Ontwikkeling P-Olympos

Er is een bovengrondse parkeergarage van vier lagen gebouwd op het huidige parkeerterrein van Sportcentrum Olympos. Dit om extra parkeerplekken te creëren in het Utrecht Science Park. De parkeervoorziening biedt plek voor 320 auto’s. Er komen in eerste instantie 48 laadplekken. Later wordt dit hoogstwaarschijnlijk uitgebreid naar 72 plekken. 

De parkeergarage is energieleverend. Dat wil zeggen dat er méér energie opgewekt wordt door de garage, dan dat deze verbruikt. Dat komt mede door het gebruik van ledverlichting, een energiezuinige personenlift en zonnepanelen.

De parkeergarage is ook circulair en modulair gebouwd. Dat betekent dat het gebouw na zijn levensduur kan worden gedemonteerd en elders weer opgebouwd. Het gaat om een periode van 15 jaar. Er wordt onderzocht om sloopafval uit andere projecten (Willem C. van Unnikgebouw) te gebruiken voor in de schanskorven. Ook wordt er gesproken met Biologie (vanuit Bètawetenschappen) over het laten begroeien van deze korven. Dit wordt nu onderzocht.

De parkeergarage is ontworpen op basis van eenrichtingsverkeer voor auto’s, loopzones voor voetgangers en ruime transparante trappenhuizen. Slanke kolommen en een hellingbaanconstructie aan de buitenzijde zorgen voor een ruimtelijke beleving. De gevel wordt voorzien van onderhoudsarme houten lamellen in combinatie met een plint van schanskorven met groene beplanting.

Doel

Om te kunnen voorzien in de parkeerbehoefte in het Utrecht Science Park is besloten om de parkeervoorziening P-Olympos uit te breiden. De uitbreiding aan de rand van het Utrecht Science Park past in de ambitie om het centrumgebied van het gebied autoluw te maken met meer ruimte voor de fietsers en voetgangers.  

Meer informatie

Heb je vragen over dit project? Of wil je meer weten over de werkzaamheden? Email dan communicatievenc@uu.nl. Wij helpen je graag.