Projectleider Engelstaligheid (0,8 fte)

Positie: 
PR, voorlichting en communicatie
Uren per week: 
30 tot 32
Faculteit of dienst: 
Universitaire Diensten
Afdeling: 
Directie C&M
Uiterlijk reageren op: 
29 februari 2020

Functie

Heb jij veel affiniteit met taal en draag je graag bij aan een internationale en inclusieve universiteit waar iedereen zich welkom kan voelen? De directie Communicatie & Marketing van de Universiteit Utrecht zoekt een projectleider Engelstaligheid voor 32 uur per week.

Een internationale, inclusieve universiteit
De Universiteit Utrecht is een internationale onderzoeksuniversiteit. Het aantrekken en behouden van internationale studenten en medewerkers en hen een gastvrije omgeving bieden is een van de prioriteiten. Hierbij hoort een inclusieve omgeving, waarin taal verbindend werkt en geen drempels opwerpt. Om hier te komen, worden verschillende stappen gezet waar jij aan bijdraagt:

1. Van Brits-Engels naar ‘Engels als wereldtaal’
Schrijven we centre of center? Het universitaire kader voor taalkeuze verschuift van Brits-Engels naar ‘Engels als wereldtaal’, waar meerdere taalvarianten naast elkaar bestaan, afhankelijk van context. Wat dit precies betekent en hoe we dit verder de organisatie in brengen, wordt momenteel ingevuld. Jij begeleidt dit proces.

2. Kwaliteit vertalingen en vertaalprocessen
Kwalitatief goede vertalingen
Je verstevigt het netwerk van goed aangesloten vertaalbureaus die als geen ander snappen wat de Universiteit Utrecht nodig heeft. Ook zet je, in nauwe samenwerking met onze eigen vakspecialisten, een werkwijze op voor het borgen van kwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan regelmatige kwaliteitschecks en een ‘vertaalautoriteit’ die meedenkt over verbeteringen en adviseert bij vragen . Je stimuleert het gebruik van de online woordenlijst Nederlands-Engels en zorgt voor een werkwijze voor het actueel houden en omgaan met wijzigingsverzoeken.

Leveranciersselectie en stimuleren gebruik aangesloten bureaus
In samenwerking met het Inkoop Advies Centrum (IAC) van de universiteit en in afstemming met de faculteiten en diensten breng je behoeften rondom vertalingen in kaart en selecteer je passende vertaalbureaus. Denk daarbij aan het benoemen van percelen (type vertalingen bundelen), vaststellen van gunningscriteria, uitvraag, beoordelen, keuze van leveranciers en het maken van werkafspraken met deze leveranciers.

Na gunning activeer en stimuleer je het gebruik van voorkeursleveranciers en tools zoals de woordenlijst. Je maakt een plan van aanpak voor het uitfaseren van niet geselecteerde leveranciers en coördineert dit. 

Deze rol is vooral projectmatig. Op enig moment worden de werkzaamheden onderdeel van de staande organisatie en verschuift de focus naar het borgen van kwaliteit. Het aantal uren wordt dan minder en we bekijken in overleg of jij die rol ook voor je rekening neemt (als vervolg op deze opdracht). 

3. Taalbeleid & Engelstaligheid
De universiteit wil een gastvrije en inclusieve (werk)omgeving bieden. Taal is daar een belangrijk onderdeel van. Je werkt nauw samen met de commissie taalbeleid, beleidsmedewerkers/projectleiders van de directies Studenten, Onderwijs en Onderzoek (SO&O) en Human Resources en collega’s van de faculteiten en diensten om het taalbeleid en Engelstaligheid verder te brengen. Je richt je onder meer op:

Uitwerking van ‘warm welcome’ en meertaligheid
De universiteit gaat gefaseerd over op tweetalige communicatie. Je brengt ambities vanuit internationalisering (‘warm welcome’) en het taalbeleid Engels naar de praktijk. Daarbij ligt jouw focus op taal via uu.nl en intranet, maar je kijkt zeker ook naar andere middelen en kanalen.

Voor een goede overgang maak je onder meer een gap analyse rondom de beschikbaarheid van Nederlandse en Engelse communicatiemiddelen, documenten en andere dragers van taal. Op basis van de universitaire ambities en de behoeften van de verschillende gebruikers (studenten, medewerkers, gasten, etc.) zorg je voor een prioritering (wat wordt eerst aangepast, wat kan later), tijdpad en globale budgettering voor het toewerken naar een tweetalige organisatie. Voor de volledigheid: voertaal en taalniveau in het onderwijs blijven buiten scope.

Vervolgens coördineer je het proces om te komen tot tweetalige communicatie, inclusief de interne communicatie hierover. Hiervoor werk je nauw samen met collega’s bij de faculteiten, directies en diensten.

Profiel

  • Je hebt affiniteit met taal, internationalisering en communicatie.
  • Je functioneert op hbo/wo-niveau en brengt relevante ervaring mee. Denk aan een combinatie van project- en beleidsmatig werken, ervaring met de overgang van beleid naar praktijk, etc.
  • Je brengt structuur en overzicht en houdt je goed staande in een omgeving waar verschillende projecten en ontwikkelingen door elkaar lopen. Jij bent degene die de juiste mensen bij elkaar brengt en rust en duidelijkheid schept.
  • Je weet hoe besluitvormingsprocessen en het verkrijgen van draagvlak werken.
  • Je schakelt snel, bent positief en doortastend, hebt oog voor belangen en je bent een relatiebouwer.
  • Jouw Engels (spreken en schrijven) is uitstekend. Voor de werkzaamheden rondom vertaalprocessen is het een pre als je zelf vertaler Engels bent.

Aanbod

Wij bieden een tijdelijk dienstverband (0,8 fte) voor de periode van zes maanden met mogelijk een tijdelijke verlenging. Je werkt in een dynamische omgeving waarin persoonlijke ontwikkeling wordt aangemoedigd en gefaciliteerd. Het salaris bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal € 2.709,- en maximaal € 4.274,- (schaal 10 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over werken bij de Universiteit Utrecht.

Over de organisatie

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability. 

De Universitaire Bestuursdienst werkt aan de geïntegreerde ondersteuning van het bestuur van de Universiteit Utrecht. Acht directies ondersteunen het College van Bestuur bij het opstellen en uitvoeren van de jaarlijkse bestuursagenda, het vierjaarlijkse strategisch plan en bij het verlenen van diensten.

De directie Communicatie & Marketing (C&M) van de Universitaire Bestuursdienst (UBD) ondersteunt het College van Bestuur en de faculteiten en diensten bij het ontwikkelen en implementeren van beleid rondom communicatie en onderwijsmarketing van de universiteit. Strategie, beleid en uitvoer komen samen bij C&M. De directie voert de regie over het communicatie- en marketingbeleid van de universiteit, stelt dit in nauwe samenwerking met de faculteiten periodiek bij en ontplooit nieuwe initiatieven op universitair en facultair niveau.

Aanvullende informatie

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met:
Manon Sas (senior communicatieadviseur), via j.m.sas@uu.nl of 06 28 83 14 42.

Solliciteren

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven. Heb je interesse om te solliciteren? Stuur je motivatiebrief en cv toe via onderstaande sollicitatieknop.

Uiterlijk reageren op 29 februari 2020.