Biologisch Veiligheidsfunctionaris (0,8 - 1,0 fte)

Uren per week: 
28 tot 40
Faculteit of dienst: 
Faculteit Diergeneeskunde
Afdeling: 
Facultaire Ondersteunings Organisatie
Uiterlijk reageren op: 

Functie

Je komt te werken voor de faculteit Diergeneeskunde. Je takenpakket bevat naast werkzaamheden op grond van Besluit en Regeling ggo en arbo-regelgeving ook werkzaamheden die voortvloeien uit aanpalende wetgevingen, zoals dierlijke bijproducten, Wet natuurbescherming, Nagoya protocol. Deze taken worden afgestemd met de AMC resp. BVF van het GDL.
Verder bestaan je taken uit het:

 • verzorgen van correspondentie ten behoeve van de verantwoordelijk medewerkers/onderzoeksleiders naar Bureau GGO met betrekking tot aanvragen en wijzigingen van de kennisgevingen en vergunningen. Je bent voor zowel de onderzoekers als medewerkers Bureau GGO het aanspreekpunt;
 • uitvoeren van eventueel (aanvullende) risico-inventarisaties en evaluaties bij het werken met wild type en genetisch gemodificeerde (micro)-organismen, het vastleggen hiervan en komen tot een plan van aanpak;
 • beheren bijhouden van de gegevens met betrekking tot ggo-regelgeving in het database systeem GriMas;
 • deelnemen aan nieuw- en verbouwprojecten waarbij je als adviseur a.v. biologische veiligheid optreedt;
 • geven van informatie en voorlichting (o.a. via het intranet, mede ontwikkelen e-learningmodules, organiseren voorlichtingsbijeenkomsten voor medewerkers);
 • adviseren aan de infectiepreventie, hygiënecommissie en bij vaccinatiebeleid van de faculteit;
 • deelnemen aan relevante overleggen binnen de UU en Utrecht Science Park en het Nederlands BVF-Platform.

Profiel

Wij zoeken: 

 • Een enthousiaste medewerker met een relevante opleiding en ervaring op minimaal hbo-niveau op het gebied van biologische agentia en ggo’s.
 • Een toelating als BVF strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt affiniteit met huisvestingsvraagstukken.
 • Je hebt affiniteit met werken met (proef)dieren.
 • Je hebt een proactieve instelling en een probleemoplossend vermogen.
 • Je werkt nauwkeurig en bent consequent.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, bent omgevingssensitief en klantgericht. Bij de uitvoering van het werk verlies je de belangen van diverse partijen niet uit het oog.
 • Je beschikt over de benodigde overtuigingskracht en kan deze inzetten in een politieke omgeving.
 • Je hebt het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

Aanbod

Het betreft een dienstverband van 0,8-1,0 fte voor de duur van één jaar. Bij goed functioneren hoort verlenging tot de mogelijkheden. Het salaris bedraagt minimaal € 2.960,- en maximaal € 5.439,- (schaal 10-11 cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand, bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. 

Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Over de organisatie

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

De faculteit Diergeneeskunde is de enige instelling in Nederland die dierenartsen opleidt. Daarnaast werken onderzoekers samen aan vernieuwend, wetenschappelijk onderzoek rondom de thema's One Health, One Medicine en Veterinary Biomedicine. Bovendien levert de faculteit specialistische klinische zorg in het grootste academische dierenziekenhuis van Europa: het Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht. Aandacht voor ziekte, gezondheid en welzijn van het dier en zijn omgeving vormt de basis onder de drie pijlers van onze faculteit: onderwijs, onderzoek en diergezondheidszorg. De faculteit telt circa 1.500 studenten en 900 medewerkers.

Bij de faculteit is het onderzoeksveld zeer breed: naast microbiologisch onderzoek op gebied van bacteriën, parasieten, virussen, vindt er veel celkweek plaats en onderzoek met dieren. Bij dit onderzoek horen zowel wildtype als genetisch gemodificeerde organismen. De niveaus van inperking op laboratoria en dierverblijven reiken van niveau I tot en met III. Als BVF zie je toe op één brede kennisgeving niveau I, negen kennisgevingen niveau II en drie vergunningen niveau III en dat aantal breidt nog uit. 

De BVF is, op grond van het Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organisme (ggo), aangesteld bij de rechtspersoon Universiteit Utrecht (UU), faculteit Diergeneeskunde en voert de werkzaamheden uit, zoals gesteld in de Regeling. De BVF werkt samen met de Biorisk Management Adviseur van de taakgroep Veiligheid & Milieu op centraal niveau en met de biologisch veiligheidsfunctionarissen van de faculteit Bètawetenschappen. Samen vormen zij de commissie Biorisk Management (BMC) van de UU. Dit team werkt samen met partners op het USP (Utrecht Science Park) door het delen van informatie en kennis. De BVF bij Diergeneeskunde werkt daarnaast zeer nauw samen met de BVF van het gemeenschappelijk dierenlaboratorium (GDL) en de Arbo- & Milieucoördinator (AMC) van de afdeling IT, Huisvesting en Veiligheid.

Aanvullende informatie

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Marion Schmitz (Team Coördinator Veiligheid, afdeling IT, Huisvesting en Veiligheid), via m.g.j.schmitz@uu.nl of 06 34 53 66 65.

Solliciteren

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven.

Heb je interesse om te solliciteren? Stuur je motivatiebrief en cv toe via de sollicitatieknop.

Uiterlijk reageren op 30 november 2022.