Postdoc ‘Op weg naar werk’ (0,7 -1,0 fte)

Uren per week: 
28 tot 38
Faculteit of dienst: 
Faculteit Sociale Wetenschappen
Afdeling: 
Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie
Uiterlijk reageren op: 

Functie

De Gender & Diversity Hub heeft bij de afdeling Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie, in samenwerking met de departementen Sociologie en Bestuurskunde, een vacature voor een Postdoc voor een periode van 24 maanden. Aanvangsdatum is per direct en uiterlijk 1 januari 2023. Het Postdoc-project valt binnen het door het NWO gehonoreerde onderzoek ‘Op weg naar werk’ binnen het NWA-programma ‘Economische Veerkracht van Vrouwen’.

Projectinhoud
Hoewel de economische zelfstandigheid van vrouwen in Nederland toeneemt, heeft nog steeds 40% van de vrouwen een uitkering, en geen of onvoldoende inkomsten uit werk om van te kunnen leven (tegen 20% van de mannen). In dit project beogen we de economische veerkracht van vrouwen te vergroten door ons te richten op de groep vrouwen zónder baan en zónder uitkering. Vrouwen zonder betaalde baan en zonder uitkering zijn economisch kwetsbare vrouwen, in die zin dat zij zelf niet economisch zelfstandig zijn. Een scheiding of het overlijden van een partner kan betekenen dat zij in economische nood terechtkomen. Daarom is het zaak te onderzoeken wie zij zijn en welke handelingsperspectieven er voor deze vrouwen zijn om wel een inkomen te genereren.

In Nederland zijn er meer dan een miljoen vrouwen zonder baan én zonder uitkering (CBS Stafline, 2021). Het gaat waarschijnlijk om een diverse groep: naast de vrouwen met een partner met voldoende inkomen kunnen het vrouwen zijn die (nog) bij ouders thuis wonen, vrouwen met een partner met een hoog inkomen, vrouwen die wel willen werken maar op korte termijn niet op zoek zijn naar een baan, of vrouwen die grijs/zwart werken. Tot dusver is er beperkt en gefragmenteerd inzicht in wie de vrouwen zonder betaalde baan en uitkering precies zijn in Nederland en wat hun redenen zijn om niet betaald te werken.

In dit onderzoeksproject beogen we de economische veerkracht van vrouwen zonder baan en zonder uitkering te vergroten door in kaart te brengen:

  1.  hoe deze groep vrouwen eruitziet (wie zijn deze vrouwen en hoe divers zijn de subgroepen;  
  2. wat de redenen zijn dat deze vrouwen geen betaald werk hebben;
  3. hoe zij aan te moedigen zijn de stap naar betaald werk te zetten.

Deze drie vragen worden onderzocht door drie postdoctoraal onderzoekers begeleid door een multidisciplinair team van onderzoekers uit de sociologie, economie, psychologie en bestuurskunde, en in samenwerking met maatschappelijke stakeholders. De postdoc in de huidige vacature zal zich vanuit de psychologie richten op vraag 2: Wat zijn de onderliggende redenen waardoor deze groep vrouwen werk noch uitkering heeft? In het beantwoorden van deze vraag is het expliciet de bedoeling om niet alleen te kijken naar de motivatie en het ‘doenvermogen’ van de vrouwen zelf.
Gebruikmakend van het Motivation- Opportunity-Abilities (MOA) model (Rothschild, 1999) kijken we naast onderliggende motivaties en capaciteiten van vrouwen ook naar de kansen en beperkingen die gecreëerd worden door de omgeving (bijvoorbeeld de partner, waargenomen sociale normen, culturele context, financiële motieven, beschikbaarheid van werk en kinderopvang). In samenwerking met het CBS zal de postdoc verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen van een grootschalige survey waarin onderzocht wordt wat de onderliggende motivaties, kansen en mogelijkheden van deze groep vrouwen zijn om betaald werk te zoeken en te vinden. Bovendien zal de postdoc op basis van de uitkomsten van de survey wetenschappelijke artikelen schrijven alsmede bijdragen aan een rapportage met een ‘routekaart naar werk’ die in samenwerking met de andere twee postdocs en de werkgevers in het stakeholdersnetwerk van het Living Lab aanzet moeten geven tot doelgroep- en levensfase-specifieke interventies die het arbeidspotentieel van de groep vrouwen zonder werk en zonder inkomen moet vergroten.
Het project waar dit postdoc project onderdeel van is, is een samenwerking tussen o.a. de Universiteit Utrecht, CBS, Hogeschool Windesheim, Randstad Groep Nederland, WOMEN.inc, Utrecht Talent Alliantie, en de Nederlandse Vrouwenraad.

Profiel

Wij zoeken een postdoctoraal onderzoeker met:

  • promotie in de sociale/organisatiepsychologie, sociologie, bestuurs- of organisatiewetenschap, economie of een aanverwante discipline;
  • affiniteit met het onderwerp van onderzoek; 
  • gedegen ervaring met cross-sectionele surveystudies;
  • Ervaring met kwantitatieve dataanalyse;
  • goede sociale vaardigheden en in staat zijn contact met stakeholders te onderhouden;
  • goede schriftelijke vaardigheden in Nederlands en Engels.

Aanbod

Wij bieden een tijdelijk dienstverband (0,7-1,0 fte) voor 2 jaar (jaarcontract met verlenging van een jaar bij een positieve beoordeling). Het aanvangssalaris bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal € 3.420, bruto per maand bij een fulltime dienstverband (schaal 10.04 van de cao Nederlandse Universiteiten). Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. 

Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Over de organisatie

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

De faculteit Sociale Wetenschappen is een dynamische, toonaangevende faculteit voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en uitdagend academisch onderwijs op het gebied van jeugd, onderwijs, opvoeding, menselijk gedrag en samenleving. De Undergraduate en Graduate School verzorgen voor bijna 6.000 studenten een breed palet aan bacheloropleidingen en (onderzoeks)masters in de disciplines algemene sociale wetenschappen, culturele antropologie, onderwijskunde, pedagogiek, psychologie en sociologie.

De Gender & Diversity Hub van de Universiteit Utrecht hoort bij het strategische thema ‘Instituties voor Open Samenlevingen’. De hub bundelt zijn krachten met maatschappelijke partners om complexe gender- en diversiteitskwesties op te lossen en strategieën te ontwikkelen voor het implementeren van diversiteit voor maatschappelijke inclusie en verandering.

De afdeling Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie heeft een onderzoeksprogramma bestaande uit fundamenteel en toegepast onderzoek dat zicht richt op drie domeinen: Motivatie, prestatie en zelf-regulatie. Thema’s die binnen onze groep worden onderzocht zijn sociale cognitie, prestatie en welzijn op het werk, diversiteit en inclusie, zelf-regulatie en gedragsverandering, interpersoonlijke relatie en radicalisering. 

De afdeling is aangesloten bij het Kurt Lewin Instituut (de nationale onderzoeksschool voor Sociale en Organisatiepsychologie). Bovendien werkt onze afdeling binnen de UU samen met andere disciplines binnen de interdisciplinaire strategische thema’s ‘Instituties voor Open Samenlevingen’ en ‘Dynamics of Youth’. De afdeling verzorgt o.a. onderwijs in de bacheloropleiding Psychologie, de eenjarige professional masteropleiding Social, Health and Organisational Psychology en de tweejarige research masteropleiding Social and Health Psychology.

Aanvullende informatie

Neem voor meer informatie contact op met Prof. Belle Derks via B.Derks@uu.nl.

Solliciteren

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven.

Wij voeren sollicitatiegesprekken zodra kandidaten met een passend profiel zich melden, omdat wij per direct op zoek zijn naar een postdoc. De vacature wordt vervuld zodra een geschikte kandidaat gevonden is. De gesprekken vinden mogelijk online plaats.

Heb je interesse om te solliciteren? Stuur je motivatiebrief en cv toe via de sollicitatieknop.

Uiterlijk reageren op 1 december 2022.