Directeur Studenten, Onderwijs & Onderzoek (1,0 fte)

Positie: 
Management en bestuursondersteuning
Uren per week: 
36 tot 40
Faculteit of dienst: 
Universitaire Diensten
Afdeling: 
Algemene Directie
Uiterlijk reageren op: 

Functie

De Universiteit Utrecht zoekt een gedreven directeur voor onze directie Studenten Onderwijs & Onderzoek. Ben jij een ervaren manager en strategisch adviseur? Zijn beleid, uitvoering en dienstverlening bij jou in goede handen? En heb je hart voor onderwijs en onderzoek? Misschien word jij dan de drager van deze waardevolle directie.

De directie Studenten, Onderwijs & Onderzoek (SO&O) is onderdeel van de Universitaire Bestuursdienst. De directie ondersteunt het College van Bestuur bij het strategisch beleid op het gebied van onderwijs, studenten, onderzoek en valorisatie/impact. Daarnaast biedt SO&O diensten en ondersteuning aan (individuele) studenten, docenten en onderzoekers. Dit gebeurt in nauwe afstemming met onze faculteiten, want daar vindt veel directe ondersteuning plaats. De directie SO&O bestaat uit drie afdelingen: Studenten, Onderwijs en Onderzoek. Elke afdeling heeft een eigen afdelingshoofd met de verantwoordelijkheid voor beleid, diensten, HR en financiën. Bij SO&O werken 150 medewerkers (ca. 100 fte).

Als directeur Studenten, Onderwijs & Onderzoek geef je leiding aan de gehele directie. Je bent eindverantwoordelijk voor het universitaire beleid en de uitvoering op het gebied van studenten, onderwijs en onderzoek. Je rapporteert aan de algemeen directeur en hebt een afstemmingsrelatie met de portefeuillehouders in het College van Bestuur; voornamelijk de rector, maar ook andere collegeleden zijn verantwoordelijk voor dossiers die SO&O ondersteunt.
 
Wie ben je?

 • Je bent de drager van onze visie op onderwijs en onderzoek en het ondersteunen ervan. Deze visie draag jij consistent uit.
 • Je ondersteunt het college bij het ontwikkelen en uitvoeren van de universitaire strategie op het gebied van studenten, onderwijs en onderzoek.
 • Je bent een gewaardeerd strategisch adviseur van het College van Bestuur en van besturen binnen de faculteiten.
 • Je zoekt actief de samenwerking met collega’s in faculteiten en directies binnen de Universitaire Bestuursdienst.
 • Als domeindirecteur voer je regie op universiteitsbrede ketenprocessen in onderwijs, onderzoek en studentzaken. Je participeert in de sturing en uitvoering van universitaire verbeterprojecten.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en effectieve dienstverlening aan studenten, docenten en onderzoekers.
 • Je zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige personele bezetting van de directie.
 • Je staat voor betrouwbaar en transparant budgetbeheer. De begroting van de directie SO&O bedraagt jaarlijks circa 21 miljoen euro.

Als directeur SO&O sta je voor belangrijke uitdagingen, in de komende jaren:

 • het realiseren van de internationaliseringsagenda van de universiteit, samen met collega’s uit faculteiten en van de directies Communicatie & Marketing en Human Resources;
 • het versterken van het studentenbeleid en het studentenwelzijn in algemene zin;
 • het werken aan een integrale aansturing van onderwijs, onderzoek en studentbeleid;
 • innovatie van onderwijs en onderzoek via innovatieprogramma’s research IT en Educate-it;
 • strategische samenwerking met partners TU Eindhoven, Wageningen UR en UMC Utrecht;
 • het uitbouwen van het onderwijsaanbod voor professionals (Life Long Learning).

Profiel

Wat breng je mee?
Je bent bekend met de wereld van het Hoger Onderwijs en Onderzoek. Je hebt een warm netwerk in dit veld. Je bent vertrouwd met het vormgeven van een strategische SO&O agenda in een complexe organisatie en met de vertaling naar de praktijk van de onderwijs- en onderzoeksondersteuning. Je begrijpt de primaire processen van de universiteit en bent in staat te werken vanuit het perspectief van docent, onderzoeker en student. Je hebt scherp bestuurlijk inzicht en een analytische blik. Je bent een goede gesprekspartner van bestuurders binnen de universiteit, op strategisch en tactisch niveau. Je weet je denkbeelden overtuigend te brengen. Je houdt de wereld van het Hoger Onderwijs (inter)nationaal goed in de gaten en bent toekomstgericht. Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen en innovatie in het hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en studentenondersteuning.

Je bent een inspirerende leidinggevende en een voorbeeld voor medewerkers in het SO&O-domein. Je bent initiatiefrijk, vernieuwend en besluitvaardig. Je kunt buiten bestaande kaders denken. Je hebt een open karakter en je bent mensgericht. Je bent een verbinder, gericht op samenwerking met andere directies, diensten en faculteiten. Dat geldt ook voor externe partners en dienstverleners. Daarin ben je zakelijk effectief. Je communiceert makkelijk in het Nederlands en Engels.

Je hebt een afgeronde wo-opleiding. Bij voorkeur ben je gepromoveerd.

Aanbod

Wij bieden een dienstverband (1,0 fte) voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren volgt een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal € 6218,- en maximaal € 8127,- (schaal 16, beleidsdirecteur 1, van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Per 1 juni 2020 vindt er een salarisverhoging plaats van 3%. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over werken bij de Universiteit Utrecht.

Over de organisatie

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze strategische focus ligt op Pathways to Sustainability, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Dynamics of Youth. Hier komen de expertises van onze medewerkers en de grote uitdagingen van onze tijd bij elkaar. 

De universiteit heeft zeven faculteiten: Geneeskunde - Diergeneeskunde - Bètawetenschappen - Geowetenschappen - Sociale Wetenschappen - Recht, Economie, Bestuur en Organisatie – Geesteswetenschappen, plus het University College en de Roosevelt Academy; de faculteit Geneeskunde is geïntegreerd in het UMC Utrecht. De leiding van de faculteiten is in handen van de decaan. De universiteit kent naast de universiteitsbibliotheek nog de universitaire bestuursdienst met acht directies. De medezeggenschap krijgt vorm op universitair niveau, in de universiteitsraad en het Lokaal Overleg.

Zo’n 150 gedreven medewerkers (100 fte) vormen samen de dienst SO&O:

 • Diverse medewerkers begeleiden en faciliteren studenten. Zij zorgen dat studenten het beste uit zichzelf en hun studie kunnen halen. Dit zijn international officers, front office medewerkers, studentenpsychologen en -decanen, career officers en medewerkers van het Skills Lab. Daarnaast dragen zij bij aan een bloeiend Utrechts studentenleven. Dat doen ze samen met hun collega’s van de Hogeschool Utrecht;
 • De medewerkers van het innovatieprogramma Educate-it en de medewerkers van het Center for Academic Teaching ondersteunen docenten bij hun professionele ontwikkeling, bij kennisdeling en bij innovatie van het onderwijs met behulp van moderne IT-middelen.
 • De beleidsadviseurs ondersteunen het College van Bestuur bij de ontwikkeling en uitvoering van het strategisch beleid van de universiteit. Dat gebeurt op het gebied van onderwijs, studenten, onderzoek, valorisatie, kwaliteitsborging en regionale en internationale samenwerking. De beleidsadviseurs volgen de ontwikkelingen in het hoger onderwijs en onderhouden contacten met nationale en internationale partijen.
 • SO&O biedt ook diensten aan individuele onderzoekers in het Research Support Office van de Universitaire Bestuursdienst.

Aanvullende informatie

Bij vragen of voor meer informatie kun je contact opnemen met Lucette Teurlings (MD adviseur), via l.m.teurlings@uu.nl of telefoon: 06 38 29 72 59.

Solliciteren

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven. Heb je interesse? Verstuur dan je sollicitatie via onderstaande sollicitatieknop, t.a.v. drs L.A. van de Zande.

In verband met de huidige maatregelen omtrent corona vinden er geen fysieke gesprekken plaats. Mogelijk zullen de gesprekken online plaatsvinden.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Uiterlijk reageren op 7 juni 2020.