Wetenschap & Technologie Academie

Hoe betrek je wetenschap en technologie op een goede manier bij je lessen? Op woensdag 6 februari 2019 organiseert de Universiteit Utrecht, in samenwerking met schoolbesturen en Hogeschool Utrecht, de W&T Academie voor basisscholen in de regio Utrecht.

W&T Academie

Op het programma staat een keynote van aardwetenschapper Arwen Deuss en een aantal workshops op verschillende niveaus om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het W&T-onderwijs. Daarnaast is er volop tijd om inspiratie op te doen en ervaringen te delen. Bekijk het programma hier.

De W&T Academie wordt georganiseerd voor leraren en schooldirectie in het basisonderwijs. Ook schoolbesturen en pabostudenten zijn van harte welkom!

Datum en tijd

De W&T Academie is op woensdagmiddag 6 februari 2019. Het programma begint om 15.00 uur en duurt tot 18.00 uur. 

Locatie

De W&T Academie 2019 is in cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht.

Deelnamekosten

Enkele Utrechtse schoolbesturen (Kalisto, KSU, PCOU, SPO Utrecht, Trinamiek en Wereldkidz) dragen de deelnamekosten van hun personeel. Voor overige deelnemers bedragen de deelnamekosten € 37,50, te voldoen middels een factuur.

Contact

Heb je een vraag over de W&T Academie? Stuur een mailtje naar Willemijn Schot, KTWT@uu.nl.

W&T Academie