Testimonial Rosemarie Buikema

Hoogleraar Kunst, Cultuur & Diversiteit

Portret Rosemarie Buikema

Middenin de universiteit

Rosemarie Buikema: “Als wetenschapper en onderzoeker op het gebied van genderstudies ben je eigenlijk altijd interdisciplinair bezig. Door de geïnstitutionaliseerde samenwerkingsverbanden van de Universiteit Utrecht sta ik ook écht middenin de organisatie. Op dit moment trek ik samen met Linda Senden van Rechtsgeleerdheid en Belle Derks van Sociale Wetenschappen de hub Gender & Diversity. Daarin onderzoeken we in een interdisciplinair team samen met nationale en internationale partners hoe we met ons onderzoek kunnen bijdragen aan een meer inclusieve samenleving.”

“Hier kan ik mijn ambities waarmaken.”

Ambities waarmaken

“Op het terrein van genderstudies behoren wij tot de pioniers in Europa. Wij hebben ons de afgelopen 30 jaar toegelegd op het ontwerpen van een onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur voor het vakgebied. De Universiteit Utrecht geeft mij als wetenschapper op dit gebied veel mogelijkheden. Zo kan ik doen wat ik voor de implementatie van ons vakgebied van belang vind. Zowel op het gebied van onderwijs als onderzoek kan ik hier mijn ambities waarmaken. Om dat te bereiken gaat het vaak om het hebben van vakinhoudelijke kennis, strategisch inzicht en de juiste argumenten; zoals je mag verwachten van een universiteit.”