Promovendus 'Duurzame arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen in het Midden- en Kleinbedrijf, een vergelijkend onderzoek' (1,0 fte)

Positie: 
Onderwijs en onderzoek
Uren per week: 
36 tot 40
Faculteit of dienst: 
Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Afdeling: 
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Uiterlijk reageren op: 

Functie

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht zoekt een promovendus voor het project 'Duurzame arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen in het Midden- en Kleinbedrijf'. Dit project maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma 'Public Matters' van USBO. Binnen deze onderzoekslijn vindt onder meer onderzoek plaats naar de publieke dimensie van Strategisch Human Resource Management in publieke en private organisaties. De promovendus levert een bijdrage aan dit onderzoek, in het bijzonder het kernthema 'Human Resource Management van Publieke Vraagstukken', onder leiding van prof. dr. Paul Boselie. Binnen dit kernthema vindt onder andere onderzoek plaats naar de rol van organisaties bij het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. Het project sluit voorts aan bij de Future of Work Hub binnen het strategisch onderzoeksthema Institutions for Open Societies van de Universiteit Utrecht.

Het promotie-onderzoek vindt plaats in het kader van het onderzoeksproject Sustained employment of 'hard-to-place' citizens in small and medium sized enterprises: A mixed-method study in Norway and the Netherlands (ENGAGE). Het project wordt gefinancierd door de Noorse Research Council, en gecoördineerd door het Work Research Institute (AFI) van Oslo. Met de universiteit in Oslo. Het project loopt van september 2020 tot en met augustus 2024. De promovendus maakt, samen met een in Noorwegen aan te stellen promovendus, onderdeel uit van een internationaal onderzoeksteam, waaraan ook senioronderzoekers van USBO en Oslo deelnemen.

Het project richt zich op een specifieke groep kwetsbaren op de arbeidsmarkt: mensen met een arbeidsbeperking als gevolg van lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen. In Nederland is daarover in de zogenaamde 'Banenafspraak' tussen overheid, werkgevers en vakbonden afgesproken om tot 2026 125.000 banen voor deze groep te creëren. Het project is interdisciplinair en vindt inspiratie in onderzoek naar overheidsbeleid rond reïntegratie, HRM en organisatiestudies, en bestuurswetenschappelijk en governance onderzoek. Het onderzoek omvat een vergelijking van Noorwegen en Nederland. De promovendus is met name verantwoordelijk voor de uitvoering van het Nederlandse deel van het onderzoek, in samenwerking met een senior onderzoeker.

Het ENGAGE project heeft de volgende doelstellingen:

 1. nieuwe kennis ontwikkelen over hoe a) de betrokkenheid van werkgevers (employer engagement) en b) organisatie-, HRM- en werkvloerpraktijken bij kunnen dragen aan de duurzame insluiting van arbeidsbeperkten in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB);
 2. nieuwe kennis ontwikkelen over de manier waarop publieke uitvoeringsorganisaties (zoals UWV en gemeentelijke sociale diensten) kunnen voorzien in de ondersteuningsbehoeften van het MKB bij duurzame indienstneming van arbeidsbeperkten;
 3. het verdiepen van de hierboven genoemde doelstellingen door een theoretisch model te ontwikkelen en testen rond de betrokkenheid van werkgevers en inclusieve werkvloerpraktijken;
 4. nieuwe kennis ontwikkelen over de betrokkenheid van het MKB bij activerend arbeidsmarktbeleid in verschillende verzorgingsstaten (Noorwegen en Nederland);
 5. het ontwikkelen van praktische handvatten voor MKB-organisaties, gericht op de duurzame inclusie van mensen met een arbeidsbeperking.

Methodologisch kent het project een multi-method ontwerp. Er wordt gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, kwalitatieve casestudies, een enquête en internationale vergelijking. In het project zal samenwerking en dialoog worden gezocht met belangrijke stakeholders zoals het MKB, werkgeversorganisaties, vakbonden, en publieke uitvoeringsorganisaties.

De taken van de promovendus bestaan uit het in nauwe samenwerking met de Noorse partners:

 • uitvoeren van literatuurstudie;
 • nader uitwerken van het projectvoorstel;
 • ontwerpen van onderzoeksinstrumenten, dataverzameling en data-analyse;
 • schrijven van artikelen voor wetenschap (Engels) en praktijk (Nederlands);
 • organiseren van activiteiten gericht op het bevorderen van de maatschappelijke impact en de praktijkrelevantie van het onderzoek;
 • presenteren op nationale en internationale conferenties.

Profiel

Wij zijn op zoek naar iemand met:

 • een (bijna) afgeronde masteropleiding op universitair niveau in HRM-wetenschap, Organisatiewetenschap, Algemene/Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen of een vergelijkbare studie in de Sociale Wetenschappen;
 • een (bijna) afgeronde onderzoeksmaster (research master) is een pre;
 • hoge gemiddelde cijfers;
 • affiniteit en ervaring met kwantitatief en kwalitatief onderzoek;
 • affiniteit met en interesse in internationaal vergelijkend onderzoek;
 • affiniteit met de maatschappelijke functie, rol en verantwoordelijkheid van private/publieke organisaties en HRM-beleid;
 • vaardigheid in het schrijven van wetenschappelijke artikelen (aantoonbaar met bachelorscriptie, masterscriptie en/of andere publicaties);
 • uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels;
 • de vaardigheid om, binnen de aangegeven kaders, zelfstandig plannen uit te werken, uit te voeren en binnen de oplevertijd tot een goed einde te brengen;
 • een open en flexibele werkhouding, goede contactuele en communicatieve eigenschappen en de voorkeur om in teams (nationaal en internationaal) te werken.

Aanbod

Het betreft een tijdelijk dienstverband (1,0 fte) voor de duur van 18 maanden met – bij goed functioneren - uitzicht op een verlenging van 2,5 jaar (4 jaar in totaal). Het salaris bedraagt  in het eerste jaar € 2.325,- en loopt op naar € 2.972,- in het vierde jaar (schaal P van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over werken bij de Universiteit Utrecht.

Over de organisatie

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability. 

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht is een unieke combinatie van 3 departementen: Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Deze drie vakgebieden verzorgen afzonderlijk én gezamenlijk onderwijs en onderzoek. Door dit multidisciplinaire aanbod is de faculteit een onderscheidende partner voor kennisoverdracht op hoog niveau.

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) richt zich op de studie van  besturen en organiseren, gericht op publieke vraagstukken en in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Medewerkers leveren zowel een bijdrage aan de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap (bachelor, master, executive master), als aan het gemeenschappelijk onderzoeksterrein (i.c. onderdelen daarvan), onder de noemer 'Public Matters', en aan de ambities van het departement op het terrein van maatschappelijke impact. In onderwijs en onderzoek is ruimte voor verschillende disciplines, theoretische perspectieven en onderzoeksmethodes.

Aanvullende informatie

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met: Rik van Berkel (universitair hoofddocent), via r.vanberkel@uu.nl. Via hem kan ook het projectvoorstel worden opgevraagd.

Solliciteren

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven. Heb je interesse om te solliciteren? Stuur je motivatiebrief en cv toe via onderstaande sollicitatieknop.

In verband met de huidige maatregelen omtrent corona zullen de gesprekken mogelijk online plaatsvinden.

Uiterlijk reageren op 8 juni 2020.