gelden de Algemene Bezoekersvoorwaarden VSCD en onderstaande voorwaarden (voor zover van toepassing).

Kom op tijd
De tijd op uw toegangskaart is de aanvangstijd van de voorstelling. Zorg dat u minimaal 5 minuten voor aanvang van de voorstelling aanwezig bent i.v.m. kaartcontrole en placering. Laatkomers kunnen niet meer tot de voorstelling worden toegelaten. Vaak kunt u na de pauze alsnog in de zaal plaatsnemen. Restitutie van toegangsgeld is niet mogelijk.

Eten en drinken
Eten en drinken is niet toegestaan in de theaterzaal.

Beeld- en geluidsopnames
Er kunnen tijdens de voorstelling beeld- en geluidopnames worden gemaakt. Als dit het geval is, wijzen we u er voor aanvang van de voorstelling op.

Mobiele telefoons
U wordt verzocht uw mobiele telefoon en andere telecommunicatie apparatuur tijdens de voorstelling uit te schakelen.

Leeftijdsgrens kinderen
Parnassos Cultuurcentrum behoudt zich het recht om bij bepaalde voorstellingen te jonge kinderen niet toe te laten.

Restitutie
Mocht de voorstelling worden afgelast, dan ontvangt u een restitutie voor de aangeschafte kaarten. In alle andere gevallen vindt er geen restitutie plaats.