Junior docent Infectiologie en Celbiologie (1,0 fte)

Positie: 
Studentgerichte ondersteuning
Uren per week: 
36 tot 40
Faculteit of dienst: 
Faculteit Diergeneeskunde
Afdeling: 
Dept Infectieziekten en Immunologie
Uiterlijk reageren op: 

Functie

Voor het onderwijsteam van ons departement zoeken wij een gemotiveerde dierenarts die graag onderdeel wil uitmaken van het team van docenten, dat verantwoordelijk is voor het onderwijs in de infectieziekten, immunologie en celbiologie. De aard van het huidige onderwijs vraagt om een multidisciplinaire inbreng, waarbij de onderwijstaken worden uitgevoerd in nauwe afstemming en samenwerking met de overige docenten binnen en buiten het departement. 

Het onderwijs wordt aangeboden in een breed scala van onderwijsvormen: hoorcolleges, werkcolleges, practica, (begeleide) zelfstudie, een elektronische leeromgeving, en praktische opdrachten. Een deel van het onderwijs bestaat uit bacheloronderwijs dat vaak orgaangericht gegeven wordt. Daarnaast behoort begeleiding van groepen studenten in de masterfase binnen het onderdeel Hygiëne, Postmortale en Microbiologische Diagnostiek (HPMD) en de verschillende klinische masters tot de taken. De precieze invulling van de onderwijstaak wordt in overleg met de onderwijscoördinatoren van de afdelingen Infectieziekten & Immunologie en van de afdeling Celbiologie, Metabolisme en Cancer vastgesteld.

Profiel

Wij vragen een enthousiaste dierenarts met goede sociale, communicatieve vaardigheden en didactische kwaliteiten. Gezien de werkzaamheden is flexibiliteit een vereiste, naast een duidelijke affiniteit voor het geven en ontwikkelen van onderwijs. Praktijkervaring in de landbouwhuisdieren is een pre.

Aanbod

Het betreft een tijdelijk dienstverband (1,0 fte) voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren bestaat de mogelijkheid tot verlenging met één of twee jaar. In onderling overleg is invulling in deeltijd mogelijk. Bij een eventuele verlenging van het dienstverband wordt u in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de onderwijstraining en cursussen van de faculteit Diergeneeskunde en het Centrum voor Onderwijs en Leren (COLUU) in het kader van een opleidingstraject voor het behalen van de Basis Kwalificatie Onderwijs van de Universiteit Utrecht. Het salaris bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal € 2.709,- en maximaal € 4.274,- (schaal 10 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over werken bij de Universiteit Utrecht.

Over de organisatie

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability. 

De faculteit Diergeneeskunde is de enige instelling in Nederland die dierenartsen opleidt. Daarnaast werken onderzoekers samen aan vernieuwend, wetenschappelijk onderzoek rondom de thema’s One Health, One Medicine en Veterinary Biomedicine. Bovendien levert de faculteit specialistische klinische zorg in het grootste academische dierenziekenhuis van Europa: het Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht. Aandacht voor ziekte, gezondheid en welzijn van het dier en zijn omgeving vormt de basis onder de drie pijlers van onze faculteit: onderwijs, onderzoek en diergezondheidszorg. De faculteit telt circa 1.500 studenten en 900 medewerkers.

Het departement Biomolecular Health Sciences (BHS) onderzoekt dier, mens en milieu op moleculair, cellulair en weefselniveau. Daarnaast wordt binnen verschillende afdelingen onderzoek gedaan aan infecties/infectieziekten met name gericht op kennis van pathogenese, ontwikkelen van diagnostiek, therapieën, vaccins en onderzoek naar antibioticumgebruik en resistentie. Het verzorgen van onderwijs is een van de hoofdtaken van het departement BHS. Dit betreft zowel onderwijs in de bachelor- als de masterfase van de opleiding Diergeneeskunde.  Het onderwijs wordt in blokken gegeven die thematisch en interdisciplinair zijn opgezet.

Aanvullende informatie

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met:
Herman Egberink (onderwijscoordinator I&I), via h.f.egberink@uu.nl of (030) 253 24 87.

Solliciteren

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven. Heb je interesse om te solliciteren? Stuur je motivatiebrief en cv toe via onderstaande sollicitatieknop.

In verband met de huidige maatregelen omtrent corona zullen de gesprekken mogelijk online plaatsvinden.

Uiterlijk reageren op 7 juni 2020.