Twee externe leden voor de Commissie Interpersoonlijke Integriteit

Uren per week: 
0
Faculteit of dienst: 
Universitaire Diensten
Afdeling: 
Directie HR
Uiterlijk reageren op: 

Functie

De Universiteit Utrecht wil een organisatie zijn waar iedereen zich welkom voelt. Samenwerken en vertrouwen staan centraal, medewerkers en studenten benaderen elkaar met respect. Daarbij hoort een open cultuur waarin ieder zich vrij moet kunnen voelen om melding te doen van ervaren grensoverschrijdend gedrag. Klachten over grensoverschrijdend gedrag worden behandeld door de Commissie Interpersoonlijke Integriteit. Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht zoekt voor deze Commissie Interpersoonlijke Integriteit twee nieuwe externe leden.

De commissie Interpersoonlijke integriteit:

 • ontvangt en registreert meldingen en klachten over grensoverschrijdend gedrag;
 • adviseert (na onderzoek) het College van Bestuur over de ontvankelijkheid en gegrondheid van een klacht en over mogelijke (disciplinaire) maatregelen;
 • rapporteert over aantal en aard van de binnengekomen meldingen en klachten;
 • draagt commissiewerk uit binnen de universiteit door bijvoorbeeld presentaties te geven bij faculteiten, mee te praten over beleidsstukken of te spreken met studieverenigingen;
 • adviseert het College van Bestuur (gevraagd en ongevraagd) over preventief en repressief beleid met betrekking tot sociale veiligheid

De commissie kent negen leden. Er is een externe onafhankelijke voorzitter met een juridische achtergrond, drie externe leden, drie interne leden en twee studentleden. De interne en externe commissieleden worden voor een periode van vier jaar benoemd. Voor alle leden bestaat de mogelijkheid voor herbenoeming voor maximaal één periode. De combinatie van in- en externe leden geeft de commissie een evenwichtige samenstelling met een combinatie van vakinhoudelijke expertise en kennis van de universiteit. We streven naar een diverse samenstelling, bijvoorbeeld op het gebied van gender en culturele achtergrond.

Profiel

We zoeken twee externe leden met de volgende kwaliteiten:

 • uitstekende gespreks- en adviesvaardigheden;
 • mondeling en schriftelijk communicatief sterk, in zowel het Nederlands als het Engels;
 • analytisch: kan goed hoofd- en bijzaken onderscheiden en feiten met elkaar verbinden;
 • competent in het herkennen van belangrijke informatie en feiten, toetsing en advisering vanuit een breed referentiekader;
 • sterk in oordeelsvorming: in staat om feiten te toetsen aan verschillende normenkaders;
 • ruimdenkend en empathisch en in staat te spreken over gevoelige, persoonlijke en emotionele onderwerpen;
 • flexibel inzetbaar;
 • onafhankelijk en integer;
 • geen dienstverband en/of zakelijke binding met de Universiteit Utrecht.

De commissieleden beschikken verder over:

 • academisch werk- en denkniveau met een relevante opleiding/scholing, een juridische achtergrond is een pre;
 • kennis en professionele ervaring op het gebied van één of meer soorten interpersoonlijke schendingen:
  • (seksuele) intimidatie;
  • pesten;
  • discriminatie;
  • agressie en geweld;
 • ervaring met onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag;
 • het vermogen om autonoom te denken en te handelen;
 • bij voorkeur: kennis van universitaire instellingen en het onderwijs.

Aanbod

Wij bieden:

 • een interessante rol waarin je kan bijdragen aan een sociaal veilige universiteit voor medewerkers en studenten;
 • een positie van ongeveer één dag per maand. De exacte tijdsbesteding zal in de praktijk blijken en is piekgevoelig. Tijdens een onderzoek kan de tijdsbesteding tijdelijk hoger zijn;
 • een vergoeding van € 250,- bruto excl. btw per besteed dagdeel van vier uur. Er is geen sprake van een dienstverband met de Universiteit Utrecht;
 • een reiskostenvergoeding op basis van € 0,19 per km, voor als bijeenkomsten plaatsvinden op locatie.

Een groot deel van de werkzaamheden kan online plaatsvinden. Interviews in een klachtenprocedure zullen op de universiteit plaatsvinden.

Over de organisatie

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Pathways to Sustainability. Sharing science, shaping tomorrow.

Aanvullende informatie

Neem voor meer informatie contact op met Jellienke Stamhuis (voorzitter Commissie Interpersoonlijke Integriteit), via j.n.stamhuis@uu.nl.

Solliciteren

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven.

Je kunt je interesse kenbaar maken met een motivatiebrief en cv ter attentie van mr. dr. Jellienke Stamhuis via de sollicitatieknop. Geef duidelijk aan op welk gebied je kennis of ervaring meebrengt met het onderzoeken van interpersoonlijke schendingen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Uiterlijk reageren op 8 oktober 2023.