PhD Onderzoeker “monitoring, sensoring en dashboards” (1,0 fte)

Uren per week: 
36 tot 40
Faculteit of dienst: 
Faculteit Diergeneeskunde
Afdeling: 
Dept IRAS
Uiterlijk reageren op: 

Functie

In de Regiodeal Foodvalley werken het rijk, vijf regiopartners (Regio Foodvalley, de provincies Gelderland en Utrecht, LTO Noord en Waterschap Vallei en Veluwe) en vier samenwerkingspartners (Wageningen Universiteit, Wageningen Research, Universiteit Utrecht en VNO-NCW Midden) samen aan een “versnelling van de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem” met regionale hogescholen en andere regionale organisaties. Binnen dit programma wordt een “proeftuin” ingericht: een combinatie van laboratoria, proefstallen en praktijkbedrijven waar innovatie, demonstratie en wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt. Voor het integraal onderzoeken van de effectiviteit van circulair voer en emissie reducerende maatregelen op emissie van stof en ammoniak, omgevingsbelasting, diergezondheid, -welzijn en antibioticagebruik zijn wij op zoek naar meerdere PhD onderzoekers. Parallel worden nog twee PhD onderzoekers geworven door de Universiteit Wageningen. Al deze onderzoekers zullen intensief samenwerken en gezamenlijk worden begeleid vanuit de universiteiten van Utrecht en Wageningen.

De PhD onderzoeker “monitoring, sensoring en dashboards” gaat de technische en praktische bruikbaarheid vaststellen van verschillende innovatieve sensorsystemen en applicaties voor het in kaart brengen van ammoniak, fijnstof en geurhinder in de omgeving van intensieve veehouderijbedrijven. Voor dit validatieonderzoek vergelijkt de kandidaat sensordata met resultaten van referentieapparatuur ingezet in meetcampagnes. Het vergelijken met modelberekeningen en integreren van sensor data om deze te verbeteren maken ook deel uit van het onderzoek. De studie moet leiden tot een verbeterd en meer verfijnd inzicht in de blootstelling van omwonenden en de mogelijke relatie met b.v. geurklachten, gezondheid en biodiversiteit. Het onderzoek wordt dan ook in nauwe wisselwerking met omwonenden en veehouderijbedrijven uitgevoerd en op onderdelen wordt een citizen science aanpak gekozen. De terugkoppeling van de resultaten naar de onderzoekspopulatie en een breder publiek is een belangrijk onderdeel van het project en vindt plaats door nieuwe visualisatietechnieken en een interactief dashboard.

Profiel

  • Je hebt een MSc diploma in een studie binnen het domein van life sciences, engineering of techniek.
  • Je hebt interesse in, affiniteit met, of expertise in: sensortechnologieën, luchtkwaliteit, kwantitatieve data-analyse, burgerparticipatie (citizen science).
  • Je bent communicatief en verbindend, met actieve belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken rond agro en leefomgeving.
  • Je hebt een drive om jouw steentje bij te dragen aan de versnelling van de transitie van de Nederlandse veehouderij naar een gezond en duurzaam voedselsysteem.
  • Je hebt het vermogen om toegepast wetenschappelijk onderzoek op te zetten en uit te voeren.
  • Je hebt een proactieve houding, je kunt zowel zelfstandig werken als in teamverband en je kunt prettig en doeltreffend communiceren met mensen van uiteenlopende achtergronden en met uiteenlopende expertises.
  • Je bent flexibel en past je gemakkelijk aan in verschillende werkomgevingen.
  • Je hebt, naast het Engels, een goede beheersing van de Nederlandse taal.
  • Een rijbewijs B is een pré.

Aanbod

Het betreft een aanstelling van 1,0 fte voor de duur van 1 jaar. Bij goed functioneren hoort verlenging van 3 jaar to de mogelijkheden. Het salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.325,- en oplopend in het vierde jaar naar € 2.972,- bruto per maand (schaal P cao Nederlandse Universiteiten), bij een fulltime dienstverband. 

Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over werken bij de Universiteit Utrecht.

Over de organisatie

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

De faculteit Diergeneeskunde is de enige instelling in Nederland die dierenartsen opleidt. Daarnaast werken onderzoekers samen aan vernieuwend, wetenschappelijk onderzoek rondom de thema's One Health, One Medicine en Veterinary Biomedicine. Bovendien levert de faculteit specialistische klinische zorg in het grootste academische dierenziekenhuis van Europa: het Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht. Aandacht voor ziekte, gezondheid en welzijn van het dier en zijn omgeving vormt de basis onder de drie pijlers van onze faculteit: onderwijs, onderzoek en diergezondheidszorg. De faculteit telt circa 1.500 studenten en 900 medewerkers.

De PhD onderzoekers worden aangesteld bij de afdelingen "Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS)" en “Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren” van de faculteit Diergeneeskunde. Het IRAS is een interfacultair instituut waar onderzoek wordt uitgevoerd naar omgevingsfactoren en humane gezondheid. De afdeling landbouwhuisdieren verzorgt onderwijs voor de opleiding tot dierenarts en doet onderzoek naar diergezondheid en dierwelzijn. De posities vallen onder de onderzoekslijn One Health. One Health staat voor interdisciplinair onderzoek op het snijvlak van de gezondheid van mens, dier en milieu.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over de functie van PhD Onderzoeker “monitoring, sensoring en dashboards” kun je contact opnemen met prof. dr. Roel Vermeulen, IRAS, Universiteit Utrecht, tel.: 030-2539448 of per e-mail: r.c.h.vermeulen@uu.nl of dr. Erik Tielemans, RIVM via erik.tielemans@rivm.nl

Solliciteren

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen op onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven. 

Om je aan te melden, stuur je je curriculum vitae, inclusief een motivatiebrief, via de onderstaande knop 'Solliciteer'.

Vanwege het coronavirus worden interviews afgenomen via videogesprekken en niet persoonlijk.

Uiterlijk reageren op 31 augustus 2020.