Studieadviseur en Welzijnstrainer Faculteit Geesteswetenschappen (0,6 fte)

Uren per week: 
24 tot 24
Faculteit of dienst: 
Faculteit Geesteswetenschappen
Afdeling: 
keten Onderwijs- & Studentzaken
Uiterlijk reageren op: 

Functie

De Faculteit Geesteswetenschappen zoekt per 1 september 2023 een enthousiaste, deskundige en betrokken Studieadviseur en Welzijnstrainer (0,6 fte). In deze gecombineerde functie zal je deel uitmaken van het team Studieadvies van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Het team Studieadvies bestaat uit achttien studieadviseurs en twee Welzijnstrainers en is werkzaam in de vier departementen van de faculteit Geesteswetenschappen. Gezamenlijk zetten zij zich in voor kwalitatief goede begeleiding van studenten. De studieadviseurs dragen bij aan het bevorderen van studiesucces en het voorkomen van studievertraging en uitval. Zij volgen en begeleiden studenten in de ontwikkeling van hun studieloopbaan.

Naast individuele begeleiding en advisering van studenten, bieden de Welzijnstrainers in nauwe samenwerking met de studieadviseurs ook trainingen en workshops aan op het gebied van de meer persoonlijke aspecten van professionele ontwikkeling, zoals het omgaan met stress, het maken van keuzes, motivatie en prioriteiten stellen. Hiermee beogen ze op een preventieve manier bij te dragen aan het welzijn en de ontwikkeling van onze studenten tot zelfstandige en zelfregulerende professionals.

Als Studieadviseur zal je werkzaam zijn bij het departement Media- en Cultuurwetenschappen. Als Welzijnstrainer werk je faculteitsbreed, en ben je ook betrokken bij de universiteitsbrede deelgroep studentenwelzijn, waarin met collega’s van andere faculteiten initiatieven worden gedeeld en studentenwelzijn op de kaart wordt gezet.

Het takenpakket als studieadviseur (0,4 fte) bevat onder andere de volgende onderdelen:

 • studenten adviseren over studie, planning, examenprogramma’s, bindend studieadvies en studievaardigheden. De studieadviseur begeleidt studenten bij studiegerelateerde en persoonlijke problemen die van invloed zijn op de studie;
 • intake en begeleiding van functiebeperkte studenten;
 • voorlichting geven aan studiekiezers en studenten;
 • overleggen met docenten, tutoren en andere begeleiders over individuele studenten;
 • monitoren van de studievoortgang van individuele studenten en studentgroepen en zorgdragen van accurate verslaglegging;
 • indien nodig meedenken over verbetering van communicatie richting studenten, onderwijsprocessen, onderwijsprogrammering en roostering van de opleiding;
 • deelnemen aan onderwijsoverleggen en –projecten.

Het takenpakket als welzijnstrainer (0,2 fte) bevat onder andere de volgende onderdelen:

 • het signaleren en vertalen van landelijke ontwikkelingen op het gebied van studentenwelzijn naar het programma van de Welzijnstrainers Geesteswetenschappen;
 • het organiseren, doorontwikkelen, evalueren en verbeteren van het programma en welzijnstrainingen;
 • bijdragen aan deskundigheidsbevordering van docenten en tutoren op het gebied van studentenwelzijn en de integratie hiervan en aandacht hiervoor in het onderwijs;
 • het ondersteunen van collega’s uit het team van studieadviseurs in het geven van trainingen;
 • het geven van trainingen op het gebied van omgaan met stress, keuzes maken, prioriteiten stellen en het begeleiden van studeer- en scriptiegroepen.

Profiel

 • Je hebt een afgeronde hbo-/wo-opleiding, en minstens drie jaar ervaring in het begeleiden, adviseren én trainen van (internationale) studenten.
 • Je hebt kennis en visie op het trainen en begeleiden van mensen in het kader van welzijn en je kunt dit vertalen naar een concrete aanpak.
 • Naast dat je inhoudelijk deskundig bent, ben je in staat een overstijgende blik te hanteren, waardoor je zowel de belangen van de studenten als van de organisatie in het oog houdt.
 • Een deel van het werk, waaronder ook een deel van de trainingen, is Engelstalig, omdat we met zowel internationale studenten als collega’s werken. Je hebt dan ook niet alleen uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse taal, maar ook in de Engelse taal.

Aanbod

Wij bieden een tijdelijk dienstverband (0,6 fte) voor de duur van een jaar met - bij goed functioneren - uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het salaris voor de functie van Studieadviseur (0,4 fte) bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal € 2.960,- en maximaal € 4.670,- (schaal 10 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband. Het salaris voor de functie van Welzijnstrainer (0,2 fte) bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal € 3.974,- en maximaal € 5.439,- (schaal 11 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Over de organisatie

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 7.000 studenten en 1.100 medewerkers verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega's en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

De kernwaarden van de faculteit Geesteswetenschappen zijn professionaliteit, transparantie, verantwoordelijkheid, verbondenheid en veiligheid. De kernwaarden gelden voor iedereen en we houden deze waarden hoog, in ons werk en in onze communicatie met elkaar en naar anderen.

Aanvullende informatie

Neem voor meer informatie contact op met Ivana Cerovecki (Teamleider Studieadvies) via I.Cerovecki@uu.nl, of Maaike Wouda (Welzijnstrainer en Studieadviseur), via m.wouda@uu.nl.

Solliciteren

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven.

Heb je interesse om te solliciteren? Stuur je motivatiebrief en cv toe via de sollicitatieknop. Gesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats in de week van 19 juni 2023.

Uiterlijk reageren op 15 juni 2023.