Voorwaarden Parnassospas

Parnassos is het cultuurcentrum van de Universiteit Utrecht, gericht op de amateur-beoefening van muziek, dans, theater, beeldend en fotografie. (Oud-)studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht en de HKU, maar ook andere belangstellenden kunnen gebruik maken van de oefenruimtes van Parnassos. Parnassos is gevestigd aan de Kruisstraat 201 in Utrecht.

Openingstijden
maandag t/m vrijdag     09.30-23.30 uur
zaterdag-zondag            10.00-17.30 uur         
Op feestdagen, in de weken rond Kerstmis en Oud en Nieuw en in de zomervakantie (juli en augustus) is Parnassos gesloten. Daarnaast kan Parnassos afwijkende openingstijden hanteren of een bepaalde periode gesloten zijn.

Oefenpassen
Er zijn twee soorten passen: de Maandpas en de Jaarpas. Alle passen bieden toegang tot de oefenruimtes (zalen en pianocabines) in Parnassos.

Tarieven
Tarief 1: Studenten UU/HKU (+ een aantal andere universiteiten)

Maandpas 20 euro/ Jaarpas 70 euro

Tarief 2: Medewerkers UU/HKU/UMC en alumni UU in het bezit van een Vriendenpas

Maandpas 30 euro/ Jaarpas 105 euro/

Tarief 3: overigen (incl. studenten en medewerkers HU)

Maandpas 40 euro/ Jaarpas 140 euro

Bekijk hier de lijst met deelnemende universiteiten waaraan wij korting verlenen in tarief 1.

Om in aanmerking te komen voor een kortingstarief dien je in het bezit te zijn van:

 • Tarief 1: een bewijs van inschrijving van Universiteit Utrecht / HKU
 • Tarief 2: een bewijs van werkzaamheden aan de UU / HKU / UMC, collegekaart van afgelopen collegejaar of een Vriendenpas van het UU Alumnifonds (zie volgorde hierboven)

Voor inschrijving als pashouder is een recente pasfoto vereist.
Bij verlies van de pas kun je een duplicaat aanvragen. De kosten hiervoor bedragen € 5,00.
De pas is persoonlijk en dient op verzoek van een medewerker te worden overlegd.
De pashouder meldt wijzigingen in de contactgegevens (adres/e-mail/telefoon) aan Parnassos.

De pas is geldig vanaf het moment van aanschaf voor een maand of een jaar, afhankelijk van de gekozen variant. Het is in principe niet mogelijk de pas gedurende de looptijd stop te zetten en/of een restitutie te ontvangen.

Toegang tot de oefenruimtes

 • Oefenruimtes kun je niet reserveren. Voor eventuele zaalhuur neem je contact op met de afdeling beheer. Informatie over mogelijkheden en tarieven is te verkrijgen op de website en bij de receptie.
 • Na overhandiging van je pas geeft de receptionist je de sleutel van een beschikbare ruimte.
 • De toegewezen oefenruimte is minimaal een uur beschikbaar.
 • Indien alle ruimtes bezet zijn, maakt de langstzittende pashouder na minimaal 1 uur oefenen plaats voor een pashouder die nog niet gespeeld heeft. De receptionist beslist hierover. Pashouders die plaats hebben moeten maken voor een andere pashouder, hebben een wachttijd van 30 minuten voordat zij recht hebben op een nieuwe ruimte.
 • Indien je moet wachten op een vrijkomende ruimte, word je op de wachtlijst geplaatst. Pashouders die op de betreffende dag nog niet gespeeld hebben, krijgen hierbij voorrang.
 • Indien je op de wachtlijst bent geplaatst en het pand verlaat, vervallen alle rechten. Bij terugkomst meld je je opnieuw en kom je onderaan de wachtlijst te staan.

Regels voor gebruik van de oefenruimtes

 • Laat de ruimte achter zoals aangegeven op de daar aanwezige instructie. Is iemand anders hier nalatig in geweest, meld het dan direct bij de receptie.
 • Pashouders hebben geen recht op het gebruik van de geluidsinstallaties in de oefenruimtes. Indien gewenst kan je bij de receptie een draagbare cd-speler lenen.
 • Pashouders mogen geen gebruik maken van de vleugels. Vleugels mogen enkel gebruikt worden bij verhuur van de ruimte. Voor eventuele zaalhuur neem je contact op met de afdeling beheer.
 • Het is niet toegestaan zelf te sleutelen aan de (pedalen van de) piano’s, of deze in te stellen als een zogeheten ‘prepared piano’.
 • Het is niet toegestaan te eten, drinken of roken in de oefenruimte en om eten of drinken op de piano te plaatsen.
 • Eventuele kosten voor schoonmaak door overmatige bevuiling worden doorberekend aan de pashouder. Dit ter beoordeling van de directeur van Parnassos of diens plaatsvervanger.
 • Het is niet toegestaan om te wisselen van oefenruimte zonder overleg met de receptionist.
 • Het is niet toegestaan om sleutels buiten het gebouw mee te nemen.
 • Het is niet toegestaan om overlast te veroorzaken voor andere gebruikers van het pand.
 • Het is niet toegestaan om bagage- of instrumentenkoffers op de instrumenten te plaatsen.
 • De piano’s in de grote oefenruimtes zijn verankerd. Het is niet toegestaan om piano’s te verplaatsen.
 • In de lokalen mag geen percussie, drums, versterkte muziek of doedelzak worden beoefend. Mocht er een versterker in het verstrekte lokaal aanwezig zijn, dan mag deze niet gebruikt worden. Ook zelf meegebrachte versterking mag niet worden aangesloten.
 • Na gebruik sluit je de oefenruimte af, geef je de sleutel af bij de receptie en krijg je je pas terug.
 • Kosten door verlies van een sleutel vergoedt de pashouder zelf.

Regels omtrent introducés

 • De pashouder mag maximaal 1 introducé (zonder pas) meenemen naar de oefenruimte. Introducés betalen €1,50 bij de receptie.
 • De pashouder mag 1 of meerdere andere pashouders meenemen naar de oefenruimte.
 • Het meenemen van groepen is alleen toegestaan als minstens de helft van de groep pashouder is en de overige groepsgenoten de aangegeven introducéekosten betalen.

Lesgeven / commerciële belangen

 • Het is niet toegestaan om als pashouder les te geven of te ontvangen, betaald of onbetaald.
 • Als blijkt dat de pashouder commerciële belangen nastreeft, brengt Parnassos kosten in rekening volgens het hoogste verhuurtarief zoals vermeld in de prijslijst zaalverhuur van Parnassos.
 • Bij verschil van mening over het al dan niet aanwezig zijn van commerciële belangen beslist de directeur van Parnassos of diens plaatsvervanger.

Inname van de pas

 • De pashouder dient zich te houden aan deze voorwaarden. De directeur van Parnassos of diens plaatsvervanger heeft de bevoegdheid de pas in te vorderen wanneer in strijd wordt gehandeld met bovenstaande artikelen.
 • Bij constatering van overtreding van deze voorwaarden wordt er bij milde overtredingen een gaatje in de pas gemaakt door de receptionist. Bij het derde gaatje wordt de pas ingenomen en ongeldig gemaakt. Parnassos behoudt zich het recht om bij ernstige overtredingen de pas te allen tijde in te mogen vorderen, ongeacht het aantal gaatjes in de pas.

Overige voorwaarden
In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien, beslist de directeur van Parnassos of diens plaatsvervanger.