Studentlid voor de Commissie Interpersoonlijke Integriteit (rol)

Uren per week: 
0
Faculteit of dienst: 
Universitaire Diensten
Afdeling: 
Directie HR
Uiterlijk reageren op: 

Functie

~ deze rol is alleen voor studenten van de Universiteit Utrecht ~

Je kunt de krant niet openslaan of je komt wel een bericht tegen over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. De Wereld Draait Door, NOS Sport en The Voice of Holland zijn slechts enkele voorbeelden van misstanden op de werkvloer die het nieuws haalden. Dat grensoverschrijdend gedrag een structureel probleem is, blijkt ook uit zowel de benoeming van Mariëtte Hamer als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, als uit haar recent gepubliceerde handreiking en talloze andere onderzoeken.

De Universiteit Utrecht wil een organisatie zijn waar iedereen zich welkom voelt. Samenwerken en vertrouwen staan centraal, medewerkers en studenten benaderen elkaar met respect. Daarbij hoort een open cultuur waarin iedereen zich vrij moet kunnen voelen om melding te doen van ervaren grensoverschrijdend gedrag. Wil jij binnen de UU bijdragen aan het aanpakken van dit zeer actuele probleem, en zoek jij een uitdagende en verantwoordelijke bijbaan waarin je als student een volwaardige rol hebt naast experts? Lees dan vooral verder.

Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht zoekt een nieuw studentlid voor de Commissie Interpersoonlijke Integriteit (CII). De CII ontvangt meldingen en onderzoekt klachten van (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag binnen de universitaire context. Het gaat met name om meldingen door (oud-)medewerkers en (oud-)studenten.  

De commissie Interpersoonlijke Integriteit heeft de volgende taken:

  • het ontvangen en registreren van meldingen en klachten over grensoverschrijdend gedrag;
  • het onderzoeken van en adviseren over de ontvankelijkheid en gegrondheid van een klacht en over mogelijke (disciplinaire) maatregelen;
  • het rapporteren aan het college van bestuur over het aantal en de aard van de binnengekomen meldingen en klachten;
  • het uitdragen van het werk van de CII binnen de universiteit door bijvoorbeeld presentaties te geven bij faculteiten, mee te praten over beleidsstukken of te spreken met studieverenigingen;
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van bestuur over preventief en repressief beleid met betrekking tot sociale veiligheid.

De CII bestaat uit een team van negen leden. Er is één externe onafhankelijke voorzitter met een juridische achtergrond. Daarnaast zijn er drie externe leden, drie interne leden en twee studentleden. De commissieleden worden voor een periode van vier jaar benoemd, de studenten voor een periode van twee jaar. Voor alle leden bestaat de mogelijkheid voor herbenoeming voor maximaal één periode. Een secretaris ondersteunt de CII. De combinatie van in- en externe leden geeft de commissie een evenwichtige samenstelling met een combinatie van vakinhoudelijke expertise en kennis van de universiteit. We streven naar een diverse samenstelling, bijvoorbeeld op het gebied van gender en culturele achtergrond. De leden van de commissie zullen, in wisselende kleinere samenstellingen, de klachten onderzoeken.

Profiel

Wil jij een onafhankelijke bijdrage leveren aan een sociaal veilige(re) universitaire omgeving voor medewerkers en studenten, dan nodigen we jou uit te solliciteren. Je hoeft geen ervaring te hebben met het onderzoeken van klachten over grensoverschrijdend gedrag, je krijgt juist de ruimte om dit te leren. Wel zoeken we iemand die met aandacht en zonder vooroordeel kan luisteren. Je staat open voor de ander door een onbevangen houding. Helder communiceren (mondeling en schriftelijk) gaat je gemakkelijk af. Je bent in staat complexe en gevoelige onderwerpen, bijvoorbeeld discriminatie, pesten, agressie of (seksuele) intimidatie, analytisch en met een sterk ontwikkelde sensitiviteit te benaderen. Je bent besluitvaardig, integer, flexibel inzetbaar, snel en slagvaardig. Je bent niet bang om je mening te uiten tegen universitaire bestuurders op verschillende niveaus binnen de organisatie.

Herken je je hierin? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren naar de vacature van studentlid.

Aanbod

Wij bieden een boeiende en verantwoordelijke rol waarin je kunt bijdragen aan een sociaal veilige universiteit voor medewerkers en studenten. Je krijgt relevante trainingen om je goed toe te rusten voor deze taak. Je wordt voor twee jaar benoemd en zal gemiddeld vier uur per week hieraan besteden. De exacte tijdsinvestering is in de praktijk erg wisselend, afhankelijk van het soort meldingen en klachten. Je zult als student-assistent worden aangesteld. Een gedeelte van het werk kan online worden gedaan. Interviews en hoorzittingen vinden wel op locatie plaats.

Over de organisatie

Sharing science, shaping tomorrow. Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Pathways to Sustainability.

De Universitaire Bestuursdienst werkt aan de geïntegreerde ondersteuning van het bestuur van de Universiteit Utrecht. Acht directies ondersteunen het College van Bestuur bij het opstellen en uitvoeren van de jaarlijkse bestuursagenda en het vierjaarlijkse strategisch plan en bij het verlenen van diensten.

Aanvullende informatie

Wil je meer weten over deze rol? Neem dan contact op met Jellienke Stamhuis (Externe Voorzitter Commissie Interpersoonlijke Integriteit) via j.n.stamhuis@uu.nl of (06) 83 28 51 56.

Solliciteren

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven.

Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk 11 juni jouw motivatiebrief en cv ter attentie van Jellienke Stamhuis, Externe Voorzitter Commissie Interpersoonlijke Integriteit, via onderstaande sollicitatieknop. Wij zijn benieuwd naar je invalshoek, rolopvatting en motivatie.

De eerste gespreksronde vindt plaats in week 26 (26 t/m 30 juni).

Uiterlijk reageren op 18 juni 2023.