Bestuursecretaris SSH-beraad (0,4 fte)

Positie: 
Management en bestuursondersteuning
Uren per week: 
16 tot 16
Faculteit of dienst: 
Faculteit Geesteswetenschappen
Afdeling: 
Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
Uiterlijk reageren op: 
8 maart 2020

Functie

De Sociale -en Geesteswetenschappen (Social Sciences and Humanities) zijn in Nederland de afgelopen jaren steeds beter georganiseerd. Hierin speelt het SSH-beraad een belangrijke rol. In het SSH-beraad wisselen relevante gremia van gedachten over de positie van het SSH-gebied, dat de maatschappij- en gedragswetenschappen, rechtsgeleerdheid, economie en geesteswetenschappen omvat. 

In de functie van Bestuurssecretaris van het SSH-beraad weet je wat er speelt in het brede veld van het hoger onderwijs, de wetenschap en de politiek-maatschappelijke context ervan. Je bent verbindend en dienstbaar en hebt tegelijk een stevige persoonlijkheid. Je bent zeer competent in het opbouwen en onderhouden van relaties en weet op deze manier uitstekend te functioneren als secretariële ‘spin in het web’. Je bent verantwoordelijk, proactief en daadkrachtig. Naast het bovenstaande weet je in een bestuurlijke omgeving snel hoofd- en bijzaken te onderscheiden en communiceer je adequaat, zowel in woord als geschrift. Integer en discreet te werk gaan is voor jou vanzelfsprekend. Je werkt zelfstandig en bent diplomatiek. Je beschikt over een strategisch werk- en denkniveau en bent analytisch, probleemoplossend en beschikt over een helicopterblik.

Profiel

Als Bestuurssecretaris ondersteun je het beraad bij de ontwikkeling, optimalisatie en uitvoering van het beleid. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvormingsagenda, zodat het beraad in staat is weloverwogen besluiten te nemen. Je voert procesregie op de vergaderingen van het beraad en verzorgt de follow-up van deze vergaderingen. Ook help je mee met het ontwikkelen van het SSH-beraad tot een sterk platform. Je coördineert en bewaakt de advies- en besluitvormingsprocessen. 

Je adviseert het beraad gevraagd en ongevraagd over te nemen besluiten en je bewaakt de integraliteit van de bestuurlijke agenda. Al deze werkzaamheden leiden ertoe dat het besluitvormingsproces (agendering, stukkenstroom, uitvoer besluiten) optimaal verloopt. Je vervult daarmee een spilfunctie in zowel het besluitvormingsproces, als in een slagvaardige communicatie over genomen besluiten. Affiniteit met het SSH-gebied is een voordeel. Verder:
  • beschik je over academisch werk – en denkniveau;
  • heb je aantoonbare kennis van en affiniteit met bestuurlijke processen;
  • heb je gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
  • ben je in staat om netwerken te ontwikkelen, behouden en benutten;
  • vertegenwoordig je het beraad in overlegsituaties met externe partijen;
  • ben je stressbestendig en flexibel;
  • heb je uitstekende communicatieve, schrijf- en adviesvaardigheden;
  • kun je zelfstandig werken en als teamspeler.

Aanbod

Wij bieden een tijdelijk dienstverband (0,4 fte) voor een periode van vijf jaar. Het salaris bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal € 3.637,- en maximaal € 4.978,- (schaal 11 van de cao Nederlandse Universiteiten) of maximaal € 5.656 (schaal 12 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over werken bij de Universiteit Utrecht.

Over de organisatie

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability. 

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 6.000 studenten en 900 medewerkers verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen, en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

Het SSH-gebied (Social Sciences and Humanities) kent een hoge organisatiegraad en heeft een heldere structuur. De vier SSH-disciplines kennen elk een eigen landelijk decanenoverleg, waartussen regelmatig overleg en afstemming plaats vindt. Daarnaast worden de ontwikkelingen binnen het SSH-gebied door middel van congressen, verkenningen en adviezen nauwgezet gevolgd door twee adviesraden van de KNAW: de Raad voor Geesteswetenschappen en de Sociaal-Wetenschappelijke Raad. De verschillende overlegstructuren komen samen in het landelijk SSH-beraad. Het SSH-beraad bestaat uit de voorzitters van de Raad voor Geesteswetenschappen, de Sociaal-Wetenschappelijke Raad en de vier landelijke decanenoverleggen en als gast de directie van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW).

Aanvullende informatie

Neem voor meer informatie contact op met Prof. Bas van Bavel (voorzitter SSH-beraad), via b.j.p.vanbavel@uu.nl of (030) 253 78 69.

Solliciteren

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven.

De sollicitatie met CV en motivatiebrief dien je voor 8 maart 2020 via onderstaande sollicitatieknop in te sturen. De sollicitatiegesprekken zullen worden gevoerd op 17 maart 2020. De tweede ronde (indien van toepassing) wordt gehouden op 23 maart 2020.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Uiterlijk reageren op 8 maart 2020.