Universitair Docent Vertaalwetenschap (1,0 fte)

Uren per week: 
38 tot 40
Faculteit of dienst: 
Faculteit Geesteswetenschappen
Afdeling: 
Departement Talen, Literatuur en Communicatie
Uiterlijk reageren op: 

Functie

Het Departement Talen, Literatuur en Communicatie is op zoek naar een universitair docent (UD) Vertaalwetenschap. De UD Vertaalwetenschap verzorgt cursussen op het gebied van de theorie en praktijk van het vertalen binnen de twee masterprogramma’s Literair vertalen en Professioneel vertalen. Onderwijs op het gebied van vertalen en vertaalwetenschap op bachelorniveau behoort ook tot de mogelijkheden. Tot het takenpakket behoort ook de begeleiding van bacheloreindwerkstukken en masterscripties op het gebied van vertaalwetenschap. Van de UD wordt een substantiële bijdrage verwacht aan de interdisciplinaire onderzoeksgroep Vertaalwetenschap, met een focus op (een combinatie van) literair vertalen, digital humanities en vertaalgeschiedenis/-sociologie.

Je gaat werken bij de afdeling Vertalen en Interculturele Communicatie in het Departement Talen, Literatuur en Communicatie. In hun onderwijs en onderzoek richten de leden van deze afdeling de aandacht op de rol van communicatie over de grenzen van taalbarrières en cultuurverschillen heen. De afdeling telt twee leerstoelgroepen: Vertaalwetenschap en Interculturele Communicatie. De leerstoelgroepen werken nauw samen. We verzorgen de masteropleidingen in Literair vertalen, Professioneel vertalen en Interculturele Communicatie, en begeleiden promovendi op deze gebieden.

Profiel

De ideale kandidaat:

 • is gepromoveerd in de Vertaalwetenschap;
 • beheerst Nederlands als eerste taal of op hoog niveau;
 • is gespecialiseerd in minstens een van de talen uit het aanbod van de masters vertalen (Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans);
 • beschikt aantoonbaar over ervaring in het verzorgen van onderwijs over een breed spectrum van deelgebieden uit de vertaalwetenschap; de voorkeur gaat uit naar een kandidaat met kennis van vertaling als literair, cultureel en sociaal verschijnsel;
 • beschikt aantoonbaar over excellente onderzoekskwaliteiten, met een onderzoeksfocus gericht op vertaalwetenschappelijke thema’s zoals literaire vertaling, vertaalgeschiedenis, sociologie van de vertaling, en digital humanities; 
 • beschikt bij voorkeur over ervaring als literair vertaler;
 • heeft een visie op en ervaring met manieren om het literair vertalen in onderwijs en/of onderzoek te verbinden met andere kennisdomeinen, gestoeld op een heldere onderwijs- en onderzoeksfilosofie (multi-, inter- of transdisciplinariteit)
 • is in staat en bereid externe onderzoeksfinanciering te verwerven;
 • heeft een open houding en goede communicatieve vaardigheden en kan gemakkelijk schakelen binnen het multidisciplinaire docententeam van de afdeling Vertalen en Interculturele Communicatie.

Van kandidaten wordt verwacht dat zij in het Nederlands en in het Engels onderwijs kunnen geven.

Al onze docenten hebben de Nederlandse Basiskwalificatie Onderwijs behaald (BKO). Kandidaten die nog geen BKO of een internationaal equivalent hebben, ontvangen ondersteuning om deze kwalificatie te behalen in de eerste twee jaar van hun aanstelling.

(Persoonlijk) leiderschap en verantwoordelijkheid horen bij je baan. Daarom herken jij je in de volgende kernwaarden die bij de faculteit Geesteswetenschappen centraal staan: professionaliteit, transparantie, verantwoordelijkheid, verbinding en veiligheid. Deze kernwaarden gelden voor iedereen en we houden deze waarden hoog, in ons werk en in onze communicatie met elkaar en met anderen.

Aanbod

Wij bieden een tijdelijk dienstverband (1,0 fte) voor de duur van een jaar met – bij goed functioneren - uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. De taakstelling bestaat duurzaam uit 40% onderzoek en 60% onderwijs. Binnen de 60% voor onderwijs is er 10% vrije ruimte die niet wordt ingepland. Het salaris bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal € 3.974,- en maximaal € 6181,- (schaal 11/12 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Over de organisatie

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 1.100 medewerkers en 7.000 studenten verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega's en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

De medewerkers van het Departement Talen, Literatuur en Communicatie (TLC) van de faculteit Geesteswetenschappen houden zich bezig met West-Europese talen en culturen in globaal perspectief. Daarbij besteden ze aandacht aan taal en taalgedrag, en aan de manier waarop mensen in taal communiceren. Ze richten zich ook op de letterkunde en cultuur van de Klassieke Oudheid tot de 21ste eeuw. Het departement stimuleert onderzoek en onderwijs dat de grenzen tussen de traditionele disciplines overschrijdt. De bacheloropleiding Keltische talen en cultuur is uniek in Nederland, evenals de masterprogramma’s Vertalen en Interculturele communicatie.

Aanvullende informatie

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met mw. prof. dr. H. Kotze (hoogleraar Vertaalwetenschap) via h.kotze@uu.nl.

Solliciteer je van buiten Nederland, dan vind je hier praktische informatie over leven en werken in Nederland.

Solliciteren

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven.

Heb je interesse om te solliciteren? Stuur je motivatiebrief en cv (incl. publicatielijst) toe via de sollicitatieknop. Daarnaast ontvangen we graag:

 • een beknopt onderzoeksplan waaruit aansluiting blijkt bij het onderzoeksprofiel van Vertaalwetenschap bij de Universiteit Utrecht (max. 400 woorden);
 • een beknopt onderwijsplan, waarin je je ideeën en eventuele vragen over de ontwikkeling van je onderwijs gedurende de komende jaren articuleert (max. 400 woorden).

Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 13 maart in Utrecht. Een online gesprek, een proefcollege of een assessment kunnen onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De startdatum is 1 september 2023 of zo spoedig mogelijk daarna.

Uiterlijk reageren op 19 februari 2023.