Promovendus Biodiversiteitsherstel en klimaatverandering in natuurgebieden

Faculteit of dienst: 
Faculteit Geowetenschappen
Afdeling: 
Departement Sustainable Development
Uren per week: 
32 tot 40
Uiterlijk reageren op: 

Wij zijn op zoek naar een gedreven PhD kandidaat die wil bijdragen aan biodiversiteitsherstel en klimaatrobuustheid van natuurgebieden door multifunctioneel graslandbeheer.

Wat ga je doen?

Je gaat promoveren binnen het door NWO gefinancierde project COMBINED: Combatting biodiversity loss and improving climate change resilience through evidence-based, integrated, and adaptive landscape governance in the Netherlands. Binnen dit project onderzoeken we hoe nieuwe vormen van landschapsbeheer kunnen bijdragen aan meer klimaatrobuuste landschappen en tegelijkertijd aan biodiversiteitsherstel. COMBINED brengt 24 maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen samen om nieuwe inzichten en tools te ontwikkelen voor grasland, bos en stedelijke landschappen.

Jouw onderzoek richt zich specifiek op graslanden die beheerd worden door de melkveehouderij. Deze graslanden beslaan ongeveer 30% van het Nederlandse grondoppervlak en zijn van groot landschappelijk belang. Momenteel worden ze voornamelijk gebruikt voor zuivelproductie en beheerd met een sterke focus op Engels raaigras. Dit beheer is zeer productief maar ook kwetsbaar voor droogte. Daarnaast heeft intensieve melkveehouderij geleid tot een afname van biodiversiteit in deze graslanden en in omliggende natuurgebieden door stikstofdepositie en verlaagde grondwaterstanden.

Experimenteel bewijs toont aan dat een hogere plantendiversiteit in graslanden bijdraagt aan betere weerstand tegen klimaatextremen, zoals droogte, en aan het herstel van biodiversiteit en de kwaliteit van het milieu en landschap.

Samen met twee andere promovendi en hun begeleiders uit diverse disciplines, ga je in samenwerking met belanghebbenden onderzoeken welke graslandplantensamenstellingen en beheervormen maximaal kunnen bijdragen aan klimaatrobuuste landschappen en biodiversiteitsherstel. Je onderzoekt ook de voordelen voor boeren en andere belanghebbenden, en analyseert wat hen mogelijk tegenhoudt om over te schakelen naar multifunctioneel graslandbeheer. Daarnaast onderzoek je welke beleidsmaatregelen en sturingsmechanismen nodig zijn voor een grootschalige overgang naar dit type beheer, zowel op provinciaal, nationaal als Europees niveau.

Je focus ligt op de impact van multifunctioneel graslandbeheer op het herstel van biodiversiteit in graslanden binnen de melkveesector en omliggende natuurgebieden. Je onderzoekt of een verhoogde plantendiversiteit bijdraagt aan het herstel van insecten en vogels in deze gebieden, de weerbaarheid tegen klimaatextremen (vooral droogte) in omliggende natuurgebieden, en ontwikkelt Key Performance Indicators om deze ontwikkelingen op lange termijn te monitoren.

Dit onderzoek omvat uitgebreid veldwerk om zowel abiotische als biotische variabelen (zoals bodem, water, planten, insecten en vogels) te meten in zowel boerengraslanden als natuurgebieden. Indien nodig schaal je je monitoringgegevens op tot landschapsniveau met behulp van modellen. Je onderzoek richt zich op het versterken van biodiversiteit en klimaatbestendigheid op landschapsschaal, waarbij ecologische en hydrologische verbindingen een rol spelen.

De resultaten van je onderzoek zullen leiden tot concrete aanbevelingen voor graslandbeheer, gericht op boeren en terreinbeherende organisaties die actief betrokken zijn vanaf het begin van het project.

Dit project wordt begeleid door Prof. Dr. Merel Soons, Prof. Dr. Stefan Dekker en Dr. Yann Hautier (Universiteit Utrecht). Binnen COMBINED kan je samenwerken met een heel team van experts in klimaatrobuuste landschappen en biodiversiteitsherstel.

Wat breng je mee?

We zoeken een proactief, intrinsiek gemotiveerd persoon die graag bijdraagt aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaatbestendigheid en biodiversiteitsherstel. Deze persoon heeft affiniteit met het leggen van verbinding tussen onderzoek en praktijk. De ideale kandidaat:

 • Heeft een mastergraad in de Ecologie, Milieuwetenschappen of een andere relevante wetenschappelijke discipline, met een specialisatie in biodiversiteit en/of klimaatverandering.
 • Heeft ervaring met empirisch onderzoek, bij voorkeur inclusief concrete veldwerkervaring.
 • Heeft kennis van de Nederlandse (of Europese) flora en fauna.
 • Heeft bij voorkeur ervaring met het ontwikkelen en gebruiken van (ruimtelijke) modellen.
 • Heeft kennis van en ervaring met wetenschappelijke onderzoeksmethoden in het veld, en data-analyse in R (ervaring met ruimtelijke analyses en GIS is een plus).
 • Heeft ervaring met en vindt het aantrekkelijk om te werken in een interdisciplinair team, waarin samengewerkt wordt met wetenschappers, boeren en andere experts.
 • Beheerst de Nederlandse taal op C1-niveau (uitstekend), gezien de beoogde interactie met boeren, overheden en andere stakeholders voor zowel dataverzameling als kennisdeling.
 • Beheerst het Engels op C1-niveau (uitstekend), zowel mondeling als schriftelijk.

Wat bieden wij?

Wij bieden:

 • Een positie voor één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging tot in totaal vier of vijf jaar na een succesvolle beoordeling in het eerste jaar.
 • Een salaris van € 2.770,- bruto per maand in het eerste jaar, oplopend tot € 3.539,- bruto per maand in het vierde jaar (schaal P van de cao Nederlandse Universiteiten), bij een fulltime dienstverband.
 • 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Een pensioenregeling, gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, en flexibele arbeidsvoorwaarden op basis van de cao Nederlandse Universiteiten.

Naast de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten kent de Universiteit Utrecht een aantal eigen regelingen. Zo zijn er afspraken over professionele ontwikkeling, verlofregelingen, regelingen op het gebied van sport en cultuur en krijg je korting op software en andere IT-producten. Ook geven we je de ruimte om je arbeidsvoorwaarden uit te breiden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Zo stimuleren we je graag om te blijven groeien. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Over ons

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. De focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

Jij komt te werken bij de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Deze faculteit bestudeert de Aarde: van de aardkern tot het aardoppervlak, inclusief het ruimtelijke en fysieke gebruik ervan door de mens – en altijd met een focus op duurzaamheid en innovatie. Met 3.400 studenten (bachelor en master) en 720 stafleden vormt de faculteit en sterke en uitdagende organisatie. De faculteit Geowetenschappen bestaat uit 4 departementen: Aardwetenschappen, Sociale Geografie & Planologie, Fysische Geografie en Duurzame Ontwikkeling.

Het Copernicus Institute of Sustainable Development maakt deel uit van de faculteit Geowetenschappen. Bij het Copernicus Instituut is het ons doel om een positieve impact te hebben op de transitie naar een duurzame toekomst. Het Copernicus Instituut heeft in 2021 een uitstekende onderzoeksevaluatie gehad en het instituut is er trots op zijn leidende positie in nationaal en internationaal duurzaamheidsonderzoek te behouden en nieuwe, internationaal georiënteerde onderwijsprogramma's te ontwikkelen.

De onderzoeker zal worden ingebed in de Environmental Sciences Sectie van het laatstgenoemde departement.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met: Prof. Dr. Merel Soons via m.b.soons@uu.nl.

Wij verzorgen zelf de werving voor deze vacature. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatie

Als Universiteit Utrecht willen we een thuis zijn voor iedereen. We waarderen medewerkers met diverse achtergronden, perspectieven en identiteiten, onder andere op het gebied van culturele, religieuze of etnische achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, functiebeperking of leeftijd. We streven naar een veilige en inclusieve omgeving waarin iedereen kan floreren en waaraan iedereen kan bijdragen.

Heb je interesse om te solliciteren? Stuur ons dan via de sollicitatieknop je cv toe en voeg daar een motivatiebrief van maximaal één pagina bij. We vragen je om deze documenten in het Engels aan te leveren. Vermeld in je cv expliciet je afstudeeropdrachten en de cijfers die je daarvoor hebt gekregen. Ook vragen we je om de volgende gegevens:

 • bewijs van diploma(’s) (Master’s niveau);
 • contactgegevens van 2 referenten.

De positie is beschikbaar vanaf 1 november 2024. We hopen dat alle 3 de PhD studenten tegelijkertijd kunnen starten.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek ontvangen hierover informatie op 30 augustus. Deze gesprekken vinden plaats op vrijdag 6 september tussen 09.00 en 13.00 uur. Een tweede ronde interviews staat gepland op dinsdag 1 oktober in de middag.

Uiterlijk reageren op 15 augustus 2024.