De PhD onderzoeker “circulaire veehouderij en omgevingsbelasting” (1,0 fte)

Positie: 
Personeel en organisatie
Uren per week: 
36 tot 40
Faculteit of dienst: 
Faculteit Diergeneeskunde
Afdeling: 
Dept IRAS
Uiterlijk reageren op: 

Functie

In de Regiodeal Foodvalley werken het rijk, vijf regiopartners (Regio Foodvalley, de provincies Gelderland en Utrecht, LTO Noord en Waterschap Vallei en Veluwe) en vier samenwerkingspartners (Wageningen Universiteit, Wageningen Research, Universiteit Utrecht en VNO-NCW Midden) samen aan een “versnelling van de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem” met regionale hogescholen en andere regionale organisaties. Binnen dit programma wordt een “proeftuin” ingericht: een combinatie van laboratoria, proefstallen en praktijkbedrijven waar innovatie, demonstratie en wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt. Voor het integraal onderzoeken van de effectiviteit van circulair voer en emissie reducerende maatregelen op emissie van stof en ammoniak, omgevingsbelasting, diergezondheid, -welzijn en antibioticagebruik zijn wij op zoek naar meerdere PhD onderzoekers. Parallel worden nog twee PhD onderzoekers geworven door de Universiteit Wageningen. Al deze onderzoekers zullen intensief samenwerken en gezamenlijk worden begeleid vanuit de universiteiten van Utrecht en Wageningen. 

De PhD onderzoeker “circulaire veehouderij en omgevingsbelasting” gaat onderzoeken wat de bijdrage van veehouderijbedrijven is aan de concentratie fijnstof en ammoniak en welke effecten introductie van circulaire veehouderij principes (effecten van alternatieve voerstromen, alternatief landgebruik) en nieuwe emissie reducerende maatregelen hebben op de omgevingsconcentraties van deze luchtverontreinigende componenten. De gegevens worden verzameld door gebruik te maken van een netwerk van sensoren verspreid over de Foodvalley regio (in samenwering met de PhD onderzoeker “monitoring, sensoring en dashboards”). Met dit netwerk wordt beter inzicht verkregen in de ruimtelijke spreiding van luchtverontreinigende componenten onder meer afkomstig van veehouderijbedrijven. De effecten zullen met nieuwe sensortechnologieën worden vastgesteld in combinatie met dispersie en statistische modelleringsstudies.

Profiel

  • Je hebt een MSc diploma in een studie binnen het domein van life sciences of geowetenschappen.
  • Je hebt interesse in, affiniteit met, of expertise in: voedselproductie, emissies uit veehouderijbedrijven, luchtkwaliteit (fijnstof/bioaerosolen, ammoniak, geur), gegevens-analyse en bij voorkeur ervaring met geografische informatiesystemen.
  • Je hebt een drive om jouw steentje bij te dragen aan de versnelling van de transitie van de Nederlandse veehouderij naar een gezond en duurzaam voedselsysteem.
  • Je hebt het vermogen om toegepast wetenschappelijk onderzoek op te zetten en uit te voeren.
  • Je hebt een proactieve houding, je kunt zowel zelfstandig werken als in teamverband en je kunt prettig en doeltreffend communiceren met mensen van uiteenlopende achtergronden en met uiteenlopende expertises.
  • Je bent flexibel en past je gemakkelijk aan in verschillende werkomgevingen.
  • Je hebt, naast het Engels, een goede beheersing van de Nederlandse taal.
  • Een rijbewijs B is een pré.

Aanbod

Het betreft een aanstelling van 1 fte voor de duur van 1 jaar. Bij goed functioneren hoort een verlenging van 3 jaar tot de mogelijkheden. Het salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.325,- en oplopend in het vierde jaar naar € 2.972,- bruto per maand (schaal P cao Nederlandse Universiteiten), bij een fulltime dienstverband. 

Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over werken bij de Universiteit Utrecht.

Over de organisatie

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.  

De faculteit Diergeneeskunde is de enige instelling in Nederland die dierenartsen opleidt. Daarnaast werken onderzoekers samen aan vernieuwend, wetenschappelijk onderzoek rondom de thema's One Health, One Medicine en Veterinary Biomedicine. Bovendien levert de faculteit specialistische klinische zorg in het grootste academische dierenziekenhuis van Europa: het Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht. Aandacht voor ziekte, gezondheid en welzijn van het dier en zijn omgeving vormt de basis onder de drie pijlers van onze faculteit: onderwijs, onderzoek en diergezondheidszorg. De faculteit telt circa 1.500 studenten en 900 medewerkers.

De PhD onderzoekers worden aangesteld bij de afdelingen "Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS)" en “Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren” van de faculteit Diergeneeskunde. Het IRAS is een interfacultair instituut waar onderzoek wordt uitgevoerd naar omgevingsfactoren en humane gezondheid. De afdeling landbouwhuisdieren verzorgt onderwijs voor de opleiding tot dierenarts en doet onderzoek naar diergezondheid en dierwelzijn. De posities vallen onder de onderzoekslijn One Health. One Health staat voor interdisciplinair onderzoek op het snijvlak van de gezondheid van mens, dier en milieu.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over de functie van PhD onderzoeker “Circulaire veehouderij en omgevingsbelasting” kun je contact opnemen met prof. dr. Dick Heederik, IRAS, Universiteit Utrecht, tel.: 030-2539480 of per e-mail: d.heederik@uu.nl of met dr. Wietske Dohmen via w.dohmen@uu.nl.

Solliciteren

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen op onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven. 

Om je aan te melden, stuur je je curriculum vitae, inclusief een motivatiebrief, via de onderstaande knop 'Solliciteer'.

Vanwege het coronavirus worden interviews afgenomen via videogesprekken en niet persoonlijk.

Uiterlijk reageren op 30 augustus 2020.