Promovendus 'Inlichtingen en Recht' (1,0 fte)

Positie: 
Onderwijs en onderzoek
Uren per week: 
36 tot 40
Faculteit of dienst: 
Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Afdeling: 
Departement Rechtsgeleerdheid
Uiterlijk reageren op: 

Functie

Het departement Rechtsgeleerdheid van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) van de Universiteit Utrecht heeft een vacature voor een aanstelling als promovendus voor vier jaar (bij 1,0 fte). Het promotieonderzoek is getiteld ‘Inlichtingen en Recht’. 

Inlichtingen en Recht

De nieuwe leerstoel ‘Inlichtingen en Recht’ bij de faculteit REBO heeft tot doel diepgaand onderzoek te verrichten naar de kernconcepten van (nationale) veiligheid en grondrechten in het inlichtingendomein, bestudeerd vanuit nationaal en internationaal perspectief. Deze vacature wordt mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Defensie. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij het Montaigne Centrum en het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

De kandidaat voert onderzoek uit naar de relatie tussen (nationale) veiligheid en grondrechten in het inlichtingendomein. De context waarbinnen het verzamelen van inlichtingen door inlichtingen- en veiligheidsdiensten plaatsvindt, wijzigt voortdurend door digitalisering en globalisering. Van de promovendus wordt verwacht hier onderzoek naar te doen en daarbij te reflecteren op het toepasselijk juridisch kader. Het promotieonderzoek richt zich op een beter begrip van onderliggende normatieve kaders, waarbij aansluiting wordt gezocht met rechtstheorie en wetgeving op andere terreinen. Daarbij wordt ook de internationale context betrokken.

Het onderzoek leidt tot het formuleren van aanbevelingen voor onder meer beleid en regelgeving binnen het inlichtingendomein. Tijdens het promotieonderzoek wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij publiceert en een dissertatie schrijft die betrekking heeft op het thema ‘Inlichtingen en Recht’. In de eerste maanden wordt het onderzoeksonderwerp nader uitgewerkt. Na 1,5 jaar wordt door middel van een evaluatie bezien of het promotietraject met de promovendus verder gaat.

Profiel

Wij verwachten van de promovendus dat hij/zij:

 • zelfstandig, maar onder begeleiding, wetenschappelijk onderzoek verricht dat moet leiden tot een proefschrift;
 • deelneemt aan activiteiten van het Montaigne Centrum en het Willem Pompe Instituut, zoals bijeenkomsten en conferenties;
 • deelneemt het opleidingsprogramma voor promovendi;
 • presentaties over het promotieonderzoek verzorgt op bijeenkomsten van het Montaign Centrum en het Willem Pompe Instituut, congressen en symposia in nationaal en internationaal verband;
 • resultaten afkomstig uit het promotieonderzoek tussentijds publiceert in de vorm van conferentiepapers, wetenschappelijke artikelen, bijdragen voor wetenschappelijke tijdschriften alsmede via populaire publicaties en presentaties. Tevens is er de mogelijkheid om een of meerdere bijeenkomsten te organiseren rond het proefschriftonderwerp.

Functievereisten
De kandidaat:

 • dient een jurist te zijn met een afgeronde studie in de rechten, met gedegen kennis van het strafprocesrecht, IT-recht en/of staatsrecht- en bestuursrecht;
 • heeft een sterke motivatie om promotieonderzoek te verrichten en een proefschrift te schrijven op het themagebied;
 • beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; een uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift strekt tot aanbeveling;
 • beschikt over goede contactuele eigenschappen en kan goed in teamverband werken;
 • kan eigen werkzaamheden goed plannen en gestelde deadlines halen;
 • heeft juridische werk- of onderzoekservaring (bij voorkeur aangetoond met wetenschappelijke publicaties).

Aanbod

Het betreft een aanstelling van 1,0 fte voor de duur van 18 maanden. Bij goed functioneren hoort verlenging tot de mogelijkheden. Het salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.325,- en oplopend in het vierde jaar naar € 2.972,- bruto per maand (schaal P CAO Nederlandse Universiteiten), bij een fulltime dienstverband. 

Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over werken bij de Universiteit Utrecht.
De promovendus krijgt in eerste instantie een aanstelling voor 18 maanden. Na een positieve evaluatie van de prestaties van de promovendus zal de aanstelling worden verlengd met 2,5 jaar.

Over de organisatie

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability. 

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht is een unieke combinatie van 3 departementen: Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Deze 3 vakgebieden verzorgen afzonderlijk én gezamenlijk onderwijs en onderzoek. Door dit multidisciplinaire aanbod is de faculteit een onderscheidende partner voor kennisoverdracht op hoog niveau.

U gaat werken bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen en het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging van het departement Rechtsgeleerdheid. Uw feitelijke werkplek zal zijn bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen. De afdeling Strafrecht in Utrecht telt ongeveer vijftig wetenschappelijk medewerkers en ondersteunende personeelsleden. Binnen de afdeling werken de secties strafrecht, criminologie en forensische psychiatrie en psychologie nauw samen. De afdeling verzorgt het strafrechtelijk onderwijs in de bachelor (verplichte vakken en keuzevakken), de master Strafrecht, de master Criminologie alsmede overig onderwijs. Zie voor een overzicht van het strafrechtelijk onderwijs de website. Het promotieonderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het departementale onderzoekszwaartepunt ‘Rechtsstaat en Rechtspleging’ (Montaigne Centrum).

Aanvullende informatie

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met: Prof. dr. J.J. Oerlemans (bijzonder hoogleraar Inlichtingen en Recht), via j.j.oerlemans@uu.nl.

Solliciteren

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven. 

Heb je interesse om te solliciteren? Stuur je motivatiebrief en cv toe via onderstaande sollicitatieknop.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot uiterlijk 1 juni 2020 om 12:00 uur (middag) richten aan prof. mr. dr. J.J. Oerlemans. De kandidaat wordt gevraagd na te denken over een mogelijke uitwerking van het onderzoeksonderwerp. Later in de sollicitatieprocedure kan u worden gevraagd een voorlopige aanpak te schrijven over hoe u invulling denkt te geven aan de dissertatie.

Uiterlijk reageren op 1 juni 2020.