Subsidieadviseur (0,8 - 1,0 fte)

Uren per week: 
28 tot 40
Faculteit of dienst: 
Faculteit Geowetenschappen
Afdeling: 
GEO / Geo diensten
Uiterlijk reageren op: 

Functie

Bij het Research Support Office (RSO) van de faculteit Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht zoeken we een gezellige en proactieve collega subsidieadviseur.

Als subsidieadviseur verleen je integrale projectondersteuning aan onze wetenschappers. Integrale projectondersteuning omvat de ondersteuning van wetenschappers bij het maken van een goed onderzoeksvoorstel. Te denken valt hierbij aan een adequate projectbegroting, het beschrijven van de samenwerkingsstructuur, een realistische projectplanning, valorisatieparagraaf etc. Essentieel hierbij is de risicoduiding van financiële, IP, data- en ethische aspecten. Naast de niet-wetenschappelijke zaken kan je, als subsidieadviseur, ook inhoudelijk bijdragen aan de wetenschappelijke delen van het voorstel en een rol spelen bij het optimaliseren van het voorstel door het geven van feedback. Na toekenning zorg je voor een goede inbedding van het project en overdracht naar de afdeling Finance en Control. Tevens ondersteun je de projectleiders bij subsidie gerelateerde aspecten (grant agreement, rapportages). Je onderhoudt een goede relatie met de onderzoeksdirecteur en werkt veel samen met de departementsmanager en projectcontroller.  Bij grote subsidierondes coördineer je de ondersteuning, communicatie en interne procedures en geef je trainingen, vaak in samenwerking met collega’s van het UU-brede RSO-netwerk.

Als subsidieadviseur heb jij het departement Sustainable Development (SD) als primair aandachtsgebied. Dit departement wordt samen met andere subsidieadviseurs ondersteund. Daarnaast wordt ook ondersteuning gegeven aan andere departementen binnen de faculteit. Het departement SD onderzoekt en ontwikkelt processen en mogelijkheden voor innovatieve duurzame ontwikkeling, om zo een positieve impact te hebben op de overgang naar een duurzame samenleving. Je onderhoudt nationale en internationale subsidiecontacten en -netwerken, waarmee je ons helpt de zichtbaarheid van Universiteit Utrecht en in het bijzonder die van Geowetenschappen te vergroten.

Als subsidieadviseur zul je (pro)actief aan de ondersteuning bijdragen door:

  • wetenschappers van het departement te informeren over actuele ontwikkelingen en mogelijkheden om nieuwe researchagenda's te beïnvloeden;
  • input te leveren voor programma’s en calls via de daarvoor bestaande gremia (bijvoorbeeld RVO klankbordgroepen en het consultatieplatform voor Horizon Europe);
  • het onderhouden van interactieve relaties met onze wetenschappers, met het strategisch thema Pathways to Sustainability en het RSO-netwerk van de Universiteit Utrecht.

Het RSO speelt ook een actieve rol bij de kennistransfer van onderzoeksresultaten. Je signaleert mogelijkheden en verbindt wetenschappers aan de facultaire en universitaire kennistransferprogramma's. RSO verleent ook eerstelijns juridische ondersteuning, bijvoorbeeld bij het voeren van contractbesprekingen. Voor complexere zaken kan worden teruggevallen op de universitaire afdeling Juridische Zaken.

Profiel

De ideale kandidaat is/heeft:

  • een academisch werk- en denkniveau, voor optimale interactie met onze onderzoekers;
  • een proactieve en klantgerichte instelling, een 'can-do' mentaliteit en kan omgaan met deadlines; 
  • kennis van de financiële aspecten en contractvoorwaarden die van belang zijn bij het aanvragen van subsidies (bijv. NWO, RVO en EU); 
  • ervaring en affiniteit met projectmatig werken; 
  • een relevant netwerk of is in staat om dat snel op te bouwen; 
  • affiniteit met het inhoudelijke profiel van de faculteit Geowetenschappen en het UU- thema Pathways to Sustainability waar Geowetenschappen penvoerder van is;
  • een uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Engels en is luister- en leesvaardig in het Nederlands.

Aanbod

Wij bieden een tijdelijk dienstverband (0,8 - 1,0 fte) voor de duur van een jaar met – bij goed functioneren - uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal € 3.821,- en maximaal € 5.230,- (schaal 11 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Over de organisatie

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.
De faculteit Geowetenschappen is onderdeel van de Universiteit Utrecht. Het onderwijs en onderzoek wordt uitgevoerd binnen vier departementen: Aardwetenschappen, Sociale Geografie en Planologie, Fysische Geografie en het departement Sustainable Development. Binnen de faculteit Geowetenschappen wordt toponderwijs en -onderzoek uitgevoerd. De processen die zich boven, op of onder het aardoppervlak bevinden, worden bestudeerd. Kernthema’s zijn aarde, duurzaamheid, stad en migratie. Geowetenschappers zwerven over de hele wereld en zijn daardoor sterk internationaal georiënteerd. Daarnaast zijn het 'doeners' met een avontuurlijke instelling, onder andere nodig voor veldwerk onder soms barre omstandigheden. Het contact met studenten en wetenschappers is heel direct. Allemaal bepalend voor de informele no−nonsense sfeer van de faculteit. Wie in deze ongedwongen organisatie een bijdrage wil leveren aan de ondersteuning van het onderwijs en/of onderzoek, zal zich hier zeker thuis voelen.

Het Research Support Office (RSO) werkt op het terrein van kennisexploitatie met als doel het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven en/of overheid, en de universiteit. Er zijn vele bronnen om onderzoek te financieren, elk met hun eigen doelen en eisen, en vele financieringsregelingen zijn zeer concurrerend. Het RSO heeft uitgebreide ervaring met de verschillende financieringssystemen en biedt gespecialiseerde ondersteuning aan onderzoekers om hun kansen op succes te maximaliseren. Het RSO bestaat uit een teamleider, vijf subsidieadviseurs, een medewerker contractmanagement en drie projectmedewerkers.

Aanvullende informatie

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met: Mirjam van Kan-Parker (teamleider Research Support Office), via m.vankan@uu.nl of (06) 38 99 42 37. 
Ook als je twijfelt of je voldoende past binnen het profiel nodigen we je graag uit om contact op te nemen om dit samen te verkennen.

Solliciteren

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven. Heb je interesse om te solliciteren? Stuur je motivatiebrief en cv toe via onderstaande sollicitatieknop.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Uiterlijk reageren op 2 april 2023.